všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov
Odborné semináre

Aktuálne

Online webinár: Zmeny v zákone o dani z motorových vozidiel platné pre rok 2020 a 2021, vrátane zmien v tlačive daňového priznania

Termín: 2. 12. 2020

Prednášajúci: Ing. Jana Fülöpová - Ministerstvo financií SR Online webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária Nitra, s...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Online webinár: Novely zákonov o DPH, dani z príjmov, účtovníctva a iné od 1. 1. 2021

Termín: 3. 12. 2020

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, - daňová poradkyňa – členka SKDP, členka Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov. Odborná ...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Online webinár: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov 2020

Termín: 7. 12. 2020

Prednášajúci: Ing. Mária Horváthová - odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov. Audítorka – členka SKAu a Metodickej komisie účtovných štanda...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Online webinár: Najdôležitejšie novinky v zdaňovaní príjmov fyzických a právnických osôb na území SR účinné od 1.1.2021 a od 1.1.2022

Termín: 8. 12. 2020

Prednášajúci: Ing. Mária Murínová - špecialistka a odborníčka na daň z príjmov právnických osôb. Odborné skúsenosti a vedomosti získané z práce v sú...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Online webinár: Najdôležitejšie novinky v DPH účinné od 1. 1. 2021 a od 1. 7. 2021

Termín: 9. 12. 2020

Prednášajúci: Mgr. Mojmír Beňo - pracovník Ministerstva financií SR, spoluautor legislatívnych úprav a zmien v oblasti nepriamych daní, s osobitným ...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Online webinár: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2020 a zmeny pre rok 2021

Termín: 10. 12. 2020

Prednášajúci: Ing. Jana Turóciová – Finančné riaditeľstvo SR; metodička účtovníctva Online webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou EDUCO-...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Online webinár: Daň z príjmov právnických osôb za rok 2020 a zmeny od 1.1.2021

Termín: 11. 12. 2020

Prednášajúci: Ing. Mária Dimitrovová - pracovníčka Finančného riaditeľstva SR, špecialistka a metodička na daň z príjmov právnických osôb Online we...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Online webinár: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020, daňové priznanie typ A, zmeny v zdaňovaní príjmov zamestnancov od 1. 1. 2021

Termín: 14. 12. 2020

Prednášajúci: Ing. Zita Kajanovičová - metodička Finančného riaditeľstva SR pre oblasť zdaňovania príjmov zo závislej činnosti. Je dlhoročnou, skúse...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Online webinár: Daň z príjmov právnických osôb 2020, zmeny 2020 a 2021

Termín: 15. 12. 2020

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov - je absolventom Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratis...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Online webinár: Daňová závierka 2020 - zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2020 na praktickom príklade

Termín: 16. 12. 2020

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o. - odborná lektorka s dlhoročnou p...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

VIDEOŠKOLENIE: Manažérska ekonomika

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Zuzana Nemcová - je absolventkou Ekonomickej univerzity, fakulty podnikového manažmentu, má ukončené vzdelávanie ACCA (the Associ...

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

VIDEOŠKOLENIE: Daňový poriadok, daňová kontrola – práva a povinnosti daňového subjektu a správcu dane pri daňovej kontrole, novela od 1.1.2020

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Eva Ivaničová - špecialistka a odborníčka Ministerstva financií SR na oblasť zákona o správe daní (daňový poriadok). V minulosti ...

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

VIDEOŠKOLENIE: Výskum a vývoj; super odpočet na VaV, oslobodenie príjmov z využívania vlastného nehmotného majetku

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček - Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov  Ing. Martin Gondár - poradca pre daňový super odpočet, Smar...

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

VIDEOŠKOLENIE: Prierez zákonom o dani z príjmov so zameraním na právnické osoby v znení platnom pre rok 2020

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov - je absolventom Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratis...

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

VIDEOŠKOLENIE: Hmotný a nehmotný majetok

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Zdenka Kováčová - odborníčka na daň z príjmov. Audítorka – členka SKAu, dlhoročná lektorka odborných seminárov v oblasti dane z p...

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

VIDEOŠKOLENIE: Vysielanie zamestnancov, daňoví nerezidenti a úprava platenia odvodov, zdaňovanie a vzťahujúce sa cestovné náhrady

Termín: celoročne

Prednášajúci: Júlia Pšenková - odborníčka na mzdovú problematiku. Pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, v ktorej zodpovedá za mzdové účtovníctvo a porad...

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

VIDEOŠKOLENIE: Prierez zákonom o dani z príjmov so zameraním na zdaňovanie právnických osôb v roku 2020

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov - je absolventom Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratis...

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

VIDEOŠKOLENIE: Uplatňovanie pravidiel zákona o DPH pri dodaní tovaru a služby vrátane dodaní zahŕňajúcich použitie poukazu (vr. praktických príkladov)

Termín: celoročne

Prednášajúci: Mgr. Mojmír Beňo - pracovník Ministerstva financií SR, spoluautor legislatívnych úprav a zmien v oblasti nepriamych daní, s osobitným ...

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK