Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Videoškolenia

  Cena za VIDEOŠKOLENIE zahŕňa 

  • materiály k videoškoleniu vo forme PDF a
  • prístup k videoškoleniu po dobu 90 dní od prijatia úhrady.

  V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na vzdelavanie@sfera.sk

  Reťazenie zodpovednosti za odchýlku a zmena bilančnej skupiny

  Ing. Patrik Rzavský SFÉRA, a.s., manažér pre produkt
  Ing. Tomáš Bartek SFÉRA, a.s., výkonný riaditeľ Úseku vývoja

  Nové pravidlá trhu z dielne ÚRSO zavádzajú do praxe možnosť reťazenia zodpovednosti za odchýlku. Novinky nastali rovnako v procese zmeny bilančnej skupiny. Detaily súvisiace s implementačnými aspek...

  65,00 €
  Prihlásiť sa

  Zamestnanecké benefity z pohľadu dane z príjmov

  Ing. Miroslava Brnová MF SR, oddelenie priamych daní

  Pripojte sa na videoškolenie o ZAMESTNANECKÝCH BENEFITOCH a preskúmajte práva a povinnosti nielen zamestnancov ale aj zamestnávateľov. Nenechajte si ujsť dôležité informácie pre vaše podnikanie.

  90,00 €
  Prihlásiť sa

  Transferové oceňovanie za rok 2023 – ako sa správne pripraviť na podanie daňového priznania?

  JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M. advokát, člen Slovenskej advokátskej komory

  Videoškolenie o Transferovom Oceňovaní s lektorom JUDr. PhDr. Michalom Kočišom, PhD., LL.M. - náhľad do nových pravidiel a štruktúr tejto dôležitej oblasti.

  55,00 €
  Kúpiť záznam

  Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023

  Ing. Peter Horniaček MF SR, oddelenie dane z FO a PO

  Získaš prehľad o legislatívnych zmenách od r. 2023. Vyplníš daňové priznanie správne a efektívne. Informácie priamo od zdroja - Lektor s dlhoročnými skúsenosťami, odborník s MF SR na daň z príjmov....

  60,00 €
  Kúpiť záznam

  Daňová závierka za rok 2023

  Ing. Soňa Ugróczy daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

  Naučte sa efektívne manévrovať v daňovom prostredí, zdokonaľte svoje znalosti!

  60,00 €
  Kúpiť záznam

  Účtovná závierka a daňové priznanie za rok 2023 v neziskových organizáciách

  Ing. Michaela Vidová MF SR, odbor priamych daní
  Ing. Jana Vršková MF SR, odbor legislatívy a metodiky účtovníctva

  Získajte cenné informácie o účtovaní a daniach pre neziskové organizácie!

  60,00 €
  Kúpiť záznam

  Novely daňových zákonov 2024

  Ing. Soňa Ugróczy daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

  Naučte sa efektívne manévrovať v daňovom prostredí. Pripojte sa k nám a zdokonaľte svoje znalosti!

  60,00 €
  Kúpiť záznam

  Účtovná závierka podnikateľov k 31.12.2023

  Ing. Mária Horváthová MF SR, odbor legislatívy a metodiky účtovníctva

  Získajte aktuálne informácie o zmenách v účtovníctve v roku 2023 a naučte sa zostaviť závierku efektívne. Lektor Ing. Mária Horváthová z MF SR vás prevedie kľúčovými témami. Príležitosť na diskusiu...

  60,00 €
  Kúpiť záznam

  Novely Zákona o dani z príjmov

  Ing. Peter Horniaček MF SR, oddelenie dane z FO a PO

  Ing. Horniaček, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb, vás prevedie svetom noviniek v Zákone o dani z príjmov. Jeho špecializácia Vám poskytne ucelený pohľad o aktuálnych zme...

  55,00 €
  Kúpiť záznam

  Daň z motorových vozidiel za rok 2023

  Ing. Jana Fülöpová MF SR, odbor legislatívy a metodiky účtovníctva

  Naučte sa všetko potrebné o dani z motorových vozidiel od odborníka z Ministerstva financií SR a získajte ucelený prehľad o tejto dôležitej dani.

  55,00 €
  Kúpiť záznam

  Daňová kontrola – čo by mal podnikateľ vedieť

  JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M. advokát, člen Slovenskej advokátskej komory

  Daňová kontrola môže byť pre podnikateľov náročným obdobím. Aby ste sa pri nej efektívne bránili a minimalizovali riziká, mali by ste poznať pravidlá hry. JUDr. Michal Kočiš, skúsený advokát a expe...

  55,00 €
  Kúpiť záznam

  Praktické dopady transpozície smerníc v oblasti tepelnej energetiky

  JUDr. Rastislav Hanulák Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o.,
  JUDr. Eliška Holubčíková Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o.,

  Toto videoškolenie vám poskytne užitočné informácie o tom, ako sa nové smernice v oblasti tepelnej energetiky premietnu do praxe. Vypočujte si odborníkov a aktualizujte svoje vedomosti v tejto dôle...

  90,00 €
  Kúpiť záznam

  Nové pravidlá fungovania trhu s elektrinou

  JUDr. Rastislav Hanulák Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o.,

  Získajte dôležité informácie o najnovších pravidlách v oblasti elektriny a energetického sektora. Nezmeškajte príležitosť získať cenné poznatky od odborníka na túto tému.

  100,00 €
  Kúpiť záznam

  Automobil v podnikaní z pohľadu dane z príjmov a DPH

  Ing. Barbora Juhásová Accace Slovensko, Tax Manager
  Ing. Marián Ťakuš Accace Slovensko, Tax Consultant

  Chcete získať jasný obraz o tom, ako správne zohľadniť automobily vo vašom podnikaní v súvislosti s daňami z príjmov a DPH? Absolvujte naše videoškolenie!

  55,00 €
  Kúpiť záznam

  Odpočet nákladov na výskum a vývoj a jeho uplatnenie v daňovom priznaní

  Ing. Peter Horniaček MF SR, oddelenie dane z FO a PO
  Ing. Martin Gondár Managing partner poradenskej spoločnosti SmarTech Solutions SK

  Zaregistrujte sa na videoškolenie, kde sa dozviete všetko o daňovom odpočte nákladov na výskum a vývoj od odborníkov. Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť, získať aktuálne informácie priamo od...

  70,00 €
  Kúpiť záznam

  Kompletný výklad zákona o dani z príjmov

  Ing. Peter Horniaček MF SR, oddelenie dane z FO a PO
  Ing. Miroslava Brnová MF SR, oddelenie priamych daní

  Daň z príjmov fyzickej osobyIng. Miroslava Brnová Základné pojmy a ich vplyv na aplikáciu princípov upravených v ustanoveniach ZDP týkajúcich sa zdanenia príjmov dosahovaných fyzickými osobami (ďa...

  Vybrané problémy účtovníctva a zdaňovania neziskových organizácii a občianskych združení v roku 2023

  Ing. Michaela Vidová MF SR, odbor priamych daní
  Ing. Jana Vršková MF SR, odbor legislatívy a metodiky účtovníctva

  1. Legislatívny rámec účtovníctva v neziskových účtovných jednotkách- právne predpisy,- sústavy účtovníctva v neziskových účtovných jednotkách.2. Novela postupov účtovania pre neziskové účtovné jed...

  60,00 €
  Kúpiť záznam

  Pravidlá fakturácie - daňové a účtovné hľadisko

  Ing. Michaela Salayová Accace Slovensko, Senior Tax Manager
  Ing. Marcela Tomajková Accace Slovensko, Senior Tax Consultant

  1. Zoznam legislatívy 2. Pojem faktúra 3. Obsah a náležitosti faktúry 4. Kto je povinný vyhotoviť faktúru a v ktorých prípadoch 5. Lehota na vyhotovenie faktúry6. Súhrnná faktúra7. Uchovávanie fakt...

  55,00 €
  Kúpiť záznam

  Nehnuteľnosti a daňové povinnosti súvisiace s ich vlastníctvom a prenájmom

  Ing. Dagmar Bednáriková, PhD. daňová poradkyňa SKDP

  Teoretické a praktické prístupy pri zdaňovaní príjmov z prenájmu Daňové povinnosti vyplývajúce z prenájmu nehnuteľnosti Osobitosti výpočtu základu dane a dane z príjmu z prenájmu FO Možnosti u...

  55,00 €
  Kúpiť záznam

  Digitalizácia účtovníctva

  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  Právna úprava Digitalizácie účtovníctva - Ing. Mária Cvečková, CA Digitalizácia účtovníctva s Doklado  Praktické skúsenosti s digitalizáciou v Doklado  Ing. Lucia Pohanková - hlavná účtovníčka v...

  35,00 €
  Kúpiť záznam

  Pohľadávky a záväzky v podvojnom účtovníctve a najčastejšie chyby v praxi

  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  Právne vymedzenie pohľadávok a záväzkov ako východisko pre účtovné zobrazenie POHĽADÁVKY Pohľadávky a ich členenie – podľa druhov, podľa splatnosti Oceňovanie pohľadávok v účtovníctve Vznik a pr...

  60,00 €
  Kúpiť záznam

  Daňové a nedaňové výdavky

  Ing. Peter Horniaček MF SR, oddelenie dane z FO a PO

  Daňové a nedaňové výdavky vynaložené na: daňové výdavky súvisiace s povinnosťou ich úhrady podľa osobitných predpisov, výdavky (náklady) na pracovné a sociálne podmienky, starostlivosť o zdravie...

  60,00 €
  Kúpiť záznam

  Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok z pohľadu dane z príjmov

  Ing. Michaela Vidová MF SR, odbor priamych daní

  Hmotný a nehmotný majetok podľa zákona o dani z príjmov základné podmienky pre uplatnenie daňových odpisov vymedzenie hmotného a nehmotného majetku odpisovaný majetok - budovy a stavby a ich č...

  60,00 €
  Kúpiť záznam

  Kompletný výklad zákona o DPH

  Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo MF SR, odbor nepriamych daní

  Prvý deň (7.6.2023) 1. Charakteristika DPH Čo je to vlastne daň z pridanej hodnoty?2. Predmet dane Analýza podmienok kedy jednotlivé transakcie podliehajú DPH a kedy nie3. Zdaniteľná osoba 4. Regis...

  200,00 €
  Kúpiť záznam

  Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok z pohľadu účtovníctva

  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  Čo je hmotným a nehmotným majetkom vymedzenie/druhy majetku, členenie majetku, rozdielne prístupy účtovné a daňové evidencia dlhodobého a krátkodobého majetku praktické príklady Obstarávanie a...

  60,00 €
  Kúpiť záznam

  Daň vyberaná zrážkou

  Ing. Miroslava Brnová MF SR, oddelenie priamych daní

  Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) Medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (zmluvy o ZDZ) Zákon o správe daní č. 563/2009 Z.z. (daňový...

  75,00 €
  Kúpiť záznam

  Odložená daň

  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  Podstata a význam odloženej dane v účtovnej závierke obchodnej spoločnosti. Dočasné rozdiely medzi účtovným a daňovým pohľadom na majetok a záväzky v podvojnom účtovníctve. Prístupy k výpočtu odlo...

  30,00 €
  Kúpiť záznam

  Výstavba nehnuteľností na predaj

  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  Alokovanie účtovania do oblasti developérskych aktivít obchodných spoločností. Analýza a posúdenie podmienok priebežného transferu a jeho indikátorov tak, aby bolo možné vyhodnotiť požadovaný post...

  30,00 €
  Kúpiť záznam

  Daňový pohľad na cenné papiere z pohľadu fyzickej osoby

  Ing. Miroslava Brnová MF SR, oddelenie priamych daní

  Prehľad sústavy cenných papierov podľa osobitných predpisov, základy fungovania a obchodovania s cennými papiermi na území Slovenskej republiky Zdaňovanie príjmov súvisiacich s cennými papiermi u...

  60,00 €
  Kúpiť záznam

  Zákazková výroba (§ 30)

  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  1) Výklad chápania zákazkovej výroby v súvislostiach a významu jej účtovania, oblasti, ktorých sa účtovanie môže týkať, subjekty, ktorých sa účtovanie týka.2) Hlavné pojmy: rozpočtované náklady/zml...

  30,00 €
  Kúpiť záznam

  Zákon o účtovníctve

  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  Právna úprava účtovníctva v SR komplexne – aktuálny stav, význam a štruktúra zákona o účtovníctve. Aké časti ZoÚ obsahuje a prečo sú dôležité pre účtovnú jednotku? Praktický pohľad na jednotlivé č...

  30,00 €
  Kúpiť záznam

  Prvý audit v spoločnosti

  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  Čo je audit, kto môže audítorské služby poskytovať. Význam auditu pre vlastníka, manažment, používateľov účtovnej závierky. Audit povinný alebo dobrovoľný? Zmluva na audit, fázy auditu, podklady p...

  30,00 €
  Kúpiť záznam

  Zaujíma vás, ako to funguje?

  Po odoslaní objednávky a jej zaplatení platobnou kartou alebo prevodom vám obratom pošleme odkaz, kde nájdete záznam a popis seminára a tiež materiály na stiahnutie.

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Róbert Franček
  manažér obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Lucia Liptáková
  manažérka pre portfólio produktov
  Lucia.Liptakova@sfera.sk
  +421 907 735 144
  Priamy kontakt
  Tomáš Krošlák
  manažér obchodu
  Tomas.Kroslak@sfera.sk
  +421 905 997 407
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.