všetky novinky Novinky

všetky články Články


Ponuka seminárov

Aktuálne

VIDEOŠKOLENIE: Uplatňovanie pravidiel zákona o DPH pri dodaní tovaru a služby vrátane dodaní zahŕňajúcich použitie poukazu (vr. praktických príkladov)

Termín: celoročne

Prednášajúci: Mgr. Mojmír Beňo - pracovník Ministerstva financií SR, spoluautor legislatívnych úprav a zmien v oblasti nepriamych daní, s osobitným ...

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

VIDEOŠKOLENIE: Prierez zákonom o dani z príjmov so zameraním na zdaňovanie právnických osôb v roku 2020

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov - je absolventom Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratis...

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

VIDEOŠKOLENIE: Vysielanie zamestnancov, daňoví nerezidenti a úprava platenia odvodov, zdaňovanie a vzťahujúce sa cestovné náhrady

Termín: celoročne

Prednášajúci: Júlia Pšenková - odborníčka na mzdovú problematiku. Pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, v ktorej zodpovedá za mzdové účtovníctvo a porad...

Miesto konania: Videoškolenie prebieha v online podobe.

Významné zmeny v IFRS štandardoch v roku 2019 – 2020

Termín: 7. - 9. 9. 2020

Prednášajúci: Ing. Jana Mundierová - od roku 2002 pôsobí ako audítor, vykonáva audit najmä v stavebných a developerských spoločnostiach, spoločnosti...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Online webinár: Významné zmeny v IFRS štandardoch v roku 2019 – 2020

Termín: 7. - 9. 9. 2020

Prednášajúci: Ing. Jana Mundierová - od roku 2002 pôsobí ako audítor, vykonáva audit najmä v stavebných a developerských spoločnostiach, spoločnosti...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Daňové priznanie k DPH, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (postup a pravidlá vyplnenia)

Termín: 17. 9. 2020

Prednášajúci: Ing. Martin Ťažký - špecialista a odborník v oblasti dane z pridanej hodnoty. Dlhoročný pracovník Finančného riaditeľstva SR, lektor o...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Daňové a nedaňové výdavky

Termín: 18. 9. 2020

Prednášajúci: Ing. Mária Dimitrovová - dlhoročná pracovníčka Finančného riaditeľstva SR, špecialistka a metodička na daň z príjmov právnických osôb,...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Online webinár: Daňové a nedaňové výdavky

Termín: 18. 9. 2020

Prednášajúci: Ing. Mária Dimitrovová - dlhoročná pracovníčka Finančného riaditeľstva SR, špecialistka a metodička na daň z príjmov právnických osôb,...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Mzdy od A do Z: mzda - výška mzdy, sociálne a zdravotné odvody, zdaňovanie miezd (príjmu zo závislej činnosti) zamestnanecké benefity oslobodené od dane verzus zdaňované

Termín: 23. 9. 2020

Prednášajúci: RNDr. Jana Motyčková – špecialistka v oblasti miezd a odvodov a Ing. Viera Mezeiová  – odborníčka v oblasti zdaňovania príjmov zo závis...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Online webinár: Mzdy od A do Z: mzda - výška mzdy, sociálne a zdravotné odvody, zdaňovanie miezd (príjmu zo závislej činnosti) zamestnanecké benefity oslobodené od dane verzus zdaňované

Termín: 23. 9. 2020

Prednášajúci: RNDr. Jana Motyčková – špecialistka v oblasti miezd a odvodov a Ing. Viera Mezeiová  – odborníčka v oblasti zdaňovania príjmov zo závis...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Kompletný výklad zákonu o DPH

Termín: 28. - 29. 9. 2020

Prednášajúci: Ing. Ľubica Kožíková - špecialistka a odborníčka Finančného riaditeľstva SR pre oblasť kontroly dane z pridanej hodnoty. Dlhoročná a s...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poobedňajší online webinár: Daňový poriadok, daňová kontrola – práva a povinnosti daňového subjektu a správcu dane pri daňovej kontrole, novela od 1.1.2020

Termín: september 2020

Prednášajúci: Ing. Eva Ivaničová - špecialistka a odborníčka Ministerstva financií SR na oblasť zákona o správe daní (daňový poriadok). V minulosti ...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Škola podvojného účtovníctva - Interné smernice účtovnej jednotky

Termín: 30. 9. 2020

Prednášajúci: Ing. Hedviga Vadinová - audítorka - členka SKAu, daňová poradkyňa - členka SKDP, súdna znalkyňa v odbore dane a účtovníctvo. Vo svojej...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Online webinár: Škola podvojného účtovníctva - Interné smernice účtovnej jednotky

Termín: 30. 9. 2020

Prednášajúci: Ing. Hedviga Vadinová - audítorka - členka SKAu, daňová poradkyňa - členka SKDP, súdna znalkyňa v odbore dane a účtovníctvo. Vo svojej...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Najčastejšie chyby a problémy v praxi pri uplatňovaní DPH a Daň z príjmov

Termín: 13. 10. 2020

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, - daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Online webinár: Najčastejšie chyby a problémy v praxi pri uplatňovaní DPH a Daň z príjmov

Termín: 13. 10. 2020

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, - daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Škola podvojného účtovníctva - zákazková výroba, nedokončená výroba - účtovná trieda 1

Termín: 15. 10. 2020

Prednášajúci: Ing. Jana Acsová - daňová poradkyňa – členka SKDP, audítorka – členka SKAu, odborníčka v oblasti účtovníctva, skúsená expertka v oblas...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Online webinár: Škola podvojného účtovníctva - zákazková výroba, nedokončená výroba - účtovná trieda 1

Termín: 15. 10. 2020

Prednášajúci: Ing. Jana Acsová - daňová poradkyňa – členka SKDP, audítorka – členka SKAu, odborníčka v oblasti účtovníctva, skúsená expertka v oblas...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Kompletný výklad zákona o dani z príjmov

Termín: 28. - 29. 10. 2020

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov - je absolventom Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratis...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Online webinár: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov

Termín: 28. - 29. 10. 2020

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov - je absolventom Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratis...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Pripravujeme

Spotrebná daň z tabaku, vína, piva a alkoholických výrobkov

Termín: september - október

Prednášajúci: Ing. Zuzana Füleová – Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ing. Zuzana Füleová - dlhoročná odborníčka a metodička v problematike...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Cestovné náhrady v r. 2020 v príkladoch

Termín: september - október

Prednášajúci: Ing. Ľuboslava Minková- špecialita a odborník v oblasti legislatívy zákona o cestovných náhradách. Dlhoročná pracovníčka Ministerstva p...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu + otázky z praxe

Termín: október - november

Prednášajúci: Ing. Zuzana Füleová – Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ing. Zuzana Füleová - dlhoročná odborníčka a metodička v problematike...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

3 plné dni DPH

Termín: Upresníme v blízkej budúcnosti

Prednášajúci: Ing. Milan Vargan - lektor zastáva pozíciu vedúceho metodicko-legislatívnej komisie pre DPH Slovenskej komory daňových poradcov od r. ...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Online webinár: Manažérska ekonomika

Termín: september - október

Prednášajúci: Ing. Zuzana Nemcová - je absolventkou Ekonomickej univerzity, fakulty podnikového manažmentu, má ukončené vzdelávanie ACCA (the Associ...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK