všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Videoškolenia


Cena za VIDEOŠKOLENIE zahŕňa 

  • materiály k videoškoleniu vo forme PDF a
  • prístup k videoškoleniu po dobu 90 dní od prijatia úhrady.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na vzdelavanie@sfera.sk


Aktuálne

Videoškolenie: Nehnuteľnosti a daňové povinnosti súvisiace s ich vlastníctvom a prenájmom

Termín: k dispozícii celoročne (seminár sa konal 28.9.2023)

Prednášajúci: Ing. Dagmar Bednáriková, PhD. Daňová poradkyňa, členka Slovenskej komory daňových poradcov od roku 2003, členka Metodicko-legislatívne...

Videoškolenie: Digitalizácia účtovníctva

Termín: k dispozícii celoročne (seminár sa konal 19.9.2023)

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková, CA audítorka - členka Prezídia SKAU, členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných ...

Videoškolenie: Pohľadávky a záväzky v podvojnom účtovníctve a najčastejšie chyby v praxi

Termín: k zakúpeniu celoročne (seminár sa konal 26.7.2023)

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková, CA: audítorka - členka Prezídia SKAU, členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných...

Videoškolenie: Daňové a nedaňové výdavky

Termín: k zakúpeniu celoročne (seminár sa konal 15.6.2023)

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček   Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legi...

Videoškolenie: Kompletný výklad zákona o DPH

Termín: k zakúpeniu celoročne (seminár sa konal 7.6.-9.6.2023)

Prednášajúci: Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo  Ministerstvo financií SR, spoluautor legislatívnych úprav a zmien v oblasti nepriamych daní, s osobitným zam...

Videoškolenie: Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok z pohľadu dane z príjmov

Termín: k dispozícii celoročne (seminár sa konal 12.6.2023)

Prednášajúci: Ing. Michaela Vidová  Ministerstvo financií SR, odbor priamych daní,  zameranie na legislatívu zákona o dani z príjmov 

Videoškolenie: Aktuálna právna úprava rozvoja OZE v SR - európska a národná legislatíva

Termín: k dispozícii celoročne (seminár sa konal 5.6.2023)

Prednášajúci: doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Lenka Balog Ferenčáková doc. JUDr. Boris Balog, PhD Generálny riaditeľ sekcie legislatívy a práva ...

Videoškolenie: Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok z pohľadu účtovníctva

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 10.5.2023)

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková, CA  Audítorka - členka Prezídia SKAU, členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných...

Videoškolenie: Daň vyberaná zrážkou

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 3.4.2023)

Prednášajúci: Ing. Miroslava Brnová, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Odbor priamych daní

Videoškolenie: Daňová závierka 2022 - zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2022 na praktickom príklade

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 27.1.2023)

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugrócz...

Videoškolenie: Účtovná závierka a daňové priznanie za rok 2022 v neziskových organizáciách

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 26.1.2023)

Prednášajúci: Ing. Michaela Vidová, Ing. Jana Vršková Ing. Michaela Vidová Ministerstvo financií SR, odbor priamych daní, špecialistka a metodička n...

Videoškolenie: Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 17.01.2023)

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legisl...

Videoškolenie: Novely daňových zákonov 2023

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 12.01.2023)

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugrócz...

Videoškolenie: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov za rok 2022

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 10.1.2023)

Prednášajúci: Ing. Mária Horváthová Ministerstvo financií SR, odbor legislatívy a metodiky účtovníctva, audítorka, členka SKAu

Videoškolenie: Odložená daň

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 5.12.2022)

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková, CA – audítorka - členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnom...

Videoškolenie: Zostavenie účtovnej závierky a daňového priznania k dani z príjmov PO – spoločná obsahová náplň

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 6.12.2022)

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legisl...

Videoškolenie: Zmeny v zákonoch o spotrebnej dani z minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 30.11.2022)

Prednášajúci: Ing. Zuzana Füleová Ministerstvo financií SR, vedúca oddelenia spotrebných daní, lektorka odborných seminárov pre oblasť spotrebných ...

Videoškolenie: Posledné zmeny v daňovom poriadku a proces daňovej kontroly

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 23.11.2022)

Prednášajúci: Ing. Eva Ivaničová, špecialistka a odborníčka Ministerstva financií SR na oblasť daňového poriadku, v minulosti pôsobila ako metodička...

Videoškolenie: Novela zákona o DPH

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 28.11.2022)

Prednášajúci: Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo - Ministerstvo financií SR, spoluautor legislatívnych úprav a zmien v oblasti nepriamych daní, s osobitným zam...

Videoškolenie: Zákazková výroba (§ 30)

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 24.10.2022)

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková, CA – audítorka - členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnom...

Videoškolenie: Daňový pohľad na cenné papiere z pohľadu fyzickej osoby

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 26.10.2022)

Prednášajúci: Ing. Miroslava Brnová Ministerstvo financií Slovenskej republiky Odbor priamych daní

Videoškolenie: Prvý audit v spoločnosti

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 10.10.2022)

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková, CA – audítorka - členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnom...

Videoškolenie: Zákon o účtovníctve

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 26.9.2022)

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková, CA – audítorka - členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnom...

Videoškolenie: Výstavba nehnuteľností na predaj

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 7.11.2022)

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková, CA – audítorka - členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnom...

Videoškolenie: Vlastné imanie obchodnej spoločnosti, kapitálové fondy a výsledky hospodárenia, pohľadávky a záväzky v skupine

Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 16.6.2022)

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková, CA – audítorka - členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnom...sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Kalendár povinností
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies