Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Seminár: Vybrané ustanovenia zákona o DPH v praktických príkladoch - dodávky tovaru

  Dátum a čas
  Miesto sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava
  Archív
  Lektor

  Ing. Martin Ťažký,

  špecialista a odborník v oblasti dane z pridanej hodnoty, dlhoročný pracovník Finančného riaditeľstva SR, lektor Finančného riaditeľstva SR pre oblasť DPH

  Program

  1. Miesto dodania tovaru (základy – bez ktorých to nejde) pri dodávkach tovaru spojených s prepravou, pri dodaní tovaru s inštaláciou a montážou, pri dodaní tovaru bez prepravy, pri predaji tovaru na diaľku na území EÚ (§ 13, § 14, § 16a,)
  2. Vznik daňovej povinnosti pri dodaní tovaru, prijatí platby vopred, pri opakovaných dodávkach energií, pri ich refakturáciách (§ 19 ods. 1, 3, 4)
  3. Dodanie tovaru v tuzemsku s prenosom daňovej povinnosti predaj tovaru v SR zahraničnou osobou – identifikovanou resp. neidentifikovanou pre daň -, možnosti odpočítania dane v takých prípadoch, dodávky tovaru medzi slovenskými platiteľmi dane s prenosom daňovej povinnosti a uvádzanie týchto transakcií v DP a KV (§ 69 ods. 2, 3, 12)
  4. Dodanie tovaru do iného členského štátu s oslobodením od dane podmienky oslobodenia od dane, dôkazy, uvádzanie v DP a v SV (§ 43)
  5. Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu miesto nadobudnutia tovaru, určenie dátumu vzniku daňovej povinnosti v rôznych prípadoch nákupu, uvádzanie v DP a v KV (§ 11, § 17, § 20, § 69 ods. 6)
  6. Trojstranný obchod, posudzovanie reťazových obchodov podmienky trojstranného obchodu, určenie pohyblivej dodávky, príklady na zorientovanie sa v reťazových obchodoch, uvádzanie v DP a KV ( § 45, § 13a, § 69 ods.7)
  7. Diskusia - odpovede na otázky účastníkov

  Harmonogram

  08:00 - 09:00 registrácia
  09:00 - 10:30 prednáška
  10:30 - 10:45 prestávka
  10:45 - 11:45 prednáška
  11:45 - 12:45 obed
  12:45 - 14:15 prednáška
  14:15 - 14:30 prestávka
  14:30 - 15:30 prednáška

  Časový harmonogram môže byť upravený v závislosti od počtu zúčastnených.

  Poznámka

  Na tomto odkaze je k dispozícii online forma tohto dvojdňového webinára: https://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/dvojdnovy-webinar-vybrane-ustanovenia-zakona-o-dph-v-praktickych-prikladoch/

  Na tomto odkaze je k dispozícii prezenčná forma tohto dvojdňového webinára: https://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/dvojdnovy-seminar-vybrane-ustanovenia-zakona-o-dph-v-praktickych-prikladoch/

  Môžete sa prihlásiť aj na jednotlivé dni osobitne:

  27.4.2023 Seminár: Vybrané ustanovenia zákona o DPH v praktických príkladoch - dodávky služieb  - prezenčná forma

  27.4.2023 Webinár: Vybrané ustanovenia zákona o DPH v praktických príkladoch - dodávky služieb - online forma

  3.5.2023 Webinár: Vybrané ustanovenia zákona o DPH v praktických príkladoch - dodávky tovaru - online forma

  Otázky, ktoré chcete mať na webinári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.
  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

  Mohlo by vás zaujímať

  Daňová kontrola v praxi

  Ing. Barbora Juhásová Accace Slovensko, Tax Manager
  Ing. Tomáš Ptáček Accace Slovensko, Senior Tax Consultant

  Program: Zásada neutrality DPH Hmotnoprávne a formálne podmienky odpočtu DPH Dôkazné bremeno a jeho presun medzi daňovým subjektom a správcom dane Situácie z praxe – dôvody kedy dochádza k odopret...

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti

  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti – analýza jeho zložiek z hľadiska Obchodného zákonníka vo väzbe na účtovanie podľa PÚ pre podnikateľov (v platnom znení), pohyby jednotlivých...

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.