Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Účtovné Cestovné náhrady

  25. 4. 2024

  Opatrenie MPSVaR o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

  OPATRENIE
  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo 4. apríla 2024 o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 a § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
  § 1
  Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre
  a) jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,075 eura,
  b) osobné cestné motorové vozidlá je 0,265 eura.
  § 2
  Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 247/2023 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.
  § 3
  Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2024.
  Originál opatrenia si prečítate na tomto odkaze.

  Daňové a nedaňové výdavky u PO v roku 2024

  Ing. Peter Horniaček

  Mohlo by vás zaujímať

  19/DZPaU/2024/MU Usmernenie k účtovaniu DPH v prípadoch podľa § 25a a § 53b zákona o DPH a k vplyvu na základ dane z príjmov daňovníka

  19/DZPaU/2024/MUUsmernenie k účtovaniu DPH v prípadoch podľa § 25a a § 53b zákona o DPHa k vplyvu na základ dane z príjmov daňovníka Finančné riaditeľstvo SR na zabezpečenie jednotného postupu pri...

  18/DZPaU/2024/MU - Usmernenie k povinnostiam obchodných spoločností, ktoré sa zrušujú s likvidáciou

  18/DZPaU/2024/MUUsmernenie k povinnostiam obchodných spoločností podľa zákonač. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktoré sa zrušujús likvidáciou Z dôvodu zabezpečenia jednot...

  17/DZPaU/2024/I - Informácia k postupu účtovania vrátenia kompenzácií k cenám energií podľa nariadení vlády SR

  17/DZPaU/2024/IInformácia k postupu účtovania vrátenia kompenzácií k cenám energií podľa nariadení vlády SR Na základe Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 464/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje...

  ;

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.