všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Čo všetko sa zmenilo v transferovom oceňovaní v roku 2023?


9. 5. 2023

Schválením zákona č. 496/2022 Z. z., ktorým sa zmenil a doplnil zákon 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") sa v oblasti cezhraničných daňových vzťahov vykonali najmä nasledovné zmeny a doplnenia, ktoré nadobudli účinnosť od 01.01.2023.

 • Doplnenie spočítavania podielov blízkych osôb na účely určenia ekonomického prepojenia (doplnenie § 2 písm. o) zákona).
 • Vypustenie pojmu zahraničnej závislej osoby (úprava a doplnenie § 2 písm. r) zákona).
 • Doplnenie negatívneho vymedzenia kontrolovanej transakcie (doplnenie a úprava § 2 písm. ab) zákona).
 • Rozšírenie predmetu dane nerezidenta o výnosy z neštátnych dlhopisov (doplnenie § 16 ods. 1 písm. e) tretí bod, § 43 ods. 2 a § 43 ods. 6 zákona).
 • Úprava základne pre zisťovanie základu dane alebo daňovej straty daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (úprava a doplnenie znenia § 17 ods. 1 písm. d) a e) zákona).
 • Spresnenie a úprava pravidiel pri úprave základu dane v prípade nedodržania princípu nezávislého vzťahu a pravidiel pri úprave zahŕňania nákladov vynaložených inou závislou osobou do základu dane daňovníka (úprava a doplnenie znenia § 17 ods. 5 zákona).
 • Doplnenie nároku na korešpondujúcu úpravu základu dane stálej prevádzkarne nerezidenta (doplnenie § 17 ods. 6 zákona).
 • Spresnenie a úprava osobitných pravidiel pre zistenie základu dane alebo daňovej straty stálej prevádzkarne daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (spresnenie a doplnenie znenia § 17 ods. 7 zákona).
 • Zavedenie pravidla o obmedzení čistých úrokových nákladov (úprava znenia a doplnenia ustanovenia § 21a ods. 1).
 • Doplnenie použitia metodiky OECD o transferovom oceňovaní (doplnenie § 18 ods. 1 zákona).
 • Spresnenie a úprava za účelom zosúladenia znenia zákona s aktuálnou metodikou OECD (úprava § 18 ods. 2 a 3 zákona).
 • Doplnenie možnosti vydať rozhodnutie o použití metódy ocenenia (doplnenie ustanovenia § 18 ods. 5 zákona).
 • Zmena pravidiel predkladania transferovej dokumentácie (úprava § 18 ods. 11 zákona).
 • Zavedenie pravidla o obmedzení čistých úrokových nákladov (úprava znenia a doplnenie ustanovení § 17 ods. 38, § 17k, § 21a ods. 4, § 52zzr zákona) - nadobudne účinnosť 01.01.2024.

zdroj: https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Medzinarodne_zdanovanie/2023/2023.01.12_001_MZ_2022_I_Cezhranic_dane.pdf

Na základe vyššie uvedených zmien bolo vydané aj nové Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/020061/2022-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 17 ods. 7 a § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktoré sa prvýkrát použije pri vypracovaní dokumentácie za zdaňovacie obdobie začínajúce po 31. decembri 2022. 

 

Problematikou transferového oceňovania sa budeme venovať aj na Seminári: Transferové oceňovanie v roku 2023 s odborníčkami z Ministerstva financií SR - Ing. Annou Fischerovou a Ing. Zdenkou Karak už 30. mája 2023.
REGISTRUJTE sa ešte dnes, počet miest je obmedzený. 

 

Kompletnú ponuku našich webinárov a seminárov nájdete TU.  

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačidlo vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.

 sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies