Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok z pohľadu účtovníctva

  Záznam seminára
  Videoškolenie pre 1 osobu k dispozícii po dobu 90 kalendárnych dní, študijné materiály v PDF.
  60,00 €
  Kúpiť záznam
  Lektor

  Ing. Mária Cvečková, CA

  audítorka, členka prezídia Slovenskej komory audítorov
  Audítorka - členka Prezídia SKAU, členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné témy a je obľúbenou lektorkou účtovných seminárov pre odbornú verejnosť
  Viac o lektorovi

  Program

  • Čo je hmotným a nehmotným majetkom
   • vymedzenie/druhy majetku, členenie majetku, rozdielne prístupy účtovné a daňové
   • evidencia dlhodobého a krátkodobého majetku
   • praktické príklady
  • Obstarávanie a oceňovanie
   • spôsoby obstarania majetku a následne jeho ocenenie ku dňu obstarania a k súvahovému dňu
   • súčasti obstarávacej majetku, technické zhodnotenie
  • Odpisovanie hmotného a nehmotného majetku
   • odpisový plán, účtovné odpisy, ich význam a rozdiel oproti chápaniu daňového odpisu, princípy (§ 28 ZoÚ, § 20 PÚ)
   • spôsob/metódy odpisovania – účtovné (lineárne, nelineárne) a daňové (odpisy - rovnomerné, zrýchlené, časové), vplyv na výsledok hospodárenia a základ dane (prípadne upozornenie na odloženú daň. povinnosť)
   • možnosť alebo povinnosť prerušiť odpisovanie majetku (daňové), dôvody pre zmenu odpisovania v účtovníctve
   • zaradenie hmotného majetku pre účely odpisovania
   • využitie klasifikácie produkcie a klasifikácie stavieb pre správne zaradenie do odpisovej skupiny
   • znehodnotenie majetku a opravné položky
  • Špecifiká drobného majetku/drobného dlhodobého majetku spoločnosti
   • účtovanie a evidencia, zásady, interné predpisy
  • Vyradenie hmotného a nehmotného majetku z používania
   • spôsob vyraďovania majetku z používania – predaj, likvidácia, darovanie, škoda
   • rozdiely v účtovnej a daňovej zostatkovej cene
  • Inventarizácia majetku spoločnosti
   • inventarizačné rozdiely, preukaznosť účtovníctva, lehoty, interná smernica o majetku spoločnosti
  • Diskusia a Vaše otázky

  Harmonogram

  Záznam v dĺžke 4:16 h

  Poznámka

  Po prijatí úhrady Vám bude zaslaný email s linkom na záznam a materiály. Prosím, v prípade potreby si skontrolujte SPAM/Nevyžiadanú poštu.
  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Róbert Franček
  manažér obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Lucia Liptáková
  manažérka pre portfólio produktov
  Lucia.Liptakova@sfera.sk
  +421 907 735 144
  Priamy kontakt
  Tomáš Krošlák
  manažér obchodu
  Tomas.Kroslak@sfera.sk
  +421 905 997 407
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.