všetky novinky Novinky

všetky články Články


Ponuka seminárov

Aktuálne

Ročné zúčtovanie dane 2018 a aktuálny stav mzdovej učtárne od 1.1.2019

Termín: 18.12.2018

Prednášajúci: Júlia Pšenková - odborníčka z praxe, špecialistka na mzdy a odvody

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Ročné zúčtovanie dane 2018 a aktuálny stav mzdovej učtárne od 1.1.2019

Termín: 9.1.2018

Prednášajúci: Júlia Pšenková - odborníčka z praxe, špecialistka na mzdy a odvody

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Vybrané okruhy otázok k dani z motorových vozidiel pre fyzické a právnické osoby + príklad

Termín: 10.1.2019

Prednášajúci: Ing. Jana Fülöpová - Ministerstvo financií SR

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

BIZNIS RAŇAJKY: Dostupnosť fyzickej infraštruktúry podľa zákona 351/2011 a povinnosti prevádzkovateľov v súvislosti s JIM

Termín: 16.1.2019

Prednášajúci: Mgr. Michal Gajarský, Mgr. Rudolf Obert (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Najdôležitejšie novinky v DPH účinné od 1.1.2019

Termín: 17.1.2019

Prednášajúci: JUDr. Alena Zuziková - Odbor nepriamych daní, Sekcia daňová a colná, Ministerstvo financií SR

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Účtovníctvo a dane v neziskových organizáciách so zameraním na občianske združenia

Termín: 21.1.2019

Prednášajúci: Ing. Hedviga Vadinová - audítorka, členka SKAU od roku 1994, daňová poradkyňa, členka SKDP od roku 1994, súdna znalkyňa v odbore dane ...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov 2018

Termín: 24.1.2019

Prednášajúci: Ing. Mária Horváthová - Ministerstvo financií SR

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2018 na praktickom príklade až do tlačiva

Termín: 4.2.2019

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, - daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v  oblasti daňového prá...

Miesto konania: Zverejníme čoskoro. 

DAŇ Z PRÍJMOV FO ZA ROK 2018 - daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2018 a zmeny zákona o dani z príjmov účinné od 01.01.2019

Termín: 5.2.2019

Prednášajúci: Ing. Marcela Prajová - Finančné riaditeľstvo SR, metodička a daňová špecialistka na úseku dane z príjmov fyzických osôb a dane z príjm...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Ročné zúčtovanie dane 2018 a aktuálny stav mzdovej učtárne od 1.1.2019

Termín: 12.2.2018

Prednášajúci: Júlia Pšenková - odborníčka z praxe, špecialistka na mzdy a odvody

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Financovanie firiem a projektov - posúdenie rizík financovania

Termín: 13.2.2019

Prednášajúci: Mgr. Ing. Radoslav Polaček – dlhodobo sa profesionálne venuje problematike firemného a projektového financovania, risk manažmentu a in...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb 2018

Termín: 13.2.2019

Prednášajúci: Ing. Michaela Vidová - Sekcia daňová a colná, Odbor priamych daní, Ministerstvo financií SR

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Pripravujeme

Nové pravidlá pre dokumentáciu o transferovom oceňovaní pre roky 2018 a 2019

Termín: 29.1.2019

Prednášajúci: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M. - je absolventom Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach a University of Florida, Levin College of L...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Právnické minimum pre neprávnikov/finančníkov

Termín: apríl 2019

Prednášajúci: Zverejníme čoskoro.

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislavasfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK