Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Webinár: Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok z pohľadu účtovníctva

  Dátum a čas
  Miesto online
  Archív
  Lektor

  Ing. Mária Cvečková, CA 

  Audítorka - členka Prezídia SKAU, členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné témy a je obľúbenou lektorkou účtovných seminárov pre odbornú verejnosť

  Program

  1. Čo je hmotným a nehmotným majetkom
    • vymedzenie/druhy majetku, členenie majetku, rozdielne prístupy účtovné a daňové
    • evidencia dlhodobého a krátkodobého majetku
    • praktické príklady
  2. Obstarávanie a oceňovanie
    • spôsoby obstarania majetku a následne jeho ocenenie ku dňu obstarania a k súvahovému dňu
    • súčasti obstarávacej majetku, technické zhodnotenie
  3. Odpisovanie hmotného a nehmotného majetku
    • odpisový plán, účtovné odpisy, ich význam a rozdiel oproti chápaniu daňového odpisu, princípy (§ 28 ZoÚ, § 20 PÚ)
    • spôsob/metódy odpisovania – účtovné (lineárne, nelineárne) a daňové (odpisy - rovnomerné, zrýchlené, časové), vplyv na výsledok hospodárenia a základ dane (prípadne upozornenie na odloženú daň. povinnosť)
    • možnosť alebo povinnosť prerušiť odpisovanie majetku (daňové), dôvody pre zmenu odpisovania v účtovníctve
    • zaradenie hmotného majetku pre účely odpisovania
    • využitie klasifikácie produkcie a klasifikácie stavieb pre správne zaradenie do odpisovej skupiny
    • znehodnotenie majetku a opravné položky
  4. Špecifiká drobného majetku/drobného dlhodobého majetku spoločnosti
    • účtovanie a evidencia, zásady, interné predpisy
  5. Vyradenie hmotného a nehmotného majetku z používania
    • spôsob vyraďovania majetku z používania – predaj, likvidácia, darovanie, škoda
    • rozdiely v účtovnej a daňovej zostatkovej cene
  6. Inventarizácia majetku spoločnosti
    • inventarizačné rozdiely, preukaznosť účtovníctva, lehoty, interná smernica o majetku spoločnosti
  7. Diskusia a Vaše otázky

  Harmonogram

  08:00 - 09:00 registrácia
  09:00 - 10:30 prednáška
  10:30 - 10:45 prestávka
  10:45 - 11:45 prednáška
  11:45 - 12:45 obed
  12:45 - 14:15 prednáška
  14:15 - 14:30 prestávka
  14:30 - 15:30 prednáška

  Mohlo by vás zaujímať

  Daňová kontrola v praxi

  Ing. Barbora Juhásová Accace Slovensko, Tax Manager
  Ing. Tomáš Ptáček Accace Slovensko, Senior Tax Consultant

  Program: Zásada neutrality DPH Hmotnoprávne a formálne podmienky odpočtu DPH Dôkazné bremeno a jeho presun medzi daňovým subjektom a správcom dane Situácie z praxe – dôvody kedy dochádza k odopret...

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti

  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti – analýza jeho zložiek z hľadiska Obchodného zákonníka vo väzbe na účtovanie podľa PÚ pre podnikateľov (v platnom znení), pohyby jednotlivých...

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.