Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Webinár: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov - časť právnické osoby

  Dátum a čas
  Miesto online
  Archív
  Lektor

  Ing. Peter Horniaček  

  Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legislatívu dane z príjmov právnických osôb s osobitným zameraním na podporu výskumu a vývoja, oslobodenia od dane z príjmov, daňové úľavy pre právnické osoby ako aj tvorbu tlačív daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti pre odbornú verejnos

  Program

  1. Základná charakteristika dane z príjmov PO
  2. Stanovenie základu dane a jeho osobitosti u PO
  3. Sadzby dane z príjmov PO
  4. Daňové priznanie k dani z príjmov PO
  5. Zdaňovacie obdobie
  6. Východiská pri zisťovaní základu dane, prehľad ustanoveniami o zisťovaní základu dane
  7. Základný náčrt úpravy základu dane pre tzv. podnikové kombinácie (predaj podniku alebo jeho časti, nepeňažný vklad, zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie)
  8. Daňové a nedaňové výdavky vrátane pravidiel nízkej kapitalizácie
  9. Uplatňovanie daňových odpisov a prerušenie odpisovania
  10. Odpočet daňovej straty, úľavy na dani a odpočet nákladov na výskum a vývoj
  11. Preddavky na daň z príjmov PO
  12. Pravidlá transferového oceňovania medzi tuzemskými a zahraničnými závislými osobami – zmeny od roku 2023
  13. Diskusia

  Podrobný program si môžete pozrieť a v prípade záujmu aj stiahnuť na tomto odkaze

  Harmonogram

  09:00 – 10:30 Prednáška
  10:30 – 10:45 Prestávka
  10:45 – 12:15 Prednáška
  12:15 – 13:00 Obed
  13:00 – 14:30 Prednáška
  14:30 – 14:45 Prestávka
  14:45 – 16:00 Prednáška

  Poznámka

  Webinár je súčasťou dvojdňového semináru - Kompletný výklad zákona o dani z príjmov a niektoré spoločné ustanovenia Zákona o dani z príjmov, ktoré platia rovnako pre FO aj PO budú v rámci dvoch dní odprednášané iba RAZ podľa programu. Seminára sa môžete zúčasniť v prezenčnej aj online forme:
  Prezenčne:
  Dvojdňový seminár: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov
  Seminár: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov - časť fyzické osoby
  Seminár: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov - časť právnické osoby
  Online
  Dvojdňový webinár: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov
  Webinár: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov - časť fyzické osoby
  Webinár: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov - časť právnické osoby

  Otázky, ktoré chcete mať na webinári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.
  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.