všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Seminár: Kompletný výklad zákona o DPH

Seminár sa už uskutočnil
Termín: 7.6.-9.6.2023
Prednášajúci:

Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo 

Ministerstvo financií SR, spoluautor legislatívnych úprav a zmien v oblasti nepriamych daní, s osobitným zameraním na zákon o dani z pridanej hodnoty. Zastupuje Slovenskú republiku vo Výbore EÚ pre DPH, ktorý sa zaoberá otázkami uplatňovania práva EÚ v oblasti DPH.  Niekoľko rokov pôsobil na rôznych pozíciách vo Finančnej správe SR. Má bohaté lektorské skúsenosti pre tuzemské (SKDP, SKAU a pod.), aj zahraničné subjekty. Je taktiež autorom početných odborných článkov a publikácií.

Program:

Prvý deň (7.6.2023)

 1.  Charakteristika DPH
   • Čo je to vlastne daň z pridanej hodnoty?
 1. Predmet dane
   • Analýza podmienok kedy jednotlivé transakcie podliehajú DPH a kedy nie
 1. Zdaniteľná osoba
 2. Registrácia pre DPH
   • Povinná registrácia za platiteľa dane
   • Dobrovoľná registrácia za platiteľa dane
   • Registrácia zo zákona
   • Registrácia zahraničných osôb
   • Iné registrácie pre daň
   • Registrácia skupiny
   • Osobitná oznamovacia povinnosť platiteľa dane
 1. Zdaniteľné obchody
   • Dodanie tovaru
   • Dodanie služby
   • Dodanie tovaru a poskytnutie služby pri použití poukazu
   • Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ
   • Dovoz tovaru do tuzemska
 1. Miesto zdaniteľných obchodov
   • Miesto dodania tovaru + miesto dodania tovaru pri niektorých reťazových obchodoch v rámci EÚ
   • Miesto dodania služby (základné a osobitné pravidlá)
   • Miesto nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ
   • Miesto dovozu tovaru do tuzemska
 1. Daňová povinnosť
   • Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby (základné a osobitné pravidlá vzniku daňovej povinnosti)
   • Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ
   • Daňová povinnosť pri dovoze tovaru do tuzemska
 1. Základ dane a oprava základu dane
   • Základ dane pri dodaní tovaru a služby
   • Základ dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
   • Základ dane pri dovoze tovaru do tuzemska
   • Oprava základu dane pri zrušení/vrátení dodania tovaru alebo služby a pri znížení/zvýšení ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti
   • Oprava základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke 
 1. Sadzby dane, prepočet cudzej meny a zaokrúhľovanie dane

 

 Druhý deň (8.6.2023) 

 1. Oslobodenie od dane
   • Všeobecne o oslobodení dodania tovaru a služby od dane
   • Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru alebo služby bez nároku na odpočítanie DPH zo vstupných nákladov vynaložených na toto plnenie (s dôrazom na nehnuteľnosti)
   • Oslobodenie od dane pro dodaní tovaru alebo služby s nárokom na odpočítanie DPH
   • Oslobodenie od dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
   • Oslobodenie od dane pri dovoze tovaru
   • Iné oslobodenia
 1. Odpočítanie DPH
   • Vznik práva na odpočítane dane
   • Uplatnenie práva na odpočítanie dane
   • Pomerné právo na odpočítanie dane z dôvodu použitia kúpených tovarov a služieb na účely zmiešanej ekonomickej činnosti platiteľa + pravidlá
   • Pomerné právo na odpočítanie dane z dôvodu použitia kúpených tovarov a služieb na ekonomickú činnosť a na iné účely
   • Oprava odpočítanej dane (z dôvodu opravy základu dane podľa § 25 a z dôvodu nezaplatenia protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby)
   • Úprava odpočítanej dane pi investičnom majetku
   • Vrátenie DPH zahraničným osobám

 

Tretí deň (9.6.2023) 

 1. Osobitné úpravy uplatňovania DPH
   • Osobitná úprava pre cestovné kancelárie
   • Osobitná úprava pre dodanie použitého tovaru, umeleckých diel, zberateľských predmetov a starožitností
   • Osobitná úprava pre dodanie investičného zlata
   • Služby, predaj tovaru na diaľku a určité domáce dodania – OSS
 1. Osoby povinné platiť daň
 2. Daňový zástupca pri dovoze tovaru
 3. Povinnosti osôb povinných platiť daň
   • Vedenie záznamov
   • Fakturačné pravidlá
   • Zdaňovacie obdobie
   • Daňové priznanie a splatnosť vlastnej daňovej povinnosti
   • Kontrolný výkaz
   • Nadmerný odpočet + náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu počas kontroly
   • Súhrnný výkaz
 1. Zrušenie registrácie

 

Harmonogram:

08:00 - 09:00 registrácia
09:00 - 10:30 prednáška
10:30 - 10:45 prestávka
10:45 - 11:45 prednáška
11:45 - 12:45 obed
12:45 - 14:15 prednáška
14:15 - 14:30 prestávka
14:30 - 15:30 prednáška

Poplatok s DPH: 276,00 €
Poplatok bez DPH: 230,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, videzáznam zo semináru, občerstvenie, aktuálne vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Seminára sa môžete zúčastniť aj ONLINE

Môžete požiadať o preplatenie nákladov na vzdelávanie pomocou štátneho projektu "Nestrať prácu - vzdelávaj sa". Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Kalendár povinností
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies