všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Videoškolenie: Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok z pohľadu účtovníctva

Prihlásiť sa
Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 10.5.2023)
Prednášajúci:

Ing. Mária Cvečková, CA 

Audítorka - členka Prezídia SKAU, členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné témy a je obľúbenou lektorkou účtovných seminárov pre odbornú verejnosť

Program:

10.05.2023  Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok z pohľadu účtovníctva

 1. Čo je hmotným a nehmotným majetkom
   • vymedzenie/druhy majetku, členenie majetku, rozdielne prístupy účtovné a daňové
   • evidencia dlhodobého a krátkodobého majetku
   • praktické príklady
 2. Obstarávanie a oceňovanie
   • spôsoby obstarania majetku a následne jeho ocenenie ku dňu obstarania a k súvahovému dňu
   • súčasti obstarávacej majetku, technické zhodnotenie
 3. Odpisovanie hmotného a nehmotného majetku
   • odpisový plán, účtovné odpisy, ich význam a rozdiel oproti chápaniu daňového odpisu, princípy (§ 28 ZoÚ, § 20 PÚ)
   • spôsob/metódy odpisovania – účtovné (lineárne, nelineárne) a daňové (odpisy - rovnomerné, zrýchlené, časové), vplyv na výsledok hospodárenia a základ dane (prípadne upozornenie na odloženú daň. povinnosť)
   • možnosť alebo povinnosť prerušiť odpisovanie majetku (daňové), dôvody pre zmenu odpisovania v účtovníctve
   • zaradenie hmotného majetku pre účely odpisovania
   • využitie klasifikácie produkcie a klasifikácie stavieb pre správne zaradenie do odpisovej skupiny
   • znehodnotenie majetku a opravné položky
 4. Špecifiká drobného majetku/drobného dlhodobého majetku spoločnosti
   • účtovanie a evidencia, zásady, interné predpisy
 5. Vyradenie hmotného a nehmotného majetku z používania
   • spôsob vyraďovania majetku z používania – predaj, likvidácia, darovanie, škoda
   • rozdiely v účtovnej a daňovej zostatkovej cene
 6. Inventarizácia majetku spoločnosti
   • inventarizačné rozdiely, preukaznosť účtovníctva, lehoty, interná smernica o majetku spoločnosti
 7. Diskusia a Vaše otázky
Harmonogram:

Záznam v dĺžke 4:16 h

Poplatok s DPH: 72,00 €
Poplatok bez DPH: 60,00 €
Poplatok zahŕňa:

Študijné materiály v PDF, záznam z webinára dostupný po dobu 90 dní.

Miesto konania:

online

Poznámka:

Po prijatí úhrady Vám bude zaslaný email s linkom na záznam a materiály. Prosím, v prípade potreby si skontrolujte SPAM/Nevyžiadanú poštu.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies