všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Webinár: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov - časť fyzické osoby

Prihlásiť sa
Termín: 4.10.2023
Prednášajúci:

Ing. Miroslava Brnová,

Ministerstvo financií Slovenskej republikyOdbor priamych daní

Program:
  1. Základné pojmy a ich vplyv na aplikáciu princípov upravených v ustanoveniach ZDP týkajúcich sa zdanenia príjmov dosahovaných fyzickými osobami (ďalej len „FO“)
  2. Zdaniteľnosť príjmu
  3. Výpočet daňovej povinnosti – určenie základov dane (čiastkových základov dane), osobitných základov dane, sadzba dane
  4. Príjmy zo závislej činnosti – definícia, rozdiely oproti Zákonníku práce
  5. Príjmy podľa § 6 – podnikanie, iná samostatná zárobková činnosť, prenájom, „licenčné poplatky“ podľa Autorského zákona
  6. Kapitálový majetok
  7. Ostatné príjmy
  8. Nároky FO znižujúce základ dane (čiastkový základ dane) alebo daň – nezdaniteľné časti základu dane a daňové bonusy
  9. Povinnosť podania daňového priznania, povinnosť registrácie a elektronickej komunikácie so správcom dane

 Podrobný program si môžete pozrieť a v prípade záujmu aj stiahnuť na tomto odkaze

Harmonogram:

08:30 – 09:00 Registrácia
09:00 – 10:30 Prednáška
10:30 – 10:45 Prestávka
10:45 – 12:15 Prednáška
12:15 – 13:00 Obed
13:00 – 14:30 Prednáška
14:30 – 14:45 Prestávka
14:45 – 16:00 Prednáška

Poplatok s DPH: 108,00 €
Poplatok bez DPH: 90,00 €
Poplatok zahŕňa:

V cene je zahrnutý vstup na  webinár, materiály ku školeniu vo forme PDF, videozáznam zo seminára k dispozícii na 90 dní, aktuálne vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer

Miesto konania:

online

Poznámka:

Webinár je súčasťou dvojdňového semináru - Kompletný výklad zákona o dani z príjmov a niektoré spoločné ustanovenia Zákona o dani z príjmov, ktoré platia rovnako pre FO aj PO budú v rámci dvoch dní odprednášané iba RAZ podľa programu. Seminára sa môžete zúčasniť v prezenčnej aj online forme:
Prezenčne:
Dvojdňový seminár: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov
Seminár: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov - časť fyzické osoby
Seminár: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov - časť právnické osoby
Online
Dvojdňový webinár: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov
Webinár: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov - časť fyzické osoby
Webinár: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov - časť právnické osoby

Otázky, ktoré chcete mať na webinári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Kalendár povinností
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies