všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer
Odborné semináre

Aktuálne

Seminár: Kompletný výklad zákona o DPH

Termín: 7.6.-9.6.2023

Prednášajúci: Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo  Ministerstvo financií SR, spoluautor legislatívnych úprav a zmien v oblasti nepriamych daní, s osobitným zam...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Webinár: Kompletný výklad zákona o DPH

Termín: 7.6.-9.6.2023

Prednášajúci: Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo  Ministerstvo financií SR, spoluautor legislatívnych úprav a zmien v oblasti nepriamych daní, s osobitným zam...

Seminár: Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok z pohľadu dane z príjmov

Termín: 12.6.2023

Prednášajúci: Ing. Michaela Vidová  Ministerstvo financií SR, odbor priamych daní,  zameranie na legislatívu zákona o dani z príjmov 

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Webinár: Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok z pohľadu dane z príjmov

Termín: 12.6.2023

Prednášajúci: Ing. Michaela Vidová  Ministerstvo financií SR, odbor priamych daní,  zameranie na legislatívu zákona o dani z príjmov 

Seminár: Daňové a nedaňové výdavky

Termín: 15.6.2023

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček   Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legi...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Webinár: Daňové a nedaňové výdavky

Termín: 15.6.2023

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček   Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legi...

Webinár: Pohľadávky a záväzky v podvojnom účtovníctve a najčastejšie chyby v praxi

Termín: 26.7.2023

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková: audítorka - členka Prezídia SKAU, členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných per...

Videoškolenie: Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok z pohľadu účtovníctva

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 10.5.2023)

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková, CA  Audítorka - členka Prezídia SKAU, členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných...

Videoškolenie: Dvojdňová konferencia: SEMINÁRE SFÉRA 15

Termín: k dispozícii celoročne (konferencia sa konala 18.-19.4.2023)

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, Ing. Mária Cvečková, CA, Ing. Peter Horniaček, JUDr. Ľubica Masárová, PhD. Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa SKD...

Videoškolenie: Konferencia SEMINÁRE SFÉRA 15 – deň druhý

Termín: k dispozícii celoročne (konferencia sa konala 19.4.2023)

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, JUDr. Ľubica Masárová, PhD. Ing. Peter Horniaček - Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyz...

Videoškolenie: Konferencia SEMINÁRE SFÉRA 15 – deň prvý

Termín: k dispozícii celoročne (konferencia sa konala 18.4.2023)

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, Ing. Mária Cvečková, CA Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH kom...

Videoškolenie: Daň vyberaná zrážkou

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 3.4.2023)

Prednášajúci: Ing. Miroslava Brnová, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Odbor priamych daní

Videoškolenie: Odpočet nákladov na výskum a vývoj a jeho uplatnenie v daňovom priznaní

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 14.2.2023)

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ing. Martin Gondár Ing. Peter Horniaček Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a p...

Videoškolenie: Daňová závierka 2022 - zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2022 na praktickom príklade

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 27.1.2023)

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugrócz...

Videoškolenie: Účtovná závierka a daňové priznanie za rok 2022 v neziskových organizáciách

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 26.1.2023)

Prednášajúci: Ing. Michaela Vidová, Ing. Jana Vršková Ing. Michaela Vidová Ministerstvo financií SR, odbor priamych daní, špecialistka a metodička n...

Videoškolenie: Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 17.01.2023)

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legisl...

Videoškolenie: Novely daňových zákonov 2023

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 12.01.2023)

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugrócz...

Videoškolenie: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov za rok 2022

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 10.1.2023)

Prednášajúci: Ing. Mária Horváthová Ministerstvo financií SR, odbor legislatívy a metodiky účtovníctva, audítorka, členka SKAu

Videoškolenie: Novely Zákona o dani z príjmov od 1.1.2023

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 13.12.2022)

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legis...

Videoškolenie: Daň z motorových vozidiel za rok 2022

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 8.12.2022)

Prednášajúci: Ing. Jana Fülöpová Ministerstvo financií SR, odbor priamych daní, odborníčka a metodička na daň z motorových vozidiel, venuje sa publi...

Videoškolenie: Odložená daň

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 5.12.2022)

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková, CA – audítorka - členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnom...

Videoškolenie: Zostavenie účtovnej závierky a daňového priznania k dani z príjmov PO – spoločná obsahová náplň

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 6.12.2022)

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legisl...

Videoškolenie: Zmeny v zákonoch o spotrebnej dani z minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 30.11.2022)

Prednášajúci: Ing. Zuzana Füleová Ministerstvo financií SR, vedúca oddelenia spotrebných daní, lektorka odborných seminárov pre oblasť spotrebných ...

Videoškolenie: Transpozícia smernice o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov a zmeny v oblasti tepelnej energetiky

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 22.11.2022)

Prednášajúci: JUDr. Rastislav Hanulák,Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o., partner a advokát so špecializáciou na  spotrebiteľské prá...

Videoškolenie: Posledné zmeny v daňovom poriadku a proces daňovej kontroly

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 23.11.2022)

Prednášajúci: Ing. Eva Ivaničová, špecialistka a odborníčka Ministerstva financií SR na oblasť daňového poriadku, v minulosti pôsobila ako metodička...

Videoškolenie: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov - časť fyzické osoby

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 24.11.2022)

Prednášajúci: Ing. Dagmar Bednáriková, daňová poradkyňa, členka Slovenskej komory daňových poradcov od roku 2003, členka Metodicko-legislatívnej kom...

Videoškolenie: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov - časť právnické osoby

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 10.11.2022)

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legisl...

Videoškolenie: Novela zákona o DPH

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 28.11.2022)

Prednášajúci: Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo - Ministerstvo financií SR, spoluautor legislatívnych úprav a zmien v oblasti nepriamych daní, s osobitným zam...

Videoškolenie: Transpozícia zimného energetického balíka EÚ do slovenskej právnej úpravy a nadväzujúce zmeny právnych predpisov

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 8.11.2022)

Prednášajúci: JUDr. Rastislav Hanulák, Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o., partner a advokát so špecializáciou na  spotrebiteľské pr...

Videoškolenie: Vybrané problémy účtovníctva a zdaňovania neziskových organizácii a občianskych združení v roku 2022

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 14.11.2022)

Prednášajúci: Ing. Jana Vršková – pracovníčka Ministerstva financií SR, odboru legislatívy a metodiky účtovníctva so zameraním na tvorbu a úpravy pos...

Videoškolenie: Zákazková výroba (§ 30)

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 24.10.2022)

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková, CA – audítorka - členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnom...

Videoškolenie: Daňový pohľad na cenné papiere z pohľadu fyzickej osoby

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 26.10.2022)

Prednášajúci: Ing. Miroslava Brnová Ministerstvo financií Slovenskej republiky Odbor priamych daní

Videoškolenie: Prvý audit v spoločnosti

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 10.10.2022)

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková, CA – audítorka - členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnom...

Videoškolenie: Zákon o účtovníctve

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 26.9.2022)

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková, CA – audítorka - členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnom...

Videoškolenie: Výstavba nehnuteľností na predaj

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 7.11.2022)

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková, CA – audítorka - členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnom...

Videoškolenie: Vlastné imanie obchodnej spoločnosti, kapitálové fondy a výsledky hospodárenia, pohľadávky a záväzky v skupine

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 16.6.2022)

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková, CA – audítorka - členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnom...sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies