Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Kompletný výklad zákona o dani z príjmov

  Záznam seminára FO a PO
  Časť právnické osoby a fyzické osoby

  Videoškolenie pre 1 osobu k dispozícii po dobu 90 kalendárnych dní, študijné materiály v PDF.

  175,00 €
  Kúpiť záznam
  Záznam seminára časť FO
  Časť fyzické osoby

  Videoškolenie pre 1 osobu k dispozícii po dobu 90 kalendárnych dní, študijné materiály v PDF.

  90,00 €
  Kúpiť záznam
  Záznam seminára časť PO
  Časť právnické osoby

  Videoškolenie pre 1 osobu k dispozícii po dobu 90 kalendárnych dní, študijné materiály v PDF.

  90,00 €
  Kúpiť záznam
  Lektor

  Ing. Peter Horniaček

  Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb.

  Špecializuje sa na legislatívu dane z príjmov právnických osôb s osobitným zameraním na podporu výskumu a vývoja, oslobodenia od dane z príjmov, daňové úľavy pre právnické osoby ako aj tvorbu tlačív daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť

  Viac o lektorovi
  Lektor

  Ing. Miroslava Brnová

  Ministerstvo financií SR

  špecializuje sa na legislatívu dane z príjmov fyzických osôb

  Viac o lektorovi

  Program

  Daň z príjmov fyzickej osoby
  Ing. Miroslava Brnová

  1. Základné pojmy a ich vplyv na aplikáciu princípov upravených v ustanoveniach ZDP týkajúcich sa zdanenia príjmov dosahovaných fyzickými osobami (ďalej len „FO“)
  2. Zdaniteľnosť príjmu
  3. Výpočet daňovej povinnosti – určenie základov dane (čiastkových základov dane), osobitných základov dane, sadzba dane
  4. Príjmy zo závislej činnosti – definícia, rozdiely oproti Zákonníku práce
  5. Príjmy podľa § 6 – podnikanie, iná samostatná zárobková činnosť, prenájom, „licenčné poplatky“ podľa Autorského zákona
  6. Kapitálový majetok
  7. Ostatné príjmy
  8. Nároky FO znižujúce základ dane (čiastkový základ dane) alebo daň – nezdaniteľné časti základu dane a daňové bonusy
  9. Povinnosť podania daňového priznania, povinnosť registrácie a elektronickej komunikácie so správcom dane

   

  Daň z príjmov právnickej osoby
  Ing. Peter Horniaček

  1. Základná charakteristika dane z príjmov PO
  2. Stanovenie základu dane a jeho osobitosti u PO
  3. Sadzby dane z príjmov PO
  4. Daňové priznanie k dani z príjmov PO
  5. Zdaňovacie obdobie
  6. Východiská pri zisťovaní základu dane, prehľad ustanoveniami o zisťovaní základu dane
  7. Základný náčrt úpravy základu dane pre tzv. podnikové kombinácie (predaj podniku alebo jeho časti, nepeňažný vklad, zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie)
  8. Daňové a nedaňové výdavky vrátane pravidiel nízkej kapitalizácie
  9. Uplatňovanie daňových odpisov a prerušenie odpisovania
  10. Odpočet daňovej straty, úľavy na dani a odpočet nákladov na výskum a vývoj
  11. Preddavky na daň z príjmov PO
  12. Pravidlá transferového oceňovania medzi tuzemskými a zahraničnými závislými osobami – zmeny od roku 2023
  13. Diskusia

  Harmonogram

  Záznam v dĺžke:
  časť FO: 6h 6min
  časť PO: 5h 44min

  Poznámka

  Po prijatí úhrady Vám bude zaslaný email s linkom na záznam a materiály. Prosím, v prípade potreby si skontrolujte SPAM/Nevyžiadanú poštu.
  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.