všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer
Odborné semináre

Aktuálne

Balík webinárov: Účtovný kompas

Termín: 10.10.-5.12.2022

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková – audítorka - členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné...

Webinár: Prvý audit v spoločnosti

Termín: 10.10.2022

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková – audítorka - členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné...

Webinár: Závislé osoby podľa nových pravidiel

Termín: 11.10.2022

Prednášajúci: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M. advokát, člen Slovenskej advokátskej komory. Pôsobil v popredných medzinárodných poradenských sp...

Webinár: Zákazková výroba (§ 30)

Termín: 24.10.2022

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková – audítorka - členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné...

Webinár: Daňový pohľad na cenné papiere z pohľadu fyzickej osoby

Termín: 26.10.2022

Prednášajúci: Ing. Miroslava Brnová Ministerstvo financií Slovenskej republiky Odbor priamych daní

Webinár: Výstavba nehnuteľností na predaj

Termín: 7.11.2022

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková – audítorka - členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné...

Webinár: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov - časť právnické osoby

Termín: 10.11.2022

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legisl...

Webinár: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov

Termín: 10.11.2022 a 24.11.2022

Prednášajúci: časť právnické osoby - 10.11.2022 Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a práv...

Webinár: Vybrané problémy účtovníctva a zdaňovania neziskových organizácii a občianskych združení v roku 2022

Termín: 14.11.2022

Prednášajúci: Ing. Jana Vršková – pracovníčka Ministerstva financií SR, odboru legislatívy a metodiky účtovníctva so zameraním na tvorbu a úpravy pos...

Webinár: Finančný prenájom

Termín: 21.11.2022

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková – audítorka - členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné...

Webinár: Posledné zmeny v daňovom poriadku a proces daňovej kontroly

Termín: 23.11.2022

Prednášajúci: Ing. Eva Ivaničová špecialistka a odborníčka Ministerstva financií SR na oblasť daňového poriadku, v minulosti pôsobila ako metodička ...

Webinár: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov - časť fyzické osoby

Termín: 24.11.2022

Prednášajúci: Ing. Dagmar Bednáriková daňová poradkyňa, členka Slovenskej komory daňových poradcov od roku 2003, členka Metodicko-legislatívnej komi...

Webinár: Novely daňových zákonov 2023

Termín: 1.12.2022

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugrócz...

Webinár: Odložená daň

Termín: 5.12.2022

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková – audítorka - členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné...

Webinár: Daň z motorových vozidiel za rok 2022

Termín: 8.12.2022

Prednášajúci: Ing. Jana Fülöpová Ministerstvo financií SR, odbor priamych daní, odborníčka a metodička na daň z motorových vozidiel, venuje sa publi...

Webinár: Novely Zákona o dani z príjmov od 1.1.2023

Termín: 13.12.2022

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legis...

Webinár: Daňová závierka 2022 - zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2022 na praktickom príklade

Termín: 27.1.2023

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugrócz...

Videoškolenie: Nehnuteľnosti – daňové povinnosti spojené s vlastníctvom, predajom a prenájmom nehnuteľností

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Dagmar Bednáriková – daňová poradkyňa, členka Slovenskej komory daňových poradcov od roku 2003, členka Metodicko-legislatívnej kom...

Videoškolenie: Vybrané časti zákona o dani z príjmov, najčastejšie chyby a dopyty daňových subjektov

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legis...

Videoškolenie: Daň z pridanej hodnoty 2022

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugrócz...

Videoškolenie: Zamestnanecké benefity 2022

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Valéria Jarinkovičová – špecialistka v oblasti dane z príjmov, dlhoročne pôsobila ako metodička a lektorka Finančného riaditeľstva...

Videoškolenie: Daňová asignácia - kto a za akých podmienok môže získať podiel zaplatenej dane, účel a spôsob preukazovania použitia podielu zaplatene

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Michaela Vidová - Ministerstvo financií SR, odbor priamych daní, špecialistka a metodička na daň z príjmov PO a oblasť daňových su...

Videoškolenie: Vlastné imanie obchodnej spoločnosti, kapitálové fondy a výsledky hospodárenia, pohľadávky a záväzky v skupine

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková – audítorka - členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné...

Videoškolenie: Softvér z pohľadu účtovného a daňového

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček - Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legis...

VIDEOŠKOLENIE: Daň vyberaná zrážkou

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Valéria Jarinkovičová - dlhoročná pracovníčka Finančného riaditeľstvo SR, metodička na daň z príjmov fyzických osôb. V súčasnosti...

VIDEOŠKOLENIE: Transferové oceňovanie, dokumentácia k TO na konkrétnom príklade

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Anna Fischerová, Ing. Zdenka Karak - Ministerstvo financií SR Ing. Anna Fischerová   - Ministerstvo financií SR, oddelenie dane ...

VIDEOŠKOLENIE: Hmotný a nehmotný majetok – účtovné a daňové odpisy

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková, Ing. Zdenka Kováčová Ing. Mária Cvečková - audítorka, členka SKAu, lektorka účtovných semínárov Ing. Zdenka Kov...

VIDEOŠKOLENIE: Zálohovanie jednorazových obalov na nápoje v účtovníctve výrobcu a distribútora

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Mária Horváthová – odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľských subjektov na Ministerstve financií SR. Audítorka, členka SK...

VIDEOŠKOLENIE: Odpočet nákladov na výskum a vývoj, jeho uplatnenie v daňovom priznaní za rok 2021 a zmeny platné od 1.1.2022

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček – Ministerstvo financií SR Ing. Martin Gondár – konateľ spoločnosti SmarTech Solutions SK, s.r.o., zameriavajúcej...

Pripravujeme

Webinár: Zmeny v zákonoch o spotrebnej dani z minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu

Termín: 30.11.2022

Prednášajúci: Ing. Zuzana Füleová Ministerstvo financií SR, vedúca oddelenia spotrebných daní, lektorka odborných seminárov pre oblasť spotrebných ...

Miesto konania: onlinesfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies