Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Videoškolenia

  Cena za VIDEOŠKOLENIE zahŕňa 

  • materiály k videoškoleniu vo forme PDF a
  • prístup k videoškoleniu po dobu 90 dní od prijatia úhrady.

  V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na vzdelavanie@sfera.sk

  Nová právna úprava v energetike

  JUDr. Rastislav Hanulák Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o.,

  Aktuálne novely zákona o regulácii, Aktuálne novely zákona o energetike  Aktuálne novely zákona o tepelnej energetike Ďalšie pripravované zmeny Praktické dopady nových pravidiel trhu v elektroener...

  110,00 €
  Kúpiť záznam

  Daňové a nedaňové výdavky u PO v roku 2024

  Ing. Peter Horniaček MF SR, oddelenie dane z FO a PO

  Nezmeškajte príležitosť získať informácie priamo od zdroja.

  60,00 €
  Kúpiť záznam

  Vybrané aspekty pracovného práva z pohľadu teórie a praxe

  JUDr. Radoslava Lichnovská je vedúcou advokátkou pracovnoprávneho tímu advokátskej kancelárie Taylor Wessing v Bratislave
  Mgr. Soňa Filipová je advokátskou koncipientkou a členkou pracovnoprávneho tímu advokátskej kancelárie Taylor Wessing v Bratislave.

  Získajte užitočné informácie a rady od skúsených odborníkov v oblasti pracovného práva.

  70,00 €
  Kúpiť záznam

  Reťazenie zodpovednosti za odchýlku a zmena bilančnej skupiny

  Ing. Patrik Rzavský SFÉRA, a.s., manažér pre produkt
  Ing. Tomáš Bartek SFÉRA, a.s., výkonný riaditeľ Úseku vývoja

  Nové pravidlá trhu z dielne ÚRSO zavádzajú do praxe možnosť reťazenia zodpovednosti za odchýlku. Novinky nastali rovnako v procese zmeny bilančnej skupiny. Detaily súvisiace s implementačnými aspek...

  65,00 €
  Kúpiť záznam

  Zamestnanecké benefity z pohľadu dane z príjmov

  Ing. Miroslava Brnová MF SR, oddelenie priamych daní

  Pripojte sa na videoškolenie o ZAMESTNANECKÝCH BENEFITOCH a preskúmajte práva a povinnosti nielen zamestnancov ale aj zamestnávateľov. Nenechajte si ujsť dôležité informácie pre vaše podnikanie.

  90,00 €
  Kúpiť záznam

  Transferové oceňovanie za rok 2023 – ako sa správne pripraviť na podanie daňového priznania?

  JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M. advokát, člen Slovenskej advokátskej komory

  Videoškolenie o Transferovom Oceňovaní s lektorom JUDr. PhDr. Michalom Kočišom, PhD., LL.M. - náhľad do nových pravidiel a štruktúr tejto dôležitej oblasti.

  55,00 €
  Kúpiť záznam

  Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023

  Ing. Peter Horniaček MF SR, oddelenie dane z FO a PO

  Získaš prehľad o legislatívnych zmenách od r. 2023. Vyplníš daňové priznanie správne a efektívne. Informácie priamo od zdroja - Lektor s dlhoročnými skúsenosťami, odborník s MF SR na daň z príjmov....

  60,00 €
  Kúpiť záznam

  Daňová závierka za rok 2023

  Ing. Soňa Ugróczy daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

  Naučte sa efektívne manévrovať v daňovom prostredí, zdokonaľte svoje znalosti!

  60,00 €
  Kúpiť záznam

  Účtovná závierka a daňové priznanie za rok 2023 v neziskových organizáciách

  Ing. Michaela Vidová MF SR, odbor priamych daní
  Ing. Jana Vršková MF SR, odbor legislatívy a metodiky účtovníctva

  Získajte cenné informácie o účtovaní a daniach pre neziskové organizácie!

  60,00 €
  Kúpiť záznam

  Novely daňových zákonov 2024

  Ing. Soňa Ugróczy daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

  Naučte sa efektívne manévrovať v daňovom prostredí. Pripojte sa k nám a zdokonaľte svoje znalosti!

  60,00 €
  Kúpiť záznam

  Účtovná závierka podnikateľov k 31.12.2023

  Ing. Mária Horváthová MF SR, odbor legislatívy a metodiky účtovníctva

  Získajte aktuálne informácie o zmenách v účtovníctve v roku 2023 a naučte sa zostaviť závierku efektívne. Lektor Ing. Mária Horváthová z MF SR vás prevedie kľúčovými témami. Príležitosť na diskusiu...

  60,00 €
  Kúpiť záznam

  Novely Zákona o dani z príjmov

  Ing. Peter Horniaček MF SR, oddelenie dane z FO a PO

  Ing. Horniaček, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb, vás prevedie svetom noviniek v Zákone o dani z príjmov. Jeho špecializácia Vám poskytne ucelený pohľad o aktuálnych zme...

  55,00 €
  Kúpiť záznam

  Odpočet nákladov na výskum a vývoj a jeho uplatnenie v daňovom priznaní

  Ing. Peter Horniaček MF SR, oddelenie dane z FO a PO
  Ing. Martin Gondár Managing partner poradenskej spoločnosti SmarTech Solutions SK

  Zaregistrujte sa na videoškolenie, kde sa dozviete všetko o daňovom odpočte nákladov na výskum a vývoj od odborníkov. Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť, získať aktuálne informácie priamo od...

  70,00 €
  Kúpiť záznam

  Kompletný výklad zákona o dani z príjmov

  Ing. Peter Horniaček MF SR, oddelenie dane z FO a PO
  Ing. Miroslava Brnová MF SR, oddelenie priamych daní

  Daň z príjmov fyzickej osobyIng. Miroslava Brnová Základné pojmy a ich vplyv na aplikáciu princípov upravených v ustanoveniach ZDP týkajúcich sa zdanenia príjmov dosahovaných fyzickými osobami (ďa...

  Vybrané problémy účtovníctva a zdaňovania neziskových organizácii a občianskych združení v roku 2023

  Ing. Michaela Vidová MF SR, odbor priamych daní
  Ing. Jana Vršková MF SR, odbor legislatívy a metodiky účtovníctva

  1. Legislatívny rámec účtovníctva v neziskových účtovných jednotkách- právne predpisy,- sústavy účtovníctva v neziskových účtovných jednotkách.2. Novela postupov účtovania pre neziskové účtovné jed...

  60,00 €
  Kúpiť záznam

  Pravidlá fakturácie - daňové a účtovné hľadisko

  Ing. Michaela Salayová Accace Slovensko, Senior Tax Manager
  Ing. Marcela Tomajková Accace Slovensko, Senior Tax Consultant

  1. Zoznam legislatívy 2. Pojem faktúra 3. Obsah a náležitosti faktúry 4. Kto je povinný vyhotoviť faktúru a v ktorých prípadoch 5. Lehota na vyhotovenie faktúry6. Súhrnná faktúra7. Uchovávanie fakt...

  55,00 €
  Kúpiť záznam

  Nehnuteľnosti a daňové povinnosti súvisiace s ich vlastníctvom a prenájmom

  Ing. Dagmar Bednáriková, PhD. daňová poradkyňa SKDP

  Teoretické a praktické prístupy pri zdaňovaní príjmov z prenájmu Daňové povinnosti vyplývajúce z prenájmu nehnuteľnosti Osobitosti výpočtu základu dane a dane z príjmu z prenájmu FO Možnosti u...

  55,00 €
  Kúpiť záznam

  Digitalizácia účtovníctva

  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  Právna úprava Digitalizácie účtovníctva - Ing. Mária Cvečková, CA Digitalizácia účtovníctva s Doklado  Praktické skúsenosti s digitalizáciou v Doklado  Ing. Lucia Pohanková - hlavná účtovníčka v...

  35,00 €
  Kúpiť záznam

  Pohľadávky a záväzky v podvojnom účtovníctve a najčastejšie chyby v praxi

  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  Právne vymedzenie pohľadávok a záväzkov ako východisko pre účtovné zobrazenie POHĽADÁVKY Pohľadávky a ich členenie – podľa druhov, podľa splatnosti Oceňovanie pohľadávok v účtovníctve Vznik a pr...

  60,00 €
  Kúpiť záznam

  Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok z pohľadu dane z príjmov

  Ing. Michaela Vidová MF SR, odbor priamych daní

  Hmotný a nehmotný majetok podľa zákona o dani z príjmov základné podmienky pre uplatnenie daňových odpisov vymedzenie hmotného a nehmotného majetku odpisovaný majetok - budovy a stavby a ich č...

  60,00 €
  Kúpiť záznam

  Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok z pohľadu účtovníctva

  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  Čo je hmotným a nehmotným majetkom vymedzenie/druhy majetku, členenie majetku, rozdielne prístupy účtovné a daňové evidencia dlhodobého a krátkodobého majetku praktické príklady Obstarávanie a...

  60,00 €
  Kúpiť záznam

  Daň vyberaná zrážkou

  Ing. Miroslava Brnová MF SR, oddelenie priamych daní

  Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) Medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (zmluvy o ZDZ) Zákon o správe daní č. 563/2009 Z.z. (daňový...

  75,00 €
  Kúpiť záznam

  Zaujíma vás, ako to funguje?

  Po odoslaní objednávky a jej zaplatení platobnou kartou alebo prevodom vám obratom pošleme odkaz, kde nájdete záznam a popis seminára a tiež materiály na stiahnutie.

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.