Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti

  Osobná účasť
  Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, videzáznam zo semináru, obed, občerstvenie, aktuálne vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer
  75,00 €
  Prihlásiť sa
  Online
  Vstup na webinár pre 1 osobu, študijné materiály, videzáznam zo semináru, online vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer
  60,00 €
  Prihlásiť sa
  Lektor

  Ing. Mária Cvečková, CA

  audítorka, členka prezídia Slovenskej komory audítorov
  Audítorka - členka Prezídia SKAU, členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné témy a je obľúbenou lektorkou účtovných seminárov pre odbornú verejnosť
  Viac o lektorovi

  Program

  1. Vlastné imanie ako vlastný zdroj krytia obchodného majetku; štruktúra vlastného imania obchodných spoločností, členenie obchodných spoločností (kapitálové, osobné) a ich základné imanie podľa ObZ; jednotlivé položky VI na účtoch a požiadavky postupov účtovnania;
  2. Základné imanie/vlastné imanie pri založení obchodných spoločností; pojem, typy a formy vkladov (peňažné; nepeňažné: majetok, pohľadávky); oceňovanie nepeňažných vkladov podľa ObZ a zákona o účtovníctve (reálna hodnota, hodnota uznaná pre vklad); proces splácania/splatenia; kapitálové fondy pri založení obchodnej spoločnosti (rezervný fond, emisné ážio, nedeliteľný fond);
  3. Zmeny v základnomi imaní počas existencie obchodnej spoločnosti – zvyšovanie/znižovanie ZI, dôvody, dopady, účtovanie
  4. Zmeny ostatných zložiek vlastného imania: fondy tvorené zo zisku, tvorba, použitie, účtovanie;
  5. Obsahová náplň a účtovanie na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy; kapitálový fond z príspevkov podľa § 27b PÚ; proces dodatočných vkladov a príspevkov, vrátenie vkladov, limity, účtovanie.
  6. Rozdeľovanie a usporiadanie výsledku hospodárenia (zisk, strata); pôsobnosť valného zhromaždenia; členskej schôdze; schválenie účtovnej závierky – problémy praxe;
  7. Účtovanie finančných transakcií medzi prepojenými osobami v závislosti od veľkosti účtovnej jednotky, vykazovanie pôžičiek, pohľadávok a záväzkov pri rozdeľovaní zisku medzi spoločníkmi (rozdiely medzi PO a FO);
  8. Spoločnosť v kríze, základné väzby ObZ a účtovnej legislatívy;
  9. Hrozba úpadku; schopnosť preukázať nepretržitosť trvania účtovnej jednotky, resp. pokračovanie v činnosti; indikátory a ich vyhodnotenie; dopad na správu audítora v auditovaných účtovných jednotkách;
  10. Vzťah ObZ a zákona o účtovníctve; hierarchia právnych noriem; rekapitulácia (prehľad) základných ustanovení ObZ týkajúcich sa VI obchodných spoločností a ich previazanie na ustanovenia ZoÚ a PÚ (pomôcka);

  Program bude aktualizovaný a rozšírený podľa aktuálnych legislatívnych úprav (zákon o premenách, novela zákona o účtovníctve a pod.)  

  Harmonogram

  09:00 - 10:20 prednáška
  10:20 - 10:35 prestávka
  10:35 - 11:45 prednáška
  11:45 - 12:45 obed
  12:45 – 14:00 prednáška

  Poznámka

  Prihlasovacie údaje, materiály a organizačné pokyny posielame pracovný deň pred konaním seminára.

  Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred, minimálne 3 dni pred konaním seminára.

  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

  Miesto konania

  sféra, a.s.

  Twin City A, Karadžičova 2, 811 08 Bratislava

  Komfortné prostredie taktiež vplýva na kvalitu vzdelávania, preto sú naše školiace priestory vybavené modernou technikou, regulovanou klimatizáciou, ergonomickými stoličkami, zásuvkami pri každom mieste a internetovým pripojením. Dizajn miestnosti je navrhnutý v čistých líniách a v minimalistickom štýle bez rušivých elementov. 

  Počas prestávok v rámci seminárov si každý účastník môže vychutnať čerstvú kávu pri panoramatickom výhľade na Bratislavu. Príďte si vyskúšať kvalitu seminárov sféra a zistiť na vlastnej koži, že u nás je vždy jedinečná atmosféra.

  Mohlo by vás zaujímať

  Daňová kontrola v praxi

  Ing. Barbora Juhásová Accace Slovensko, Tax Manager
  Ing. Tomáš Ptáček Accace Slovensko, Senior Tax Consultant

  Program: Zásada neutrality DPH Hmotnoprávne a formálne podmienky odpočtu DPH Dôkazné bremeno a jeho presun medzi daňovým subjektom a správcom dane Situácie z praxe – dôvody kedy dochádza k odopret...

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.