všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Dvojdňový webinár: Vybrané ustanovenia zákona o DPH v praktických príkladoch

Seminár sa už uskutočnil
Termín: 27.4.2023 a 3.5.2023
Prednášajúci:

Ing. Martin Ťažký,

špecialista a odborník v oblasti dane z pridanej hodnoty, dlhoročný pracovník Finančného riaditeľstva SR, lektor Finančného riaditeľstva SR pre oblasť DPH

Program:

27.4.2023 Vybrané ustanovenia zákona o DPH v praktických príkladoch - dodávky služieb:

 1. Miesto dodania služieb (základy – bez ktorých to nejde...) určenie miesta dodania pri službách vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť, pri vzdelávacích službách, pri preprave tovaru, pri elektronických službách, príklady služieb dodaných v zahraničí medzi slovenskými podnikateľmi – rôzne kombinácie (§ 15, § 16, § 16a)
 2. Vznik daňovej povinnosti pri dodaní služieb pri prijatí platby vopred, pri opakovane dodávanej službe - nájomného, pri obstaraných službách prepravy tovaru (§ 19 ods. 2, 4, 6)
 3. Dodanie služieb v tuzemsku s prenosom daňovej povinnosti stavebné práce, služby dodané zahraničnými osobami – identifikovanými resp. neidentifikovanými pre daň, možnosti odpočítania dane v takých prípadoch, uvádzanie v DP a KV (§ 69 ods. 2, 3, 12 písm. j/)
 4. Oprava základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke – zmeny od 01.01. 2023
 5. Oprava odpočítanej dane pri nezaplatenej faktúre – zmeny od 01.01. 2023
 6. Oprava opravenej odpočítanej dane pri zaplatení faktúry - zmeny od 01.01. 2023
 7. Iné
 8. Diskusia - odpovede na otázky účastníkov

3.5.2023 Vybrané ustanovenia zákona o DPH v praktických príkladoch - dodávky tovaru:

 1. Miesto dodania tovaru (základy – bez ktorých to nejde) pri dodávkach tovaru spojených s prepravou, pri dodaní tovaru s inštaláciou a montážou, pri dodaní tovaru bez prepravy, pri predaji tovaru na diaľku na území EÚ (§ 13, § 14, § 16a,)
 2. Vznik daňovej povinnosti pri dodaní tovaru, prijatí platby vopred, pri opakovaných dodávkach energií, pri ich refakturáciách (§ 19 ods. 1, 3, 4)
 3. Dodanie tovaru v tuzemsku s prenosom daňovej povinnosti predaj tovaru v SR zahraničnou osobou – identifikovanou resp. neidentifikovanou pre daň -, možnosti odpočítania dane v takých prípadoch, dodávky tovaru medzi slovenskými platiteľmi dane s prenosom daňovej povinnosti a uvádzanie týchto transakcií v DP a KV (§ 69 ods. 2, 3, 12)
 4. Dodanie tovaru do iného členského štátu s oslobodením od dane podmienky oslobodenia od dane, dôkazy, uvádzanie v DP a v SV (§ 43)
 5. Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu miesto nadobudnutia tovaru, určenie dátumu vzniku daňovej povinnosti v rôznych prípadoch nákupu, uvádzanie v DP a v KV (§ 11, § 17, § 20, § 69 ods. 6)
 6. Trojstranný obchod, posudzovanie reťazových obchodov podmienky trojstranného obchodu, určenie pohyblivej dodávky, príklady na zorientovanie sa v reťazových obchodoch, uvádzanie v DP a KV ( § 45, § 13a, § 69 ods.7)
 7. Diskusia - odpovede na otázky účastníkov
Harmonogram:

27.4.2023 aj 3.5.2023

08:00 - 09:00 registrácia
09:00 - 10:30 prednáška
10:30 - 10:45 prestávka
10:45 - 11:45 prednáška
11:45 - 12:45 obed
12:45 - 14:15 prednáška
14:15 - 14:30 prestávka
14:30 - 15:30 prednáška

Časový harmonogram môže byť upravený v závislosti od počtu zúčastnených.

Poplatok s DPH: 132,00 €
Poplatok bez DPH: 110,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na oba webináre  pre 1 osobu,  študijné materiály, videzáznamy zo seminárov, aktuálne vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer

Miesto konania:

online

Poznámka:

Na tomto odkaze je k dispozícii aj prezenčná forma tohto dvojdňového webinára: https://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/dvojdnovy-seminar-vybrane-ustanovenia-zakona-o-dph-v-praktickych-prikladoch/

Môžete sa prihlásiť aj na jednotlivé dni osobitne:

27.4.2023 Seminár: Vybrané ustanovenia zákona o DPH v praktických príkladoch - dodávky služieb  - prezenčná forma

27.4.2023 Webinár: Vybrané ustanovenia zákona o DPH v praktických príkladoch - dodávky služieb - online forma

3.5.2023 Seminár: Vybrané ustanovenia zákona o DPH v praktických príkladoch - dodávky tovaru - prezenčná forma

3.5.2023 Webinár: Vybrané ustanovenia zákona o DPH v praktických príkladoch - dodávky tovaru - online forma

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Kalendár povinností
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies