všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Online webinár: Vybrané ustanovenia zákona o DPH - dodávky služieb

Seminár sa už uskutočnil
Termín: 15.6.2022
Prednášajúci:

Ing. Martin Ťažký – metodik Finančného riaditeľstva SR pre oblasť dane z pridanej hodnoty

Webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária, s.r.o., Nitra a EDUCO CONSULT, s.r.o., Žilina

 

Program:

1/ Miesto dodania služieb

určenie miesta dodania pri službách vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť, pri vzdelávacích službách, pri preprave tovaru, pri elektronických službách, príklady vykonávania služieb medzi viacerými podnikateľmi v zahraničí (základ – bez ktorého to nejde,...§ 15, § 16a, § 16)

2/ Vznik daňovej povinnosti pri dodaní služieb

pri prijatí platby vopred, pri opakovane dodávanej službe - nájomného, pri obstaraných službách prepravy tovaru (§ 19 ods. 2, 4, 6)

3/ Nájom nehnuteľností

uplatnenie daňového režimu v závislosti od  nájomcu, nájom bytu, úprava odpočítanej dane podľa § 54 v nadväznosti na poskytnutý nájom  (§ 38 ods. 3, § 38 ods. 5, § 54)

4/ Zdaňovanie služby colného zastupovania pri dovoze tovaru  – zmena od 01.01. 2022

5/ Dodanie služieb v tuzemsku s prenosom daňovej povinnosti

stavebné práce, služby dodané zahraničnými osobami – identifikovanými resp.  neidentifikovanými  pre daň, možnosti   odpočítania dane v takých prípadoch, uvádzanie v DP a KV (§ 69 ods. 2, 3, 12 písm. j/)

6/ Registrácia zdaniteľných osôb podľa § 7a a ich povinnosti

dôsledky oneskorenej registrácie, podanie DP, súhrnného výkazu, záznamy

7/ Súhrnný výkaz

uvádzanie transakcií v súhrnnom výkaze, obdobie, za ktoré sa podáva súhrnný výkaz a jeho zmena, príklady podania dodatočného SV

8/ Diskusia - odpovede na otázky účastníkov

Zmena programu vyhradená.

Harmonogram:

08:30 – 09:00 Registrácia
09:00 – 10:30 Prednáška
10:30 – 10:45 Prestávka
10:45 – 12:15 Prednáška
12:15 – 13:00 Obed
13:00 – 15:00 Prednáška

 

Poplatok s DPH: 66,00 €
Poplatok bez DPH: 55,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na online webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF, záznam z webináru po dobu 30 kalendárnych dní od termínu konania, aktuálne vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer

Miesto konania:

online

 

Poznámka:

Cieľ seminára: 2-dňový seminár je určený pre všetkých (ekonómov, účtovníkov a daniarov), zameraný na rozšírenie a prehĺbenie vedomostí pri aplikácii jednotlivých ustanovení zákona o DPH v praxi, s poukázaním na riešenie vzniknutých konkrétnych situácií.

Odkaz na dvojdňový webinár: 8.6.2022 a 15.6.2022 Vybrané ustanovenia zákona o DPH v praktických príkladoch 

Ak nemáte čas zúčastniť sa seminára v obidva dni, máme pre Vás nachystané aj jednodňové varianty webinárov:

8.6  Webinár: Vybrané ustanovenia zákona o DPH - dodávky tovaru realizované platiteľom DPH alebo pre platiteľa DPH

15.6 Webinár: Vybrané ustanovenia zákona o DPH - dodávky služieb

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830. 

 sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies