Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Ing. Mária Cvečková, CA

  audítorka, členka prezídia Slovenskej komory audítorov

  Audítorka - členka Prezídia SKAU, členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné témy a je obľúbenou lektorkou účtovných seminárov pre odbornú verejnosť

  Semináre lektora

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti

  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti – analýza jeho zložiek z hľadiska Obchodného zákonníka vo väzbe na účtovanie podľa PÚ pre podnikateľov (v platnom znení), pohyby jednotlivých...

  Zákon o účtovníctve

  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  Právna úprava účtovníctva v SR komplexne – aktuálny stav, význam a štruktúra zákona o účtovníctve. Aké časti ZoÚ obsahuje a prečo sú dôležité pre účtovnú jednotku? Praktický pohľad na jednotlivé č...

  Digitalizácia účtovníctva

  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  Právna úprava Digitalizácie účtovníctva - Ing. Mária Cvečková, CA Digitalizácia účtovníctva s Doklado  Praktické skúsenosti s digitalizáciou v Doklado  Ing. Lucia Pohanková - hlavná účtovníčka v...

  35,00 €
  Kúpiť záznam

  Pohľadávky a záväzky v podvojnom účtovníctve a najčastejšie chyby v praxi

  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  Právne vymedzenie pohľadávok a záväzkov ako východisko pre účtovné zobrazenie POHĽADÁVKY Pohľadávky a ich členenie – podľa druhov, podľa splatnosti Oceňovanie pohľadávok v účtovníctve Vznik a pr...

  60,00 €
  Kúpiť záznam

  Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok z pohľadu účtovníctva

  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  Čo je hmotným a nehmotným majetkom vymedzenie/druhy majetku, členenie majetku, rozdielne prístupy účtovné a daňové evidencia dlhodobého a krátkodobého majetku praktické príklady Obstarávanie a...

  60,00 €
  Kúpiť záznam

  Konferencia SEMINÁRE SFÉRA 15 – deň prvý

  Ing. Soňa Ugróczy daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.
  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  Deň prvý DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY Ing. Soňa Ugróczy Nevymožiteľné pohľadávky/neuhradené záväzky – oprava základu dane a oprava odpočítanej dane pri nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru a služ...

  Odložená daň

  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  Podstata a význam odloženej dane v účtovnej závierke obchodnej spoločnosti. Dočasné rozdiely medzi účtovným a daňovým pohľadom na majetok a záväzky v podvojnom účtovníctve. Prístupy k výpočtu odlo...

  30,00 €
  Kúpiť záznam

  Výstavba nehnuteľností na predaj

  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  Alokovanie účtovania do oblasti developérskych aktivít obchodných spoločností. Analýza a posúdenie podmienok priebežného transferu a jeho indikátorov tak, aby bolo možné vyhodnotiť požadovaný post...

  Zákazková výroba (§ 30)

  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  1) Výklad chápania zákazkovej výroby v súvislostiach a významu jej účtovania, oblasti, ktorých sa účtovanie môže týkať, subjekty, ktorých sa účtovanie týka.2) Hlavné pojmy: rozpočtované náklady/zml...

  Zákon o účtovníctve

  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  Právna úprava účtovníctva v SR komplexne – aktuálny stav, význam a štruktúra zákona o účtovníctve. Aké časti ZoÚ obsahuje a prečo sú dôležité pre účtovnú jednotku? Praktický pohľad na jednotlivé č...

  30,00 €
  Kúpiť záznam

  Prvý audit v spoločnosti

  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  Čo je audit, kto môže audítorské služby poskytovať. Význam auditu pre vlastníka, manažment, používateľov účtovnej závierky. Audit povinný alebo dobrovoľný? Zmluva na audit, fázy auditu, podklady p...

  30,00 €
  Kúpiť záznam

  Vlastné imanie obchodnej spoločnosti, kapitálové fondy a výsledky hospodárenia, pohľadávky a záväzky v skupine

  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  Vlastné imanie ako vlastný zdroj krytia obchodného majetku; štruktúra vlastného imania obchodných spoločností, členenie obchodných spoločností (kapitálové, osobné) a ich základné imanie podľa Obch...

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.