Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Daňové Daňový bonus

  24. 1. 2024

  Informácia k zavedeniu daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie za rok 2023

  10/DZPaU/2024/I

  Informácia k zavedeniu daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie za rok 2023

  V nadväznosti na zavedenie daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie za rok 2023, vo Finančnom spravodajcovi pre rok 2023 bolo pod príspevkom č. 46 uverejnené oznámenie Ministerstva financií SR č. MF/018706/2023-721 o vydaní informácie k postupu pri vypĺňaní tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

  Ministerstvo financií SR oznamuje, že na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní tlačív podľa zákona o dani z príjmov v nadväznosti na zavedenie daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie za rok 2023 dňa 21. decembra 2023 vydalo informáciu, ktorá je prílohou tohto oznámenia.

  S účinnosťou od 01.01.2024 sa do zákona o dani z príjmov doplnila možnosť uplatnenia daňového zvýhodnenia zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie z dôvodu nárastu úroku (ďalej len „daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky“).

  Pri uplatnení daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky za zdaňovacie obdobie 2023 postupuje daňovník spôsobom podľa § 52zzy ods. 4 až 14 a 16 zákona o dani z príjmov, ak neuplatní postup pre uplatnenie daňového bonusu podľa § 33a zákona o dani z príjmov v znení účinnom do 31.12.2023.

  Z uvedeného vyplýva, že za zdaňovacie obdobie 2023 si daňovník môže vybrať, ktorý z daňových bonusov zameraných na podporu bývania si uplatní pri podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby alebo u zamestnávateľa v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

  Ministerstvo financií SR zverejnilo na svojom webovom sídle tlačovú správu „POMOC S HYPOTÉKAMI“, podľa ktorej, pomoc vo forme daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky je možné uplatniť aj na tie úvery na bývanie, ktoré boli v minulosti refinancované, ale súčasne daňovník splnil niekoľko podmienok. Podrobnejšie informácie sa dočítate v predmetne tlačovej správe.

  Kompletné znenie si prečítate na tomto odkaze.

  Zdroj: financnasprava.sk

  Transferové oceňovanie za rok 2023 – ako sa správne pripraviť na podanie daňového priznania?

  JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.

  Mohlo by vás zaujímať

  16/DZPaU/2024/I - Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

  16/DZPaU/2024/IInformáciao novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov[Zákon č. 46/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnomplánovaní a st...

  FS varuje občanov, opäť sa šíri podvodný email

  Finančná správa opäť upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa snažia oklamať daňovníkov. Ide o falošné upozornenie na vrátenie finančných prostriedkov. Mail obsahuje falošné informácie a FS takýto email...

  Finančná správa upozorňuje na ďalší podvodný email

  BRATISLAVA – 27.03.2024: Finančná správa (FS) opäť upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa snažia oklamať daňovníkov. Zasielajú im podvodný email v súvislosti s vrátením financií investovaných do krypt...

  ;

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Róbert Franček
  manažér obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Lucia Liptáková
  manažérka pre portfólio produktov
  Lucia.Liptakova@sfera.sk
  +421 907 735 144
  Priamy kontakt
  Tomáš Krošlák
  manažér obchodu
  Tomas.Kroslak@sfera.sk
  +421 905 997 407
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.