všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov
Odborné semináre

Aktuálne

Online webinár: Cestovné náhrady v r. 2020 v príkladoch

Termín: 26. 10. 2020

Prednášajúci: Ing. Ľuboslava Minková- špecialista a odborník v oblasti legislatívy zákona o cestovných náhradách. Dlhoročná pracovníčka Ministerstva ...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Online webinár: Daňové a nedaňové výdavky

Termín: 3. 11. 2020

Prednášajúci: Ing. Mária Dimitrovová - dlhoročná pracovníčka Finančného riaditeľstva SR, špecialistka a metodička na daň z príjmov právnických osôb,...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Online webinár: Zmeny v účtovníctve, daniach a nadväzujúcej legislatíve neziskovej účtovnej jednotky v roku 2020

Termín: 4. 11. 2020

Prednášajúci: Ing. Hedviga Vadinová - audítorka, členka SKAU od roku 1994, daňová poradkyňa, členka SKDP od roku 1994, súdna znalkyňa v odbore dane ...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Online webinár: Vývoz a dovoz tovarov a služieb z tretích štátov z pohľadu cla a DPH

Termín: 5. 11. 2020

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, Ing. Tibor Vojtko Ing. Soňa Ugróczy, - daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov. Odborná lektorka s dlho...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Online webinár: Spotrebná daň z tabaku, vína, piva a alkoholických výrobkov

Termín: 9. 11. 2020

Prednášajúci: Ing. Zuzana Füleová  - dlhoročná odborníčka a metodička v problematike spotrebných daní a to nielen na úrovni slovenskej národnej, ale...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Online webinár: Transferové oceňovanie a transferová dokumentácia

Termín: 11. 11. 2020

Prednášajúci: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M. - advokát, člen Slovenskej advokátskej komory. Pôsobil v popredných medzinárodných poradenským sp...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Online webinár: Významné zmeny v IFRS štandardoch v roku 2019 – 2020

Termín: 18. - 20. 11. 2020

Prednášajúci: Ing. Jana Mundierová - od roku 2002 pôsobí ako audítor, vykonáva audit najmä v stavebných a developerských spoločnostiach, spoločnosti...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Online webinár: Povinnosti mzdovej účtovníčky v pracovnoprávnych vzťahoch

Termín: 24. 11. 2020

Prednášajúci: Ing. Martina Švaňová - pôsobí ako Payroll Manager v spoločnosti Grant Thornton Consulting. Špecializuje sa predovšetkým na oblasť soci...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Online webinár: Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu, novela zákona k 1.1.2021 + otázky z praxe

Termín: 26. 11. 2020

Prednášajúci: Ing. Zuzana Füleová, mjr. JUDr. Anna Stanová Ing. Zuzana Füleová  - dlhoročná odborníčka a metodička v problematike spotrebných daní ...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Najdôležitejšie novinky v zdaňovaní príjmov fyzických a právnických osôb na území SR účinné od 1.1.2021 a od 1.1.2022

Termín: 2. 12. 2020

Prednášajúci: Ing. Mária Murínová - špecialistka a odborníčka na daň z príjmov právnických osôb. Odborné skúsenosti a vedomosti získané z práce v sú...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Online webinár: Najdôležitejšie novinky v zdaňovaní príjmov fyzických a právnických osôb na území SR účinné od 1.1.2021 a od 1.1.2022

Termín: 2. 12. 2020

Prednášajúci: Ing. Mária Murínová - špecialistka a odborníčka na daň z príjmov právnických osôb. Odborné skúsenosti a vedomosti získané z práce v sú...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Novely zákonov o DPH, dani z príjmov, účtovníctva a iné od 1. 1. 2021

Termín: 3. 12. 2020

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, - daňová poradkyňa – členka SKDP, členka Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov. Odborná ...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Online webinár: Novely zákonov o DPH, dani z príjmov, účtovníctva a iné od 1. 1. 2021

Termín: 3. 12. 2020

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, - daňová poradkyňa – členka SKDP, členka Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov. Odborná ...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Daň z nehnuteľností pre právnické osoby

Termín: 4. 12. 2020

Prednášajúci: Ing. Iveta Ištoková - odborníčka a metodička na daň z nehnuteľností, pracovníčka Ministerstva financií SR, odboru priamych daní

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Online webinár: Daň z nehnuteľností pre právnické osoby

Termín: 4. 12. 2020

Prednášajúci: Ing. Iveta Ištoková- odborníčka a metodička na daň z nehnuteľností, pracovníčka Ministerstva financií SR, odboru priamych daní

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov 2020

Termín: 7. 12. 2020

Prednášajúci: Ing. Mária Horváthová - odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov. Audítorka – členka SKAu a Metodickej komisie účtovných štanda...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Online webinár: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov 2020

Termín: 7. 12. 2020

Prednášajúci: Ing. Mária Horváthová - odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov. Audítorka – členka SKAu a Metodickej komisie účtovných štanda...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Najdôležitejšie novinky v DPH účinné od 1. 1. 2021 a od 1. 7. 2021

Termín: 9. 12. 2020

Prednášajúci: Mgr. Mojmír Beňo - pracovník Ministerstva financií SR, spoluautor legislatívnych úprav a zmien v oblasti nepriamych daní, s osobitným ...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Online webinár: Najdôležitejšie novinky v DPH účinné od 1. 1. 2021 a od 1. 7. 2021

Termín: 9. 12. 2020

Prednášajúci: Mgr. Mojmír Beňo - pracovník Ministerstva financií SR, spoluautor legislatívnych úprav a zmien v oblasti nepriamych daní, s osobitným ...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020, daňové priznanie typ A, zmeny v zdaňovaní príjmov zamestnancov od 1. 1. 2021

Termín: 14. 12. 2020

Prednášajúci: Ing. Zita Kajanovičová - metodička Finančného riaditeľstva SR pre oblasť zdaňovania príjmov zo závislej činnosti. Je dlhoročnou, skúse...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Online webinár: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020, daňové priznanie typ A, zmeny v zdaňovaní príjmov zamestnancov od 1. 1. 2021

Termín: 14. 12. 2020

Prednášajúci: Ing. Zita Kajanovičová - metodička Finančného riaditeľstva SR pre oblasť zdaňovania príjmov zo závislej činnosti. Je dlhoročnou, skúse...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Daňové priznanie právnických osôb za rok 2020

Termín: 15. 12. 2020

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov - je absolventom Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratis...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Online webinár: Daňové priznanie právnických osôb za rok 2020

Termín: 15. 12. 2020

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov - je absolventom Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratis...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

VIDEOŠKOLENIE: Manažérska ekonomika

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Zuzana Nemcová - je absolventkou Ekonomickej univerzity, fakulty podnikového manažmentu, má ukončené vzdelávanie ACCA (the Associ...

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

VIDEOŠKOLENIE: Daňový poriadok, daňová kontrola – práva a povinnosti daňového subjektu a správcu dane pri daňovej kontrole, novela od 1.1.2020

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Eva Ivaničová - špecialistka a odborníčka Ministerstva financií SR na oblasť zákona o správe daní (daňový poriadok). V minulosti ...

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

VIDEOŠKOLENIE: Výskum a vývoj; super odpočet na VaV, oslobodenie príjmov z využívania vlastného nehmotného majetku

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček - Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov  Ing. Martin Gondár - poradca pre daňový super odpočet, Smar...

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

VIDEOŠKOLENIE: Prierez zákonom o dani z príjmov so zameraním na právnické osoby v znení platnom pre rok 2020

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov - je absolventom Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratis...

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

VIDEOŠKOLENIE: Hmotný a nehmotný majetok

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Zdenka Kováčová - odborníčka na daň z príjmov. Audítorka – členka SKAu, dlhoročná lektorka odborných seminárov v oblasti dane z p...

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

VIDEOŠKOLENIE: Vysielanie zamestnancov, daňoví nerezidenti a úprava platenia odvodov, zdaňovanie a vzťahujúce sa cestovné náhrady

Termín: celoročne

Prednášajúci: Júlia Pšenková - odborníčka na mzdovú problematiku. Pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, v ktorej zodpovedá za mzdové účtovníctvo a porad...

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

VIDEOŠKOLENIE: Prierez zákonom o dani z príjmov so zameraním na zdaňovanie právnických osôb v roku 2020

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov - je absolventom Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratis...

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

VIDEOŠKOLENIE: Uplatňovanie pravidiel zákona o DPH pri dodaní tovaru a služby vrátane dodaní zahŕňajúcich použitie poukazu (vr. praktických príkladov)

Termín: celoročne

Prednášajúci: Mgr. Mojmír Beňo - pracovník Ministerstva financií SR, spoluautor legislatívnych úprav a zmien v oblasti nepriamych daní, s osobitným ...

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

Pripravujeme

Mzdy od A do Z: mzda - výška mzdy, sociálne a zdravotné odvody, zdaňovanie miezd (príjmu zo závislej činnosti) zamestnanecké benefity oslobodené od dane verzus zdaňované

Termín: uverejníme čoskoro

Prednášajúci: RNDr. Jana Motyčková – špecialistka v oblasti miezd a odvodov a Ing. Viera Mezeiová  – odborníčka v oblasti zdaňovania príjmov zo závis...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislavasfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK