všetky novinky Novinky

všetky články Články


Ponuka seminárov

Aktuálne

Mzdové výpočty v praktických príkladoch - najčastejšie problémy a chyby

Termín: 24.10.2019

Prednášajúci: Júlia Pšenková - odborník z praxe, špecialistka na mzdy a odvody  

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Konsolidovaná účtovná závierka I.

Termín: 28.10.2019

Prednášajúci: Ing. Juraj Kello, - kvalifikovaný FCCA, má skúsenosti zo širokého okruhu odvetví: výrobné spoločnosti, energetika a služby. V minulost...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Spotrebná daň z elektriny, uhlia, zemného plynu – aktuálna legislatívna úprava a jej aplikácia v praxi

Termín: 4.11.2019

Prednášajúci: Ing. Zuzana Füleová, - dlhoročná odborníčka a metodička v problematike spotrebných daní a to nielen na úrovni slovenskej národnej, ale...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Účto-dane, ako na ne?

Termín: 5.11.2019

Prednášajúci: Ing. Jana Acsová, - audítor SKAU, daňový poradca SKDP, lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní  

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Medzinárodné zdaňovanie, vybrané problémy zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, nadväznosť na zákon o dani z príjmov

Termín: 6.11.2019

Prednášajúci: Ing. Anna Fischerová - Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Transferové oceňovanie a dokumentácia k transferovému oceňovaniu z pohľadu zmien v roku 2019

Termín: 11.11.2019

Prednášajúci: Ing. Alena Zábojová - daňová poradca, člen SKDP

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Právne minimum z pracovného práva pre personalistov, mzdárov a HR

Termín: 14.11.2019

Prednášajúci: Mgr. Juraj Kočiš, LL.M. - advokát, člen Slovenskej advokátskej komory. Pôsobil v popredných medzinárodných poradenským spoločnostiach a...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Skúsenosti z daňových kontrol, daňové konanie a daňová kontrola, novela Daňového poriadku od 1.1.2020

Termín: 22.11.2019

Prednášajúci: JUDr. Ľubica Masárová, PhD., dipl. ekonóm - advokátka a daňová poradkyňa, je členkou Slovenskej advokátskej komory, Slovenskej komory ...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Transferové oceňovanie nehmotného majetku vo svetle najnovšej Smernice OECD

Termín: 26.11.2019

Prednášajúci: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.- vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Následne Mic...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Daň z nehnuteľnosti pre právnické osoby

Termín: 27.11.2019

Prednášajúci: Ing. Iveta Ištoková - Ministerstvo financií SR

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Používanie pokladnice e-kasa klient a príslušná legislatíva

Termín: 28.11.2019

Prednášajúci: Ing. Petronela Mastihubová - Odbor legislatívy finančnej správy a správy daní, Sekcia daňová a colná, Ministerstvo financií Slovenskej...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Novela zákona o DzP účinná od 1.1.2020

Termín: 28.11.2019

Prednášajúci: Ing. Mária Murínová - Špecialistka a odborníčka na daň z príjmov právnických osôb. Odborné skúsenosti a vedomosti získané z práce v súk...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Najdôležitejšie novinky v DPH účinné od 1.1.2020

Termín: 4.12.2019

Prednášajúci: JUDr. Alena Zuziková - Odbor nepriamych daní, Sekcia daňová a colná, Ministerstvo financií SR

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2019

Termín: 5.12.2019

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov - je absolventom Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratis...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Aktuálne novinky v energetickej legislatíve s JUDr. Hanulákom

Termín: 9.12.2019

Prednášajúci: JUDr. Rastislav Hanulák - Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o., advokát, intenzívne sa venuje právnemu poradenstvu v ob...

Miesto konania: Hotel Holiday Inn, Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava

Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti, ročné zúčtovanie, daňové priznanie typ A

Termín: 10.12.2019

Prednášajúci: Ing. Viera Mezeiová,  - odborníčka s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti zdaňovania príjmov zo závislej činnosti z praxe ako aj z metod...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 a zmeny od 1. 1. 2020

Termín: 12.12.2019

Prednášajúci: Júlia Pšenková - odborník z praxe, špecialistka na mzdy a odvody

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Novely daňových zákonov od 1.1.2020 (DPH, Daň z príjmov a iné)

Termín: 12.12.2019

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, - daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov 2019

Termín: 16.12.2019

Prednášajúci: Ing. Mária Horváthová - Ministerstvo financií SR

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov 2019

Termín: 21.1.2020

Prednášajúci: Ing. Mária Horváthová - Ministerstvo financií SR

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2019 na praktickom príklade

Termín: 29.1.2020

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, - daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislavasfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK