všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Online webinár: Vybrané ustanovenia zákona o DPH - dodávky tovaru realizované platiteľom DPH alebo pre platiteľa DPH

Prihlásiť sa
Termín: 8.6.2022
Prednášajúci:

Ing. Martin Ťažký – metodik Finančného riaditeľstva SR pre oblasť dane z pridanej hodnoty

Webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária, s.r.o., Nitra a EDUCO CONSULT, s.r.o., Žilina

 

 

Program:

1/ Miesto dodania tovaru

pri dodávkach tovaru spojených s prepravou, pri dodaní tovaru s inštaláciou a montážou, pri dodaní tovaru bez prepravy, pri predaji tovaru na diaľku na území EÚ (základy – bez ktorých to nejde.-.§ 13, § 16a, § 14)

2/ Vznik daňovej povinnosti

pri dodaní tovaru, prijatí platby vopred, pri opakovaných dodávkach energií, pri ich refakturáciách (§ 19 ods. 1, 3, 4)

3/ Dodanie tovaru v tuzemsku s prenosom daňovej povinnosti

predaj tovaru v SR zahraničnou osobou – identifikovanou resp. neidentifikovanou pre daň -, možnosti odpočítania dane v takých prípadoch, dodávky tovaru medzi slovenskými platiteľmi dane s prenosom daňovej povinnosti a uvádzanie týchto transakcií v DP a KV (§ 69 ods. 2, 12)

4/ Dodanie tovaru do iného členského štátu s oslobodením od dane

podmienky oslobodenia od dane, dôkazy, uvádzanie v DP a v SV (§ 43)

5/ Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

miesto nadobudnutia tovaru, určenie dátumu vzniku daňovej povinnosti v rôznych prípadoch nákupu, uvádzanie v DP a v KV (§ 11, § 17, § 20, § 69 ods. 6)

6/ Trojstranný obchod, posudzovanie reťazových obchodov

podmienky trojstranného obchodu, určenie pohyblivej dodávky, príklady na zorientovanie sa v reťazových  obchodoch, uvádzanie v DP a KV ( § 45, § 13a, § 69 ods.7)

7/ Dodanie tovaru do tretieho štátu s oslobodením od dane

podmienky oslobodenia od dane, dôkazy, uvádzanie v DP (§ 47)

8/ Dovoz tovaru z tretieho štátu

podmienky odpočítania dane zaplatenej pri dovoze tovaru + prípady, kedy nie je možné odpočítať daň platiteľom pri dovezenom tovare, spôsoby dovozu tovaru z tretích štátov (vyclenie v SR, vyclenie v členskom štáte) a s nimi spojené uplatňovanie DPH platiteľom dane pri dovezenom tovare, uvádzanie  v DP a KV (§ 18, § 49, § 51 § 48 ods. 3, § 11 ods. 8, § 69 ods. 6)

9/ Reťazové obchody pri dovoze tovaru

nový prístup  v posudzovaní reťazových obchodov pri dovoze tovaru od 01.01. 2022

10/ Diskusia - odpovede na otázky účastníkov

Zmena programu vyhradená.

 

 

Harmonogram:

08:30 – 09:00 Registrácia
09:00 – 10:30 Prednáška
10:30 – 10:45 Prestávka
10:45 – 12:15 Prednáška
12:15 – 13:00 Obed
13:00 – 15:00 Prednáška

 

 

Poplatok s DPH: 66,00 €
Poplatok bez DPH: 55,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na online webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF, záznam z webináru po dobu 30 kalendárnych dní od termínu konania, aktuálne vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer

Miesto konania:

online

 

Poznámka:

Cieľ seminára: 2-dňový seminár je určený pre všetkých (ekonómov, účtovníkov a daniarov), zameraný na rozšírenie a prehĺbenie vedomostí pri aplikácii jednotlivých ustanovení zákona o DPH v praxi, s poukázaním na riešenie vzniknutých konkrétnych situácií.

Odkaz na dvojdňový webinár: 8.6.2022 a 15.6.2022 Vybrané ustanovenia zákona o DPH v praktických príkladoch 

Ak nemáte čas zúčastniť sa seminára v obidva dni, máme pre Vás nachystané aj jednodňové varianty webinárov:

8.6  Webinár: Vybrané ustanovenia zákona o DPH - dodávky tovaru realizované platiteľom DPH alebo pre platiteľa DPH

15.6 Webinár: Vybrané ustanovenia zákona o DPH - dodávky služieb

 

 

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830. 

 

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies