všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Obchodovanie na internete z pohľadu zákona o DPH a ako to bude fungovať po NOVOM - od 01. 07. 2021?


10. 5. 2021
 • Od  júla 2021 dochádza k zásadným zmenám uplatňovania pravidiel DPH pri elektronickom obchodovaní s tovarom.
 • Zmeny sa týkajú hlavne tzv. zásielkového predaja tovaru uskutočňovaného v rámci EÚ a dovozu zásielok nízkej hodnoty z tretích štátov (do 22 eur). K uvedenému dátumu sa ruší oslobodenie od dane pri dovoze týchto zásielok, v dôsledku čoho sa zavádzajú nové pravidlá upravujúce predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov a nová osobitná úprava pre uľahčenie zdaňovania týchto transakcií.
 • Významnou súčasťou týchto nových opatrení je aj súbor nových pravidiel a povinností pri dodaní tovaru prostredníctvom elektronických platforiem
 • Taktiež dochádza k rozšíreniu už v súčasnosti uplatňovaných osobitných úprav o predaj tovaru na diaľku na území EÚ (doteraz označovaný ako „zásielkový predaj“) a o určité B2C služby, ktoré nezdaniteľným osobám poskytuje v inom členskom štáte neusadená zdaniteľná osoba.

Čo bude predmetom seminára?

Detailná analýza zmien pravidiel od 1.7.2021

 1. predaj tovaru na diaľku na území EÚ
 2. zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze zásielok do 22 eur - prečo?
 3. predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov
 4. nová fikcia dodania tovaru – kedy sa uplatňuje a kedy nie?
 5. zmeny v existujúcich osobitných úpravách (čo je nové, o čo sa rozšírili...)
 6. zavedenie nových osobitných úprav

 

Vysvetlenie týchto zmien na množstve príkladov

Aké okolnosti je teda z hľadiska DPH potrebné posúdiť pri obchodovaní na internete?

!!! Štatút zákazníka a miesto jeho usadenia!!!

1.1. Zákazník je zdaniteľná osoba identifikovaná pre DPH

 1. v tuzemsku – dodanie podlieha DPH v tuzemsku
 2. v inom ČŠ/treťom štáte
 • Pri dodaní tovaru ide o dodanie oslobodené od dane podľa § 43/§ 47
 • Pri dodaní relevantnej služby (v zásade len digitálne služby, predovšetkým však elektronicky poskytované služby) ide o dodanie služby v ČŠ usadenia zákazníka a uplatní sa RC/nie je predmet dane

1.2. Zákazník je zdaniteľná osoba neidentifikovaná pre DPH

 1. je usadený v tuzemsku - dodanie podlieha DPH v tuzemsku
 2. je usadený v inom ČŠ/treťom štáte
 • Pri dodaní tovaru ide o predaj tovaru na diaľku/ oslobodené dodanie podľa § 47

Pri dodaní relevantnej služby ide o dodanie služby v inom ČŠ a uplatní sa RC (!!!)/nie je predmet dane

Aké okolnosti je teda z hľadiska DPH potrebné posúdiť pri obchodovaní na internete?

!!! Štatút zákazníka a miesto jeho usadenia!!!

1.3. Zákazník je nezdaniteľná osoba

 1. usadená tuzemsku– dodanie podlieha DPH v tuzemsku
 2. v inom ČŠ/treťom štáte
 • Pri dodaní tovaru ide o predaj tovaru na diaľku/ dodanie je oslobodené od dane podľa § 47
 • Pri dodaní relevantnej služby ide o dodanie služby v ČŠ usadenia zákazníka a RC nie je možné uplatniť/ nie je predmet dane

POZOR!!! OSOBITNÉ POSÚDENIE V PRÍPADE, ŽE ZÁKAZNÍK JE NEZDANITEĽNÁ P.O. USADENÁ V INOM ČŠ

 • Ak je identifikovaná pre DPH – pri dodaní tovaru ide o oslobodené dodanie podľa § 43
 • Pri dodaní relevantnej služby:
 1. ak je identifikovaná pre DPH – ako pri B2B
 2. ak nie je identifikovaná pre DPH – ide o dodanie služby v ČŠ usadenia zákazníka a RC nie je možné uplatniť

Vo všeobecnosti sa pri B2C cezhraničných  predajoch tovaru v EÚ a cezhraničných poskytnutiach služby (v iných ČŠ ako je ČŠ usadenia poskytovateľa) dá uplatniť osobitná úprava OSS

Príklad:

Predaj tovaru na diaľku

Podnikateľ zo SR, ktorý má zriadenú prevádzkareň v ČR, dodáva zo SR spotrebný tovar nezdaniteľným osobám aj z iných ČŠ (v prípade tovaru zabezpečuje jeho prepravu do iných ČŠ). Hodnota týchto dodaní v roku 2020 dosiahla len 2 000 eur.

Miesto dodania?

Dodania do  30. 6. 2021 – SR (§ 14 ods. 2 účinný do 30.6.2020)

Dodania od 01. 7. 2021 – ČŠ skončenia prepravy (§ 14 ods. 2 účinný od 1.7.)

Ak by bol usadený len v SR § 16a (účinný od 1.7.2021 a miesto dodania by bola SR

Zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze zásielok do 22 eur

Čo je vlastná hodnota? Čl. 1 bod 48 DELEGOVANÉHO NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2020/877

 1. a)  v prípade tovaru obchodnej povahy: cena samotného tovaru pri jeho predaji na vyvoz na colné územie Únie bez nákladov na dopravu a poistenie, pokiaľ nie sú zahrnuté v cene a vo faktúre sú́ vyčíslené zvlášť̌, a bez prípadných ďalších daní a poplatkov, ako môžu colné orgány zistiť̌ z ktoréhokoľvek príslušného dokladu, respektíve dokladov;
 2. b)  v prípade tovaru neobchodnej povahy: cena, ktorá by sa musela zaplatiť za samotný tovar, ak by sa predal na vývoz na colné územie Únie.

Problematikou obchodovania na internete ako aj riešením praktických príkladov z praxe, sa budeme zaoberať na webinári dňa 13. 5. 2021 „Zmeny v zákone o DPH od 1. júla 2021- zmeny v internetovom obchode, zmeny v dovoze zásielok nízkej hodnoty, iné zmenypod vedením lektora Mgr. Mojmíra Beňa – Ministerstvo financií SR                 

Článok pripravil:
Mgr. Mojmír Beňo – Ministerstvo financií SR      

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies