Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Články

  Nové tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb

  Ministerstvo financií SR podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“...

  Usmernenie k daňovému bonusu na vyživované dieťa, ak daňovník uplatňuje postup podľa § 33 ods. 8 zákona o dani z príjmov

  26/DZPaU/2023/MU Cieľom usmernenia je zabezpečiť jednotný postup pri uplatnení daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti (ďalej len „daňový bonus“) v nadväznosti na...

  Informácia k čl. II zákona č. 250/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní

  2/DP/2023/IInformácia k čl. II zákona č. 250/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa...

  Nové tlačivá v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

   Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/013999/2023-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjm...

  Finančná správa informuje, že z podielu zaplatenej dane vyplatila už 94 miliónov EUR

  Finančná správa na svojej stránke dňa 6.10.2023 zverejnila informáciu o tom, že neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a nadáciám darovali podiel zo svojich zaplatených daní, známy ako 2 %,...

  Kto a kedy je povinný vystaviť faktúru?

  Podľa ods. 1 písm. a) § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len "Zákon o DPH" alebo "ZDPH") sa faktúrou rozumie každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinn...

  Otázky a odpovede zo seminárov pre neziskové organizácie a občianske združenia

  Problematikou účtovníctva a zdaňovania občianskych združení  a neziskových organizácii sa venujeme pravidelne.  Nižšie uvádzame vybrané otázky a odpovede na otázky z predošlých seminárov, ktoré sa...

  Metodický pokyn k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie zamestnanca

  24/DZPaU/2023/MP    Metodický pokyn k zdaniteľnosti príspevku  na stravovanie zamestnanca, k zahrnutiu príspevku na stravovanie zamestnanca do daňových výdavkov zamestnávateľa a k zahrnutiu stravné...

  Usmernenie k priebežnej účtovnej závierke

  25/DZPaU/2023/MU  Usmernenie k priebežnej účtovnej závierke Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len...

  Metodický pokyn k zdaňovaniu dodania a nadobudnutia nových dopravných prostriedkov v rámci Európskej únie

  Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydáva metodický pokyn k zdaňovaniu dodania a nadobudnutia nových dopravných prostriedkov v rámci Európskej únie podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z p...

  Minimálna mzda a mzdové nároky pre rok 2024

  Zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov sa na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR dohodli na sume minimálnej mzdy pre rok 2024 vo výške 750 eur. Historicky druhýkrát sa tak do...

  ZÁKLADNÉ ÚDAJE PRE VÝPOČET DAŇOVEJ POVINNOSTI FO pre roky 2023 a 2024

  Pripravili sme pre Vás pomôcku na výpočet daňových povinností FO pre roky 2023 a 2024.      Ďalšie pomôcky od Seminárov SFÉRA Súpis činností, na ktoré netreba pri zostavení účtovnej závierky v podv...

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Róbert Franček
  manažér obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Lucia Liptáková
  manažérka pre portfólio produktov
  Lucia.Liptakova@sfera.sk
  +421 907 735 144
  Priamy kontakt
  Tomáš Krošlák
  manažér obchodu
  Tomas.Kroslak@sfera.sk
  +421 905 997 407
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.