všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Spolupráca

 

 

    

                

Slovenská komora certifikovaných účtovníkov vznikla v roku 1990, keď pôsobila ešte pod názvom Slovenský zväz účtovníkov a audítorov. V roku 1992 vznikol samostatný Slovenský zväz účtovníkov, ktorý sa v roku 2002 premenoval na Slovenskú komoru certifikovaných účtovníkov.

Poslaním Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov je združovanie účtovníkov Slovenskej republiky, zvyšovanie úrovne a celkovej kvality profesie účtovníka, rozvoj teórie a praxe účtovníctva a zabezpečovanie celoživotného vzdelávania účtovníkov.

Jednou z najdôležitejších činností Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov je zabezpečenie vzdelávania účtovníkov. Z tohto dôvodu organizuje Slovenská komora certifikovaných účtovníkov ucelený systém vzdelávania, ktorý sa orientuje na celoživotné vzdelávanie a zahŕňa komplexnú problematiku od účtovníctva, medzinárodných štandardov až po dane.

 

 

 

 

Interní audítori a asistenti audítora spoločnosti PARTNER AUDIT majú dlhoročné skúsenosti s poskytovaním týchto služieb, nakoľko svoju činnosť do vzniku spoločnosti vykonávali v audítorskej spoločnosti INTERAUDIT Trenčín od roku 1993 a v audítorskej spoločnosti KREDIT AUDIT od roku 2000.

Základným princípom spoločnosti je jej individuálny prístup ku klientom. Naši audítori, asistenti audítora, daňoví poradcovia, certifikovaní účtovníci a znalci v obore ekonómie komunikujú s klientom vždy objektívne a korektne, pričom kladú silný dôraz na flexibilitu, osobné nasadenie a hľadanie konkrétnych riešení vychádzajúc z potrieb klienta. Dôvernosť informácií ako i profesionálne správanie sa sú základnými atribútmi našej práce. 

 

 

 

Platforma ENERGOKLUB® vytvára exkluzívny priestor pre neformálnu diskusiu medzi zástupcami širokého spektra subjektov pôsobiacich  na slovenskom trhu s energiami s dôrazom na ad hoc témy. Pravidelné stretnutia sú zdrojom inšpirácie aj užitočných riešení výziev, ktoré trápia slovenskú energetiku, domovom pre debatu o perspektívach smerovania tohto odvetvia a zároveň môžu prispieť k tomu, aby ste vždy boli v obraze ohľadom aktuálneho diania v sektore energetiky.

 

 

 

Viac ako 15 000 kurzov, školení a seminárov na jednom mieste. Najväčší vzdelávací portál na Slovensku.

 

 

Logo Dane a účtovníctvo v praxi 

 

Časopis Dane a účtovníctvo v praxi z vydavateľstva Wolters Kluwer SR s. r. o. už celé štvrťstoročie robí spoločnosť všetkým, ktorých zaujíma oblasť daní, účtovníctva, audítorstva, pracovnoprávnych vzťahov, miezd a odvodov. Dnes už predplatiteľ nemusí iba listovať v časopise, môže mať všetky dôležité informácie stále so sebou nielen na portáli, ale aj v mobilnej aplikácii.

Časopis Dane a účtovníctvo v praxi mesačne vo svojich rubrikách informuje a radí čitateľom prostredníctvom aktuálnych článkov. Články pred uverejnením posudzuje odborná redakčná rada, čo dáva dostatočnú záruku relevantnosti zverejnených informácií.
Portál obsahuje oproti časopisu oveľa viac možností získania informácií. Denne je dopĺňaný o Aktuality, ktoré čitateľ nemusí vyhľadávať na rôznych iných portáloch. Okrem toho má v ponuke Online časopis Dane a účtovníctvo v praxi alebo časopis DPH v praxi (vrátane archívu), články, ktoré nie sú uverejnené v tlačených verziách časopisov v záložke Z praxe, Právne predpisy v sekcii Legislatíva, Komentáre a judikatúru k vybraným zákonom, Účtovné súvzťažnosti a ďalšie.
Každý registrovaný čitateľ získa testovací prístup, ktorý umožní 10 dní bezplatného prehliadania obsahu celého portálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies