všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Dvojdňový online webinár: Vybrané ustanovenia zákona o DPH v praktických príkladoch

Seminár sa už uskutočnil
Termín: 8.6.2022 a 15.6.2022
Prednášajúci:

Ing. Martin Ťažký – metodik Finančného riaditeľstva SR pre oblasť dane z pridanej hodnoty

Webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária, s.r.o., Nitra a EDUCO CONSULT, s.r.o., Žilina

Program:

 

I. Časť prednášky – dodávky tovaru realizované platiteľom DPH alebo pre platiteľa DPH – dňa 8.6.2022

1/ Miesto dodania tovaru

pri dodávkach tovaru spojených s prepravou, pri dodaní tovaru s inštaláciou a montážou, pri dodaní tovaru bez prepravy, pri predaji tovaru na diaľku na území EÚ (základy – bez ktorých to nejde.-.§ 13, § 16a, § 14)

2/ Vznik daňovej povinnosti

pri dodaní tovaru, prijatí platby vopred, pri opakovaných dodávkach energií, pri ich refakturáciách (§ 19 ods. 1, 3, 4)

3/ Dodanie tovaru v tuzemsku s prenosom daňovej povinnosti

predaj tovaru v SR zahraničnou osobou – identifikovanou resp. neidentifikovanou pre daň -, možnosti odpočítania dane v takých prípadoch, dodávky tovaru medzi slovenskými platiteľmi dane s prenosom daňovej povinnosti a uvádzanie týchto transakcií v DP a KV (§ 69 ods. 2, 12)

4/ Dodanie tovaru do iného členského štátu s oslobodením od dane

podmienky oslobodenia od dane, dôkazy, uvádzanie v DP a v SV (§ 43)

5/ Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

miesto nadobudnutia tovaru, určenie dátumu vzniku daňovej povinnosti v rôznych prípadoch nákupu, uvádzanie v DP a v KV (§ 11, § 17, § 20, § 69 ods. 6)

6/ Trojstranný obchod, posudzovanie reťazových obchodov

podmienky trojstranného obchodu, určenie pohyblivej dodávky, príklady na zorientovanie sa v reťazových  obchodoch, uvádzanie v DP a KV ( § 45, § 13a, § 69 ods.7)

7/ Dodanie tovaru do tretieho štátu s oslobodením od dane

podmienky oslobodenia od dane, dôkazy, uvádzanie v DP (§ 47)

8/ Dovoz tovaru z tretieho štátu

podmienky odpočítania dane zaplatenej pri dovoze tovaru + prípady, kedy nie je možné odpočítať daň platiteľom pri dovezenom tovare, spôsoby dovozu tovaru z tretích štátov (vyclenie v SR, vyclenie v členskom štáte) a s nimi spojené uplatňovanie DPH platiteľom dane pri dovezenom tovare, uvádzanie  v DP a KV (§ 18, § 49, § 51 § 48 ods. 3, § 11 ods. 8, § 69 ods. 6)

9/ Reťazové obchody pri dovoze tovaru

nový prístup  v posudzovaní reťazových obchodov pri dovoze tovaru od 01.01. 2022

10/ Diskusia - odpovede na otázky účastníkov

                          

II. Časť prednášky – dodávky služieb – dňa: 15.6.2022

1/ Miesto dodania služieb

určenie miesta dodania pri službách vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť, pri vzdelávacích službách, pri preprave tovaru, pri elektronických službách, príklady vykonávania služieb medzi viacerými podnikateľmi v zahraničí (základ – bez ktorého to nejde,...§ 15, § 16a, § 16)

2/ Vznik daňovej povinnosti pri dodaní služieb

pri prijatí platby vopred, pri opakovane dodávanej službe - nájomného, pri obstaraných službách prepravy tovaru (§ 19 ods. 2, 4, 6)

3/ Nájom nehnuteľností

uplatnenie daňového režimu v závislosti od  nájomcu, nájom bytu, úprava odpočítanej dane podľa § 54 v nadväznosti na poskytnutý nájom  (§ 38 ods. 3, § 38 ods. 5, § 54)

4/ Zdaňovanie služby colného zastupovania pri dovoze tovaru  – zmena od 01.01. 2022

5/ Dodanie služieb v tuzemsku s prenosom daňovej povinnosti

stavebné práce, služby dodané zahraničnými osobami – identifikovanými resp.  neidentifikovanými  pre daň, možnosti   odpočítania dane v takých prípadoch, uvádzanie v DP a KV (§ 69 ods. 2, 3, 12 písm. j/)

6/ Registrácia zdaniteľných osôb podľa § 7a a ich povinnosti

dôsledky oneskorenej registrácie, podanie DP, súhrnného výkazu, záznamy

7/ Súhrnný výkaz

uvádzanie transakcií v súhrnnom výkaze, obdobie, za ktoré sa podáva súhrnný výkaz a jeho zmena, príklady podania dodatočného SV

8/ Diskusia - odpovede na otázky účastníkov

Zmena programu vyhradená.

Harmonogram:

08:30 – 09:00 - prezentácia
09:00 – 10:20 - prednáška
10:20 – 10:30 - prestávka
10:30 – 11:45 - prednáška
11:45 – 12:30 - obed. prestávka
12:30 – 14:30 - prednáška

 

Poplatok s DPH: 120,00 €
Poplatok bez DPH: 100,00 €
Poplatok zahŕňa:

V cene je zahrnutý dvojdňový webinár, materiály ku školeniu v PDF, videozáznam zo seminára a aktuálne vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer

Miesto konania:

online

 

Poznámka:

Cieľ seminára: 2-dňový seminár je určený pre všetkých (ekonómov, účtovníkov a daniarov), zameraný na rozšírenie a prehĺbenie vedomostí pri aplikácii jednotlivých ustanovení zákona o DPH v praxi, s poukázaním na riešenie vzniknutých konkrétnych situácií.

Ak nemáte čas zúčastniť sa webinára v obidva dni, máme pre Vás pripravené aj jednodňové varianty webinárov:

8.6  Webinár: Vybrané ustanovenia zákona o DPH - dodávky tovaru realizované platiteľom DPH alebo pre platiteľa DPH

15.6 Webinár: Vybrané ustanovenia zákona o DPH - dodávky služieb

 

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830. 

 sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies