všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Vykazovanie opravy odpočítanej dane v kontrolnom výkaze


26. 5. 2023

Platiteľ dane, odberateľ, je povinný opravu odpočítanej dane a opravu opravenej odpočítanej dane uviesť v zmysle § 78 ods. 1 zákona o DPH účinného od 1.1.2023 a podľa Poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty v daňovom priznaní v riadku 29. Údaj o dani sa označí znamienkom plus, ak sa znižuje odpočítaná daň, a znamienkom mínus, ak sa zvyšuje odpočítaná daň, tzn. opravuje sa opravená odpočítaná daň.

Platiteľ dane, odberateľ je povinný podľa § 78a odsek 10 zákona o DPH uvádzať údaje o oprave odpočítanej dane podľa § 53b ods. 1 písm. b) zákona o DPH v znení účinnom od 1.1.2023 a údaje o oprave opravenej odpočítanej dane podľa § 53b ods. 4 písm. b) zákona o DPH v znení účinnom od 1.1.2023 v kontrolnom výkaze nasledovne:

a) IČ pre daň dodávateľa,
b) číselná identifikácia opravného dokladu,
c) poradové číslo faktúry o dodaní tovaru alebo služby, ktorého sa oprava základu dane týka,
d) suma, o ktorú sa opravila odpočítaná daň,
e) sadzba dane.

Platiteľ dane, ktorý dostal opravný doklad vyhotovený podľa § 25a ods. 7 písm. a) s náležitosťami podľa § 25a ods. 9 zákona o DPH, ktorým dodávateľ znížil základ dane a daň, uvedie údaje z prijatého opravného dokladu v časti C.2. za zdaňovacie obdobie, v ktorom tento opravný doklad dostal.

Ak odberateľ, ktorý čiastočne alebo úplne zaplatil dodávateľovi za prijaté plnenie, dostane od dodávateľa doklad o oprave zníženého základu dane vyhotovený podľa:

  • § 25a ods. 7 písm. a) s náležitosťami podľa § 25a ods. 9 zákona o DPH alebo
  • § 25a ods. 7 písm. b) s náležitosťami podľa § 25a ods. 10 zákona o DPH na základe čoho mu vznikne,
    • povinnosť podľa § 53b ods. 1 písm. b) zákona o DPH účinného od 1.1.2023 opraviť odpočítanú daň alebo
    • právo podľa § 53b ods. 4 písm. b) zákona o DPH účinného od 1.1.2023 opraviť opravenú odpočítanú daň,

uvedie údaje z opravného dokladu v časti C.2. kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie, v ktorom tento opravný doklad dostal.

Platiteľ dane, ktorý má:

  • povinnosť vykonať opravu odpočítanej dane v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 100 dní odo dňa splatnosti záväzku, z dôvodu nezaplatenia alebo z dôvodu čiastočného zaplatenia za dodaný tovar alebo službu, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň v zmysle § 69 ods. 1 zákona o DPH dodávateľ plnenia,
  • právo vykonať opravu opravenej odpočítanej dane podľa § 53b ods. 4 písm. a) zákona o DPH účinného od 1.1.2023 v zdaňovacom období, v ktorom došlo k úplnému alebo čiastočnému zaplateniu protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby, ak nedostal opravný doklad podľa § 25a ods. 7 písm. a) zákona o DPH účinného od 1.1.2023,

uvádza v kontrolnom výkaze v časti C.2. nasledovné údaje:

a) IČ pre daň dodávateľa;
b) sumu, o ktorú sa opravila odpočítaná daň;
c) sadzbu dane a poradové číslo faktúry, ktorej sa týka oprava.


Podľa § 78a ods. 11 zákona o DPH účinného od 1.1.2023 pri oprave odpočítanej dane v prípade, že odberateľ/platiteľ dane nezaplatil protihodnotu alebo jej časť v období 100 dní od splatnosti tohto záväzku, a následne čiastočne alebo úplne zaplatil dodávateľovi za prijaté plnenie, pri oprave tejto opravenej odpočítanej dane, ak nebol vyhotovený doklad o oprave opravenej odpočítanej dane, sa v kontrolnom výkaze neuvádza údaj týkajúci sa číselnej identifikácie opravného dokladu, nakoľko tento doklad odberateľ – platiteľ dane nemá k dispozícii a opravu odpočítanej dane a opravu opravenej odpočítanej dane vykonal bez dokladu o oprave.

Údaj o oprave opravenej odpočítanej dane podľa § 53b ods. 4 zákona o DPH účinného od 1.1.2023 uvádza v kontrolnom výkaze len v prípade, ak bola daň z plnenia prijatého od platiteľa dane úplne alebo čiastočne odpočítaná. Vykazovanie údajov v kontrolnom výkaze podľa § 78a zákona o DPH v prípade opráv opravenej odpočítanej dane podľa § 53b zákona o DPH je riešené v metodickom pokyne ku kontrolnému výkazu k dani z pridanej hodnoty.

zdroj: financnasprava.sk

 

Do pozornosti dávame aj Poučenie na vyplnenie kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty  a Vzor kontrolného výkazu platného od 1.júna 2023

 

Aj problematikou povinnosti odberateľa opraviť odpočítanú daň z prijatých tovarov a služieb sa budeme venovať na trojdňovom seminári Kompletný výklad zákona o DPH v dňoch 7-9. júna 2023.  

 

Kompletnú ponuku našich webinárov a seminárov nájdete TU.  

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačidlo vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.

 sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Kalendár povinností
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies