všetky novinky Novinky

všetky články Články


Informácia Sociálnej poisťovne: Sociálna poisťovňa zverejnila formulár pre odklad platenia poistného za marec 20


15.4.2020

Pre uplatnenie nároku na odklad zaplatenia poistného na sociálne poistenie za mesiac marec do 31. júla 2020 platí podmienka, že podnikateľský subjekt (zamestnávateľ alebo SZČO) zaznamenal pokles čistého obratu a pokles príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac. Nárok na odklad platenia odvodov si už teraz môžu podnikatelia uplatňovať vyplnením a odoslaním elektronického formulára, ktorý na tento účel pripravila Sociálna poisťovňa a zverejnený je na jej webovej stránke tu: Čestné vyhlásenie.

Pre získanie rýchlejšej spätnej väzby formou notifikácie o zapracovaní požiadavky je vhodné uprednostniť webovú verziu formuláru a jeho elektronické odoslanie.

Ak niekto nedisponuje prístupom k internetu, je možné využiť aj listinnú podobu formuláru. Po vyplnení a podpísaní ho treba zaslať poštou na adresu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, prípadne doručiť do schránky v jej priestoroch.

Spôsob určenia poklesu čistého obratu a poklesu príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti je určený nariadením vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. z 9. apríla 2020 o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti – https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/76/20200410.

Tie podnikateľské subjekty, ktorých aktuálne mailové alebo telefonické kontakty Sociálna poisťovňa má k dispozícii, boli v priebehu Veľkonočných sviatkov informované o zverejnení formulára a možnosti podávať žiadosti/formuláre. Sociálna poisťovňa takto rozposlala asi 500 tisíc sms správ a mailov.

Dokument bol zverejnený: 10.04.2020

https://www.socpoist.sk/aktuality-socialna-poistovna-zverejnila-formular-pre-odklad-platenia-poistneho-za-marec-2020/48411s68527csfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK