všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Online webinár: Zmeny v zákone o DPH od 1. júla 2021- zmeny v internetovom obchode, zmeny v dovoze zásielok nízkej hodnoty, iné zmeny

Seminár sa už uskutočnil
Termín: 13. 5. 2021
Prednášajúci:

Mgr. Mojmír Beňo

- pracovník Ministerstva financií SR, spoluautor legislatívnych úprav a zmien v oblasti nepriamych daní, s osobitným zameraním na zákon o dani z pridanej hodnoty. Zastupuje Slovenskú republiku vo Výbore pre DPH, ktorý sa zaoberá otázkami uplatňovania práva EÚ v oblasti DPH.  Niekoľko rokov pôsobil na rôznych pozíciách vo Finančnej správe SR. Má bohaté lektorské skúsenosti pre tuzemské subjekty (SKDP, SKAU a pod.), ako aj zahraničné organizácie.

Webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária Nitra, s.r.o.

Program:

Osobitne sa bude venovať problematike:

 • Zrušenie oslobodenia od DPH pri dovoze zásielok do 22 eur
 • Zmeny pri dodaní tovaru predávaného na diaľku (najmä internetový predaj) - dodanie tovaru formou predaja na diaľku v rámci EÚ
 • Zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze malých zásielok - vyplýva z toho povinnosť platiť DPH pri dovoze tovaru aj v prípadoch kedy sa dnes neplatí?
 • Rozšírenie osobitných úprav – Stáva sa z „mOSS“ „bOSS“?
 • Pravidlá pri uplatňovaní úprav na predaj tovaru a služieb v  EÚ a na predaj tovaru dovezeného z tretích krajín
 • Kúpa tovaru od dodávateľa z tretej krajiny ktorý neuplatňuje osobitnú úpravu

1. Určenia miesta dodania tovaru

2. Zásielkový predaj po novom - zmeny

 • Predaj tovaru na diaľku v  EÚ. Zmeny oproti súčasným pravidlám
 • Predaj tovaru na diaľku, ktorý je dovážaný z tretích krajín, dôvody zavedenia úpravy, na aký tovar sa táto úprava vzťahuje, čo to v praxi znamená (Bude sa DPH platiť skutočne pri každom tovare dovezenom z iného ČŠ? Čo to v praxi znamená pre podnikateľa a čo pre radového občana?)

3. Zmeny v registračným ustanoveniach, predaj tovaru prostredníctvom internetovej platformy

4. Všeobecne o pojme „poskytnutie služby“ a o pravidlách určenia miesta dodania služby

5. Osobitné pravidlá miesta poskytnutia služby pre nezdaniteľné osoby

6. Uplatňovania dane na služby dodávané nezdaniteľným osobám, na predaj tovaru na diaľku a určité domáce dodania tovaru

 • Pôsobnosť jednotlivých úprav
 • Daňové priznanie na účely osobitných úprav
 • Osobitné ustanovenia o doručovaní

7. Osobitná úprava uplatňovania dane na predaj tovaru na diaľku na území EÚ, určité domáce dodania tovaru a služby dodané nezdaniteľným osobám (tzv. EÚ schéma)

 • Na čo sa EÚ schéma vzťahuje?
 • Uplatňovanie EÚ schémy
 • Identifikácia pre EÚ schému v SR ako členskom štáte identifikácie
 • Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie a lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane:
 • Čo všetko sa v daňovom priznaní uvádza?
 • Zmeny v oprave pôvodne podaných daňových priznaní pri uplatňovaní EÚ schémy
 • Súvisiace povinnosti pri uplatňovaní EÚ schémy
 • Ukončenie uplatňovania EÚ schémy

8. Osobitná úprava uplatňovania dane pri predaji tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov (tzv. importná schéma)

9. Osobitné ustanovenia k správe daní v súvislosti s uplatňovaním non-EÚ schémy, EÚ schémy a importnej schémy.

10. Osobitná úprava na priznávanie a platbu dane pri dovoze tovaru (tzv. platobná schéma)

11. Diskusia

Harmonogram:

09:00 - 10:20 prednáška
10:20 - 10:30 prestávka
10:30 - 11:45 prednáška
11:45 - 12:30 prestávka
12:30 - 13:30 prednáška
13:30 – 13:40 prestávka
13:40 – 14.30 prednáška

Poplatok s DPH: 60,00 €
Poplatok bez DPH: 50,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na online webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie GoToWebinar.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830. sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies