všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Spolupráca

 

 

Doklado je aplikácia pre digitálne spracovanie bločkov a faktúr pre podnikateľov a účtovníkov. Účtovníkom umožňuje preberanie dokladov od podnikateľov elektronicky v priebehu mesiaca, ich automatické spracovanie a vyťažovanie, digitálnu archiváciu, jednoduché exporty do účtovníctva (Pohoda, Omega, Money S3). Neobmedzený počet firiem, užívateľov, exportov, neobmedzený digitálny archív. Plne v súlade s platnou legislatívou.

 

Epercento je praktická online pomôcka v oblasti inventarizácie, účtovníctva, miezd a personalistiky. Obsahuje formuláre, ktorých výhodou je jednotnosť a prehľadnosť, sú k dispozícii na jednom mieste a prístup k nim máte odkiaľkoľvek, kde sa nachádzate.  Je vhodný pre účtovné firmy, účtovníkov a mzdových pracovníkov, ktorí sa starajú o účtovníctvo a mzdy viacerých klientov, ale aj pre samotné firmy a podnikateľov. Pomôcka komunikuje aj s  účtovnými systémami POHODA, OMEGA a FIBU. O pravidelnú aktualizáciu Epercenta sa stará tím účtovníkov a daňových poradcov, ktorí s ním taktiež aktívne pracujú. „Rodinu“ pomôcok pre účtovníkov a mzdárov, okrem Epercenta, dopĺňajú aj podcasty Caffe Epercento a Dochádzkový systém.

 

 ÚčtujPohodlne je online platforma, pomocou ktorej prevádzkujete Váš účtovný softvér bezpečne a plynule odkiaľkoľvek. Šetrí náklady na infraštruktúru a jej správu tak, aby Vám zostalo viac času na účtovanie – pohodlne.

 

Spoločnosť Agrico, s.r.o. okrem účtovných služieb ponúka účtovníkom a účtovníčkam široké portfólio užitočných pomôcok pre uľahčenie ich práce. Pomôcky sú overené reálnym a dlhodobým používaním v účtovníckej praxi stovkami spokojných používateľov. Ponuka pomôcok zahŕňa pomôcky pre platiteľov DPH, pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve, jednoduchom účtovníctve či prostredníctvom daňovej evidencie, ako aj pre mzdové učtárne a personalistov. Medzi úspešné pomôcky patrí napríklad evidencia finančného príspevku na stravu, daňová evidencia, evidencia dochádzky, ale aj pomôcky pre platiteľov DPH na správne posúdenie a začlenenie DPH do priznania k DPH a do KV DPH. Veľmi obľúbené sú tlačové zostavy určené pre pracovno-právne vzťahy v zmysle aktuálne platného Zákonníka práce vo formáte MS Office Word alebo mzdové a personálne tlačové zostavy (pracovné zmluvy, dohody, ...) priamo implementovateľné do účtovného programu Pohoda.

 
 

Logo Dane a účtovníctvo v praxi

Časopis Dane a účtovníctvo v praxi už celé štvrťstoročie robí spoločnosť všetkým, ktorých zaujíma oblasť daní, účtovníctva, audítorstva, pracovnoprávnych vzťahov, miezd a odvodov. Dnes už predplatiteľ nemusí iba listovať v časopise, môže mať všetky dôležité informácie stále so sebou nielen na portáli, ale aj v mobilnej aplikácii.

 

 

Platforma ENERGOKLUB® vytvára exkluzívny priestor pre neformálnu diskusiu medzi zástupcami širokého spektra subjektov pôsobiacich  na slovenskom trhu s energiami s dôrazom na ad hoc témy. Pravidelné stretnutia sú zdrojom inšpirácie aj užitočných riešení výziev, ktoré trápia slovenskú energetiku, domovom pre debatu o perspektívach smerovania tohto odvetvia a zároveň môžu prispieť k tomu, aby ste vždy boli v obraze ohľadom aktuálneho diania v sektore energetiky.

 

 

 

 

 sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Kalendár povinností
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies