všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Webinár: Prvý audit v spoločnosti

Prihlásiť sa
Termín: 10.10.2022
Prednášajúci:

Ing. Mária Cvečková – audítorka - členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné témy a je obľúbenou lektorkou účtovných seminárov pre odbornú verejnosť

Program:
  1. Čo je audit, kto môže audítorské služby poskytovať. Význam auditu pre vlastníka, manažment, používateľov účtovnej závierky. Audit povinný alebo dobrovoľný?
  2. Zmluva na audit, fázy auditu, podklady pre audit, načasovanie prác, komunikácia, priebežné zistenia, ich vyhodnotenie, čas na opravy.
  3. Audítorská práca – získavanie dôkazov, prepočty, testy, analýzy, pozorovanie, účtovná dokumentácia komplexne.
  4. Mlčanlivosť audítora, dôvernosť informácií získaných od klienta, profesionálny skepticizmus – princípy práce.
  5. Účtovník ako kľúčový partner pre realizáciu auditu za oblasť účtovnej dokumentácie.
  6. Audítor a jeho úloha/pozícia medzi vlastníkom a účtovníkom v osobitných prípadoch zložitých transakcií.
  7. Audítorské dôkazy, ich získanie a vyhodnocovanie.
  8. Môže audítor aj poradiť? Môže poskytnúť aj iné služby ako je audit ÚZ?
  9. Výstupy práce audítora – správa nezávislého audítora, list odporúčaní, overenie výročnej správy, iné.
Harmonogram:

14:30 – 16:45 prednáška

Poplatok s DPH: 54,00 €
Poplatok bez DPH: 45,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF, záznam z webináru k dispozícii po dobu 30 kalendárnych dní od termínu konania, aktuálne vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer

Pri zakúpení celého balíka Účtovný kompas ušetríte až 30 €.

Miesto konania:

online

Poznámka:

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies