všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov
Odborné semináre

Aktuálne

Online webinár: Prierez zákonom o dani z príjmov so zameraním na PO a právny stav platný pre rok 2021

Termín: 28. 9. 2021

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček  - Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj ...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Online webinár: Vybrané problémové oblasti v zákone o DPH a DANI Z PRÍJMOV

Termín: 1. 10. 2021

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróc...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Online webinár: Škola podvojného účtovníctva: Zásoby, nehnuteľnosti určené na predaj, zákazková výroba

Termín: 5. 10. 2021

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková - audítorka - členka SKAu, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenn...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Online webinár: Nehnuteľnosti a daňové povinnosti súvisiace s ich vlastníctvom a prenájmom

Termín: 7. 10. 2021

Prednášajúci: Ing. Dagmar Bednáriková – daňová poradkyňa, členka Slovenskej komory daňových poradcov. Je členka Metodicko-legislatívnej komisie SKDP...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Online webinár: Škola podvojného účtovníctva: Interné smernice účtovnej jednotky v roku 2021

Termín: 12. 10. 2021

Prednášajúci: Ing. Hedviga Vadinová - audítorka - členka SKAu, daňová poradkyňa - členka SKDP, súdna znalkyňa v odbore dane a účtovníctvo, lektorka ...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Online webinár: Škola podvojného účtovníctva: Pohľadávky a vlastné imanie, účtovný a daňový pohľad

Termín: 14. 10. 2021

Prednášajúci: Ing. Jana Acsová – je audítorkou - členkou SKAu, daňovou poradkyňou – členkou SKDP a odborníčkou v oblasti daní, účtovníctva a IFRS. Pu...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie GoToWebinar.

Online webinár: Daň vyberaná zrážkou

Termín: 18. 10. 2021

Prednášajúci: Ing. Valéria Jarinkovičová - dlhoročná pracovníčka Finančného riaditeľstvo SR, metodička na daň z príjmov fyzických osôb. V súčasnosti...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Online webinár: Aktuálne témy v oblasti pracovného práva a odmeňovanie v pracovnoprávnych vzťahoch z pohľadu aplikačnej praxe

Termín: 21. 10. 2021

Prednášajúci: JUDr. Radoslava Lichnovská - vedúca advokátka pracovnoprávneho tímu advokátskej kancelárie Taylor Wessing v Bratislave Mgr. Tomáš Gre...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Dvojdňový online webinár – 1. a 2. časť spolu: Vybrané ustanovenia zákona o dani z pridanej hodnoty

Termín: 26. + 27. 10. 2021

Prednášajúci: Ing. Martin Ťažký – metodik Finančného riaditeľstva SR pre oblasť dane z pridanej hodnoty Online webinár organizujeme v spolupráci so ...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Online webinár: Vybrané ustanovenia zákona o dani z pridanej hodnoty - 1. časť

Termín: 26. 10. 2021

Prednášajúci: Ing. Martin Ťažký – metodik Finančného riaditeľstva SR pre oblasť dane z pridanej hodnoty Online webinár organizujeme v spolupráci so ...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Online webinár: Vybrané ustanovenia zákona o dani z pridanej hodnoty - 2. časť

Termín: 27. 10. 2021

Prednášajúci: Ing. Martin Ťažký – metodik Finančného riaditeľstva SR pre oblasť dane z pridanej hodnoty Online webinár organizujeme v spolupráci so ...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Online webinár: Transferové oceňovanie, dokumentácia k TO na konkrétnom príklade

Termín: 10. 11. 2021

Prednášajúci: Ing. Anna Fischerová, Ing. Zdenka Karak - Ministerstvo financií SR Ing. Anna Fischerová   - Ministerstvo financií SR, oddelenie dane ...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Online webinár: Cestovné náhrady 2021 - v príkladoch a vzoroch

Termín: 11. 11. 2021

Prednášajúci: Ing. Ľuboslava Minková - metodička pre oblasť cestovných náhrad Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Online webinár organi...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

VIDEOŠKOLENIE: Vybrané okruhy zákona o dani z príjmov so zameraním na zdaňovanie PO v znení účinnom od 1.1.2021

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček  - Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj ...

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

VIDEOŠKOLENIE: Zamestnanecké benefity

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Valéria Jarinkovičová – lektorka v oblasti zdaňovania príjmov fyzických osôb, dlhoročne  pôsobila ako metodička Finančného riadit...

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

VIDEOŠKOLENIE: Hmotný a nehmotný majetok - oceňovanie a daňové odpisovanie

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Michaela Vidová - metodička pre oblasť legislatívy dane z príjmov právnických osôb Ministerstva financií SR Ing. Zdenka Kováčová ...

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

VIDEOŠKOLENIE: Transferové oceňovanie v čase pandémie COVID-19

Termín: celoročne

Prednášajúci: JUDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M. - advokát zapísaný v Slovenskej advokátskej komore, Ministerstvom financií SR bol za Slovenskú republik...

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

VIDEOŠKOLENIE: Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021 – gastrolístok vs. finančný príspevok

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Ľuboslava Minková - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

VIDEOŠKOLENIE: Odpočet nákladov na výskum a vývoj, jeho uplatnenie v daňovom priznaní

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček – Ministerstvo financií SR Ing. Martin Gondár – konateľ spoločnosti SmarTech Solutions SK, s.r.o., zameriavajúcej...

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

VIDEOŠKOLENIE: Daňové priznanie fyzickej osoby – typ B za rok 2020

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Dagmar Bednáriková – daňová poradkyňa, členka SKDP

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

VIDEOŠKOLENIE: Účtovná závierka a daňové priznanie za rok 2020 v neziskových organizáciách

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Jana Vršková, Ing. Michaela Vidová  Ing. Jana Vršková – pracovníčka Ministerstva financií SR, odboru legislatívy a metodiky účtov...

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

VIDEOŠKOLENIE: Daňové priznanie právnických osôb za rok 2020

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa, TAX Ugróczy s.r.o., odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa naj...

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

VIDEOŠKOLENIE: Účtovná závierka za rok 2020

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Monika Adamíková – Finančné riaditeľstvo SR, metodička pre oblasť jednoduchého a podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

VIDEOŠKOLENIE: Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2020 na novom tlačive a zmeny platné od 1. 12. 2020

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Jana Fülöpová - Ministerstvo financií SR

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

VIDEOŠKOLENIE: Vypĺňanie tlačiva daňového priznania k dani z príjmov PO za zdaňovacie obdobie 2020

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček  - Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj ...

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

VIDEOŠKOLENIE: Najdôležitejšie novinky v DPH účinné od 1. 1. 2021 a od 1. 7. 2021

Termín: celoročne

Prednášajúci: Mgr. Mojmír Beňo - pracovník Ministerstva financií SR, spoluautor legislatívnych úprav a zmien v oblasti nepriamych daní, s osobitným ...

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

VIDEOŠKOLENIE: Najdôležitejšie novinky v zdaňovaní príjmov FO a PO na území SR účinné od 1.1.2021 a od 1.1.2022

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Mária Murínová - špecialistka a odborníčka na daň z príjmov právnických osôb. Odborné skúsenosti a vedomosti získané z práce v sú...

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

VIDEOŠKOLENIE: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov 2020

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Mária Horváthová - odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov. Audítorka – členka SKAu a Metodickej komisie účtovných štanda...

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

VIDEOŠKOLENIE: Novely zákonov o DPH, dani z príjmov, účtovníctva a iné od 1. 1. 2021

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, - daňová poradkyňa – členka SKDP, členka Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov. Odborná ...

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

VIDEOŠKOLENIE: Povinnosti mzdovej účtovníčky v pracovnoprávnych vzťahoch

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Martina Švaňová - pôsobí ako Payroll Manager v spoločnosti Grant Thornton Consulting. Špecializuje sa predovšetkým na oblasť soci...

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK