všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Webinár: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov - časť právnické osoby

Prihlásiť sa
Termín: 5.10.2023
Prednášajúci:

Ing. Peter Horniaček  

Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legislatívu dane z príjmov právnických osôb s osobitným zameraním na podporu výskumu a vývoja, oslobodenia od dane z príjmov, daňové úľavy pre právnické osoby ako aj tvorbu tlačív daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti pre odbornú verejnos

Program:
 1. Základná charakteristika dane z príjmov PO
 2. Stanovenie základu dane a jeho osobitosti u PO
 3. Sadzby dane z príjmov PO
 4. Daňové priznanie k dani z príjmov PO
 5. Zdaňovacie obdobie
 6. Východiská pri zisťovaní základu dane, prehľad ustanoveniami o zisťovaní základu dane
 7. Základný náčrt úpravy základu dane pre tzv. podnikové kombinácie (predaj podniku alebo jeho časti, nepeňažný vklad, zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie)
 8. Daňové a nedaňové výdavky vrátane pravidiel nízkej kapitalizácie
 9. Uplatňovanie daňových odpisov a prerušenie odpisovania
 10. Odpočet daňovej straty, úľavy na dani a odpočet nákladov na výskum a vývoj
 11. Preddavky na daň z príjmov PO
 12. Pravidlá transferového oceňovania medzi tuzemskými a zahraničnými závislými osobami – zmeny od roku 2023
 13. Diskusia

Podrobný program si môžete pozrieť a v prípade záujmu aj stiahnuť na tomto odkaze

Harmonogram:

09:00 – 10:30 Prednáška
10:30 – 10:45 Prestávka
10:45 – 12:15 Prednáška
12:15 – 13:00 Obed
13:00 – 14:30 Prednáška
14:30 – 14:45 Prestávka
14:45 – 16:00 Prednáška

Poplatok s DPH: 108,00 €
Poplatok bez DPH: 90,00 €
Poplatok zahŕňa:

V cene je zahrnutý vstup na  webinár, materiály ku školeniu vo forme PDF, videozáznam zo seminára k dispozícii na 90 dní, aktuálne vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer

Miesto konania:

online

Poznámka:

Webinár je súčasťou dvojdňového semináru - Kompletný výklad zákona o dani z príjmov a niektoré spoločné ustanovenia Zákona o dani z príjmov, ktoré platia rovnako pre FO aj PO budú v rámci dvoch dní odprednášané iba RAZ podľa programu. Seminára sa môžete zúčasniť v prezenčnej aj online forme:
Prezenčne:
Dvojdňový seminár: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov
Seminár: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov - časť fyzické osoby
Seminár: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov - časť právnické osoby
Online
Dvojdňový webinár: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov
Webinár: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov - časť fyzické osoby
Webinár: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov - časť právnické osoby

Otázky, ktoré chcete mať na webinári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Kalendár povinností
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies