všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Webinár: Nehnuteľnosti a daňové povinnosti súvisiace s ich vlastníctvom a prenájmom

Prihlásiť sa
Termín: 28.9.2023
Prednášajúci:

Ing. Dagmar Bednáriková, PhD.

Daňová poradkyňa, členka Slovenskej komory daňových poradcov od roku 2003, členka Metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov fyzických osôb SKDP, autorka odborných článkov a publikácií

Program:
 1. Teoretické a praktické prístupy pri zdaňovaní príjmov z prenájmu
   • Daňové povinnosti vyplývajúce z prenájmu nehnuteľnosti
   • Osobitosti výpočtu základu dane a dane z príjmu z prenájmu FO
   • Možnosti uplatnenia daňových výdavkov
   • Obchodný verzus neobchodný majetok
   • Technické zhodnotenie a opravy vykonané nájomcom na prenajatej nehnuteľnosti
   • Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľností umiestnených na území SR plynúcich daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou
   • Výpočet základu dane a daňovej povinnosti, uplatnenie a daňová akceptovateľnosť výdavkov vo väzbe na charakter prenajímanej nehnuteľnosti
   • Praktické príklady
 1. Zdanenie príjmov súvisiacich s prevodom nehnuteľností
   • Základ dane, predmet dane, oslobodenie od zdanenia
   • Oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti:
      • všeobecne po splnení časového testu
      • nadobudnutej dedením
      • nadobudnutej resp. vydanej oprávnenej osobe podľa reštitučných zákonov
   • Špecifiká zdanenia predaja nehnuteľností nadobudnutých darovaním a dedením
   • Daňové výdavky versus nedaňové výdavky
   • Odpisy, prerušenie odpisovania, technické zhodnotenie
   • Predaj rozostavanej stavby
   • Predaj nehnuteľnosti v BSM – daňový dopad zaradenia do obchodného majetku jedným z manželov 
 1. Nehnuteľnosti a základné súvislosti zdanenia daňou z pridanej hodnoty
   • Základné princípy zdanenia príjmov v kontexte prenájmu a predaja nehnuteľností
   • Oslobodenie od dane pri prenájme nehnuteľnosti, ubytovacie služby, sadzby DPH
   • Registračná povinnosť – povinná, dobrovoľná, zákonná
   • Zmena registračnej povinnosti pre zdaniteľné osoby, ktoré uskutočňujú výlučne oslobodené činnosti s účinnosťou od 1.1.2023
   • Predaj nehnuteľnosti v pozícii nepodnikateľa
   • Rozsah odpočítania DPH v súvislosti s dodaním a prenájmom nehnuteľnosti
   • Dodanie nehnuteľností určených na bývanie
   • Dodanie nehnuteľností s podstatnou rekonštrukciou
   • Prenos daňovej povinnosti pri dodaní nehnuteľností
   • 54 ZDPH – úprava odpočítanej dane
 1. Daň z nehnuteľnosti
   • Všeobecná charakteristika - predmet dane, vznik daňovej povinnosti, zdaňovacie obdobie, lehoty na podanie daňového priznania, splatnosť dane
   • Predaj nehnuteľnosti na prelome rokov
   • Daň z nehnuteľností a spoluvlastníci
   • Tlačivá
Harmonogram:

08:00 - 09:00 registrácia
09:00 - 10:30 prednáška
10:30 - 10:45 prestávka
10:45 - 11:45 prednáška
11:45 - 12:45 obed
12:45 - 14:00 prednáška

Poplatok s DPH: 72,00 €
Poplatok bez DPH: 60,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na webinár  pre 1 osobu,  študijné materiály, videzáznam zo semináru, aktuálne vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer

Miesto konania:

online

Poznámka:

Seminára sa môžete zúčastniť aj PREZENČNE

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred, minimálne 3 dni pred konaním seminára.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Kalendár povinností
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies