všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Seminár: Transferové oceňovanie v roku 2023

Seminár sa už uskutočnil
Termín: 30.5.2023
Prednášajúci:

Ing. Anna Fischerová, Ing. Zdenka Karak  

Ing. Anna Fischerová  

Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov fyzických a právnických osôb,

Ing. Zdenka Karak       

Ministerstvo financií SR, oddelenie pre legislatívu medzinárodného zdaňovania

Program:

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZDP“)

Novela zákona o dani z príjmov č. 496/2022 Z. z. zo 6. decembra 2022 zavádza nové pravidlá v súvislosti s transferovým oceňovaním, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2023.

Program seminára je zameraný na významné zmeny v oblasti transferového oceňovania, a to:

  • Rozšírenie definície závislých osôb – spočítavanie podielov blízkych osôb podľa 2 písm. o) ZDP
  • Legislatívno-technická zmena úpravy základu dane z titulu transferového oceňovania - rozdelenie § 17 ods. 5 ZDP do samostatných bodov
  • Zavedenie „bezpečného prístavu“ pre transferové oceňovanie
  • Aktualizácia podmienok uznania nákladov vynaložených inou osobou podľa Smernice OECD o transferovom oceňovaní (2022)
  • Umožnenie korešpondujúcej úpravy (zníženia) základu dane v prípade stálej prevádzkarne
  • Akruálny princíp pri určení základu dane u daňového nerezidenta SR
  • Zosúladenie spôsobu určenia základu dane stálej prevádzkarne so súčasnou metodikou OECD
  • Zavedenie nového odkazu v ZDP na Smernicu OECD o transferovom oceňovaní
  • Úprava základu dane na hodnotu mediánu zistených nezávislých údajov pri daňovej kontrole (praktický príklad)
  • Terminologická aktualizácia pri metódach transferového oceňovania podľa najnovšej Smernice OECD o transferovom oceňovaní (2022)
  • Možnosť predložiť dokumentáciu transferového oceňovania v inom ako slovenskom jazyku
  • Nové usmernenie k dokumentácii transferového oceňovania č. MF/020061/2022-724
Harmonogram:

08:00 - 09:00 registrácia
09:00 - 10:30 prednáška
10:30 - 10:45 prestávka
10:45 - 12:30 prednáška

Poplatok s DPH: 84,00 €
Poplatok bez DPH: 70,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, videzáznam zo semináru, občerstvenie, aktuálne vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Kalendár povinností
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies