všetky novinky Novinky

všetky články Články
Odborné semináre

Aktuálne

Daňové priznanie PO za rok 2019

Termín: 27. 2. 2020

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov - je absolventom Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratis...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Daňové priznanie fyzických osôb – typ B a súvisiace aktuálne problémy zdaňovania príjmov fyzických osôb

Termín: 28. 2. 2020

Prednášajúci: Ing. Dagmar Bednáriková - daňová poradkyňa, členka Slovenskej komory daňových poradcov od roku 2003, členka Metodicko-legislatívnej ko...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Odpočet nákladov na výskum a vývoj a jeho uplatnenie pri podaní daňového priznania

Termín: 4. 3. 2020

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček - Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov Ing. Martin Gondár - poradca pre daňový super odpočet, SmarT...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Uplatňovanie pravidiel zákona o DPH pri dodaní tovaru a služby vrátane dodaní zahŕňajúcich použitie poukazu

Termín: 10. 3. 2020

Prednášajúci: Mgr. Mojmír Beňo - pracovník Ministerstva financií SR, spoluautor legislatívnych úprav a zmien v oblasti nepriamych daní, s osobitným ...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Daňový poriadok, daňová kontrola – práva a povinnosti správcu dane a daňového subjektu pri daňovej kontrole, novela od 1.1.2020

Termín: 16. 4. 2020

Prednášajúci: Ing. Eva Ivaničová - špecialista a odborník na oblasť zákona o správe daní (daňový poriadok). Pôsobila niekoľko rokov ako metodik sprá...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Účtovná závierka z pohľadu audítora - právny stav pre rok 2019

Termín: 17. 4. 2020

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková, CA (certifikovaný audítor)

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu + otázky z praxe

Termín: 17. 4. 2020

Prednášajúci: Ing. Zuzana Füleová, mjr. JUDr. Anna Stanová Ing. Zuzana Füleová - dlhoročná odborníčka a metodička v problematike spotrebných daní a ...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Právne minimum pre neprávnikov: obchodné právo + novinky v obchodnom práve v roku 2020

Termín: 27. 4. 2020

Prednášajúci: KOČIŠ & PARTNERS – advokátska kancelária Košice  - advokátska kancelária s rozsiahlymi skúsenosťami s právnym poradenstvom pre výz...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

DPH komplexne od A do Z - najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky pri aplikácii zákona o DPH v praxi

Termín: 28. - 29. 4. 2020

Prednášajúci: Ing. Ľubica Kožíková - špecialistka a odborníčka Finančného riaditeľstva SR pre oblasť kontroly dane z pridanej hodnoty. Dlhoročná a s...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Prierez zákonom o dani z príjmov so zameraním na právnické osoby - najčastejšie nedostatky pri aplikácii zákona v praxi

Termín: 13. - 14. 5. 2020

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov - je absolventom Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratis...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

3 plné dni DPH

Termín: 25. - 27. 5. 2020

Prednášajúci: Ing. Milan Vargan - lektor zastáva pozíciu vedúceho metodicko-legislatívnej komisie pre DPH Slovenskej komory daňových poradcov od r. ...

Miesto konania: Hotel Sitno***, Vyhnesfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK