Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Seminár: Nehnuteľnosti a daňové povinnosti súvisiace s ich vlastníctvom a prenájmom

  Dátum a čas
  Miesto sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava
  Archív
  Lektor

  Ing. Dagmar Bednáriková, PhD.

  Daňová poradkyňa, členka Slovenskej komory daňových poradcov od roku 2003, členka Metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov fyzických osôb SKDP, autorka odborných článkov a publikácií

  Program

   

  1. Teoretické a praktické prístupy pri zdaňovaní príjmov z prenájmu
    • Daňové povinnosti vyplývajúce z prenájmu nehnuteľnosti
    • Osobitosti výpočtu základu dane a dane z príjmu z prenájmu FO
    • Možnosti uplatnenia daňových výdavkov
    • Obchodný verzus neobchodný majetok
    • Technické zhodnotenie a opravy vykonané nájomcom na prenajatej nehnuteľnosti
    • Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľností umiestnených na území SR plynúcich daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou
    • Výpočet základu dane a daňovej povinnosti, uplatnenie a daňová akceptovateľnosť výdavkov vo väzbe na charakter prenajímanej nehnuteľnosti
    • Praktické príklady
  1. Zdanenie príjmov súvisiacich s prevodom nehnuteľností
    • Základ dane, predmet dane, oslobodenie od zdanenia
    • Oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti:
       • všeobecne po splnení časového testu
       • nadobudnutej dedením
       • nadobudnutej resp. vydanej oprávnenej osobe podľa reštitučných zákonov
    • Špecifiká zdanenia predaja nehnuteľností nadobudnutých darovaním a dedením
    • Daňové výdavky versus nedaňové výdavky
    • Odpisy, prerušenie odpisovania, technické zhodnotenie
    • Predaj rozostavanej stavby
    • Predaj nehnuteľnosti v BSM – daňový dopad zaradenia do obchodného majetku jedným z manželov 
  1. Nehnuteľnosti a základné súvislosti zdanenia daňou z pridanej hodnoty
    • Základné princípy zdanenia príjmov v kontexte prenájmu a predaja nehnuteľností
    • Oslobodenie od dane pri prenájme nehnuteľnosti, ubytovacie služby, sadzby DPH
    • Registračná povinnosť – povinná, dobrovoľná, zákonná
    • Zmena registračnej povinnosti pre zdaniteľné osoby, ktoré uskutočňujú výlučne oslobodené činnosti s účinnosťou od 1.1.2023
    • Predaj nehnuteľnosti v pozícii nepodnikateľa
    • Rozsah odpočítania DPH v súvislosti s dodaním a prenájmom nehnuteľnosti
    • Dodanie nehnuteľností určených na bývanie
    • Dodanie nehnuteľností s podstatnou rekonštrukciou
    • Prenos daňovej povinnosti pri dodaní nehnuteľností
    • 54 ZDPH – úprava odpočítanej dane
  1. Daň z nehnuteľnosti
    • Všeobecná charakteristika - predmet dane, vznik daňovej povinnosti, zdaňovacie obdobie, lehoty na podanie daňového priznania, splatnosť dane
    • Predaj nehnuteľnosti na prelome rokov
    • Daň z nehnuteľností a spoluvlastníci
    • Tlačivá

  Harmonogram

  08:00 - 09:00 registrácia
  09:00 - 10:30 prednáška
  10:30 - 10:45 prestávka
  10:45 - 11:45 prednáška
  11:45 - 12:45 obed
  12:45 - 14:00 prednáška

  Poznámka

  Seminára sa môžete zúčastniť aj ONLINE

  Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred, minimálne 3 dni pred konaním seminára.
  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

  Mohlo by vás zaujímať

  Daňová kontrola v praxi

  Ing. Barbora Juhásová Accace Slovensko, Tax Manager
  Ing. Tomáš Ptáček Accace Slovensko, Senior Tax Consultant

  Program: Zásada neutrality DPH Hmotnoprávne a formálne podmienky odpočtu DPH Dôkazné bremeno a jeho presun medzi daňovým subjektom a správcom dane Situácie z praxe – dôvody kedy dochádza k odopret...

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti

  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti – analýza jeho zložiek z hľadiska Obchodného zákonníka vo väzbe na účtovanie podľa PÚ pre podnikateľov (v platnom znení), pohyby jednotlivých...

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.