všetky novinky Novinky

všetky články Články
Odborné semináre

Aktuálne

Skončenie pracovného pomeru vo svetle najnovšej judikatúry

Termín: 17.9.2019

Prednášajúci: Mgr. Juraj Kočiš, LL.M. - vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po úspešnom skončení štúdia na Un...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Kompletný výklad zákona o DPH

Termín: 26. - 27.9.2019

Prednášajúci: Ing. Ľubica Kožíková - Finančné riaditeľstvo SR

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Prierez zákonom o dani z príjmov so zameraním na zdaňovanie PO v znení účinnom od 1.1.2019 + pripravované zmeny od 1.1.2020

Termín: 10.10.2019

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov - je absolventom obchodnej akadémie a Fakulty hospodárskej in...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Účtovníctvo a dane v neziskových organizáciách so zameraním na občianske združenia

Termín: 15.10.2019

Prednášajúci: Ing. Hedviga Vadinová - audítorka, členka SKAU od roku 1994, daňová poradkyňa, členka SKDP od roku 1994, súdna znalkyňa v odbore dane ...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Právne minimum pre neprávnikov - obchodné zmluvy

Termín: 16.10.2019

Prednášajúci: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.- vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Následne Mic...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Mzdové výpočty v praktických príkladoch - najčastejšie problémy a chyby

Termín: 24.10.2019

Prednášajúci: Júlia Pšenková - odborník z praxe, špecialistka na mzdy a odvody  

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Právne minimum z pracovného práva pre personalistov, mzdárov a HR

Termín: 14.11.2019

Prednášajúci: Mgr. Juraj Kočiš, LL.M. - vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po úspešnom skončení štúdia na Un...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Daň z nehnuteľnosti pre právnické osoby

Termín: 26.11.2019

Prednášajúci: Ing. Iveta Ištoková - Ministerstvo financií SR

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Používanie pokladnice e-kasa klient a príslušná legislatíva

Termín: 28.11.2019

Prednášajúci: Ing. Petronela Mastihubová - Odbor legislatívy finančnej správy a správy daní, Sekcia daňová a colná, Ministerstvo financií Slovenskej...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2019

Termín: 5.12.2019

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov - je absolventom obchodnej akadémie a Fakulty hospodárskej in...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 a zmeny od 1. 1. 2020

Termín: 12.12.2019

Prednášajúci: Júlia Pšenková - odborník z praxe, špecialistka na mzdy a odvody

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Novely daňových zákonov od 1.1.2020 (DPH, Daň z príjmov a iné)

Termín: 12.12.2019

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, - daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov 2019

Termín: 16.12.2019

Prednášajúci: Ing. Mária Horváthová - Ministerstvo financií SR

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov 2019

Termín: 21.1.2020

Prednášajúci: Ing. Mária Horváthová - Ministerstvo financií SR

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Pripravujeme

Daňové konanie a daňová kontrola, novela Daňového poriadku od 1.1.2020

Termín: november 2019

Prednášajúci: JUDr. Ľubica Masárová, PhD., dipl. ekonóm - daňová poradkyňa, advokátka venujúca sa daňovým sporom, členka metodických komisií SKDP pr...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Transferové oceňovanie nehmotného majetku vo svetle najnovšej Smernice OECD

Termín: 26.11.2019

Prednášajúci: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.- vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Následne Mic...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Novinky v energetickej legislatíve od 1.1.2020

Termín: December 2019

Prednášajúci: Uverejníme v blízkej budúcnosti.

Miesto konania: Uverejníme v blízkej budúcnosti.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK