všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov
Odborné semináre

Aktuálne

Online webinár: Účtovná závierka a daňové priznanie za rok 2021 v neziskových organizáciách

Termín: 26. 1. 2022

Prednášajúci: Ing. Jana Vršková, Ing. Michaela Vidová   Ing. Jana Vršková – pracovníčka Ministerstva financií SR, odboru legislatívy a metodiky účtov...

Online webinár: Daňová závierka 2021 - zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2021 na praktickom príklade

Termín: 27. 1. 2022

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, TAX Ugróczy s.r.o., daňová poradkyňa, - odborná lektorka s dlhoročnou praxou v  oblasti daňového práva so zameraním...

Online webinár: Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2021

Termín: 28. 1. 2022

Prednášajúci: Ing. Monika Adamíková - metodička Finančného riaditeľstva SR pre oblasť účtovníctva. Je autorkou viacerých publikácií a odborných člá...

Online webinár: Pravidlá používania cookies podľa nového zákona o elektronických komunikáciách účinného od 1.2.2022

Termín: 1. 2. 2022

Prednášajúci: JUDr. Marcela Macová - venuje sa problematike ochrany osobných údajov viac ako 10 rokov. Pravidelne prednáša na konferenciách, seminá...

Online webinár: Daňová závierka za rok 2021

Termín: 3. 2. 2022

Prednášajúci: Ing. Mária Dimitrovová - odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti dane z príjmov právnických osôb. Je metodičkou Finančného riadi...

Online webinár: Aktuality v mzdovej učtárni v r. 2022 a ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Termín: 8. 2. 2022

Prednášajúci: Júlia Pšenková – odborníčka a dlhoročná lektorka na mzdovú problematiku. Špecializuje sa na problematiku miezd, sociálneho a zdravotn...

Online webinár: Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2021 s vyplnením nového tlačiva daňového priznania

Termín: 8. 2. 2022

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček - Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj l...

Online webinár: Daňové priznanie fyzickej osoby – typ B za rok 2021

Termín: 10. 2. 2022

Prednášajúci: Ing. Dagmar Bednáriková - daňová poradkyňa, členka SKDP a členka Metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov fyzických osôb SKD...

Online webinár: Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022

Termín: 15. 2. 2022

Prednášajúci: Ing. Mária Horváthová - odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľských subjektov, audítorka - členka SKAu a Metodickej komisie úč...

Online webinár: Odpočet nákladov na výskum a vývoj, jeho uplatnenie v daňovom priznaní za rok 2021 a zmeny platné od 1.1.2022

Termín: 17. 2. 2022

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ing. Martin Gondár   Ing. Peter Horniaček – Ministerstvo financií SR Ing. Martin Gondár – konateľ spoločnosti ...

Online webinár: Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2021 s vyplnením nového tlačiva daňového priznania

Termín: 2. 3. 2022

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček - Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj l...

VIDEOŠKOLENIE: Zálohovanie jednorazových obalov na nápoje v účtovníctve výrobcu a distribútora

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Mária Horváthová – odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľských subjektov na Ministerstve financií SR. Audítorka, členka SK...

VIDEOŠKOLENIE: Daňová závierka za rok 2021

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Mária Dimitrovová - odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti dane z príjmov právnických osôb. Je metodičkou Finančného riad...

VIDEOŠKOLENIE: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov za rok 2021 a novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Mária Horváthová – Ministerstvo financií SR, odbor legislatívy a metodiky účtovníctva; audítorka, členka SKAu

VIDEOŠKOLENIE: NOVELY DAŇOVÝCH ZÁKONOV 2022 - DPH, Daňový poriadok, Daň z príjmov, Zákon o účtovníctve

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy...

VIDEOŠKOLENIE: Daň z príjmov právnických osôb 2021, zmeny 2021 a 2022

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček - Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb; dlhodobo sa venuje aj l...

VIDEOŠKOLENIE: Daň z motorových vozidiel za rok 2021

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Jana Fülöpová - Ministerstvo financií SR, odbor priamych daní, odborníčka a metodička na daň z motorových vozidiel, venuje sa pub...

VIDEOŠKOLENIE: Mikrodaňovník - daňové zvýhodnenia pre 2021; Sadzba dane 15% aj pre FO a PO, ktoré nie sú mikrodaňovníkmi

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Valéria Jarinkovičová – lektorka v oblasti zdaňovania príjmov (najmä) fyzických osôb, dlhoročne  pôsobila ako metodička Finančného...

VIDEOŠKOLENIE: Hmotný a nehmotný majetok – účtovné a daňové odpisy

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková, Ing. Zdenka Kováčová Ing. Mária Cvečková - audítorka, členka SKAu, lektorka účtovných semínárov Ing. Zdenka Kov...

VIDEOŠKOLENIE: Stravovanie zamestnancov a SZČO od 1.1.2022 - po novele zákona zo dňa 27.10.2021

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Ľuboslava Minková - metodička pre oblasť zákona o cestovných náhradách Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

VIDEOŠKOLENIE: Cestovné náhrady 2021 - v príkladoch a vzoroch

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Ľuboslava Minková - metodička pre oblasť cestovných náhrad Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

VIDEOŠKOLENIE: Transferové oceňovanie, dokumentácia k TO na konkrétnom príklade

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Anna Fischerová, Ing. Zdenka Karak - Ministerstvo financií SR Ing. Anna Fischerová   - Ministerstvo financií SR, oddelenie dane ...

VIDEOŠKOLENIE: Daň vyberaná zrážkou

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Valéria Jarinkovičová - dlhoročná pracovníčka Finančného riaditeľstvo SR, metodička na daň z príjmov fyzických osôb. V súčasnosti...

VIDEOŠKOLENIE: Škola podvojného účtovníctva: Zásoby, nehnuteľnosti určené na predaj, zákazková výroba

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková - audítorka - členka SKAu, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenn...

VIDEOŠKOLENIE: Najdôležitejšie novinky v DPH účinné od 1. 1. 2021 a od 1. 7. 2021

Termín: celoročne

Prednášajúci: Mgr. Mojmír Beňo - pracovník Ministerstva financií SR, spoluautor legislatívnych úprav a zmien v oblasti nepriamych daní, s osobitným ...

VIDEOŠKOLENIE: Najdôležitejšie novinky v zdaňovaní príjmov FO a PO na území SR účinné od 1.1.2021 a od 1.1.2022

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Mária Murínová - špecialistka a odborníčka na daň z príjmov právnických osôb. Odborné skúsenosti a vedomosti získané z práce v sú...

Pripravujeme

Online webinár: Spotrebná daň z minerálneho oleja, z elektriny, uhlia a zemného plynu; vyplnenie tlačív daňových priznaní

Termín: upresníme čoskoro

Prednášajúci: Ing. Zuzana Füleová - Ministerstvo financií SR, vedúca oddelenia spotrebných daní, lektorka odborných seminárov pre oblasť spotrebnýc...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK