Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • 24. 9. 2020

  Stručne k „fikcii ukončenia pandémie“ vo finančnej oblasti

  Dňa 22. septembra 2020 Národná rada SR schválila zákon, ktorým sa na účely správy daní, ale aj ostatných daňových zákonov, určila fikcia ukončenia pandémie na  30. september 2020.

  Pre všetky povinnosti, ktoré majú  daňové subjekty splniť do konca mesiaca po období pandémie platí termín 2. novembra 2020, a to vzhľadom na to, že koniec októbra pripadne na  sobotu.

  Daňové priznanie k dani z príjmov/Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti:

  • je povinnosť podať správcovi dane najneskôr do 2. 11. 2020
  • daň z príjmovje potrebné uhradiť v lehote najneskôr do 2. 11. 2020

  Upozornenie 1:

  V tejto súvislosti  je pre daňové subjekty dôležitá informácia, že v prípade nepriaznivej finančnej situácie môžu požiadať správcu dane o povolenie odkladu platenia dane alebo zaplatenie dane v splátkach, pričom odporúčame žiadosti spolu s daňovým priznaním podať v dostatočnom časovom predstihu

  Upozornenie 2:

  Ak daňový subjekt počas obdobia pandémie neuhradil vyrubenú sumu dane, táto sa nebude považovať za nedoplatok, ak ju uhradí do 2. novembra 2020

  Upozornenie 3:

  Ak počas obdobia pandémie uplynula lehota, v ktorej mal daňový subjekt niečo (povinnosť vyplývajúcu zo zákona, resp. stanovenú správcom dane) splniť a nesplnil, môže tak urobiť do 2. novembra 2020 a lehota sa bude považovať za zachovanú (napr. predloženie dokladov na výzvu alebo podanie odvolania)

  Upozornenie 4:

  Opätovne začína plynúť prekluzívna lehota – t. j. lehota pre zánik práva vyrubiť daň.

  Upozornenie 5:

  Dňom 1. 10. 2020 sa „naštartujú“ všetky daňové konania, ktoré boli v období pandémie prerušené:

  • počnúc 1. októbrom 2020 sa bude pokračovať v prerušených daňových kontrolách, s výnimkou tých, ktoré boli prerušené z iných dôvodov ako z dôvodu pandémie,
  • počnúc 1. októbrom 2020 sa bude pokračovať napr. aj v prerušených odvolacích konaniach a daňových exekučných konaniach.

  Pre niektoré opatrenia sa obdobie pandémie považuje za skončené dňa 31. decembra 2020, ide napr. o zoznam daňových dlžníkov, ktorý finančná správa počas obdobia pandémie neaktualizovala, tento zoznam bude aktualizovaný až po 31. decembri 2020.

  Aj týmto témam sa budeme venovať na poobedňajšom seminári/webinári s názvom: Daňový poriadok, daňová kontrola – práva a povinnosti daňového subjektu a správcu dane pri daňovej kontrole, pod vedením lektorky Ing. Evy Ivaničovej, dňa 1. októbra 2020.

   

  Článok pripravila: Ing. Eva Ivaničová, Ministerstvo financií SR

   

  Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

  Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

   

  Mohlo by vás zaujímať

  Kalkulačka na výpočet daňových preddavkov

  FS sprístupnila subjektom kalkulačku na výpočet daňových preddavkov BRATISLAVA – 07.03.2024: Od dnes je sprístupnená na portáli FS aktuálna daňová kalkulačka pre výpočet preddavkov na daň z príjmov...

  Usmernenie k uplatneniu daňového bonusu na zaplatené úroky a daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky

  11/DZPaU/2024/MU Usmernenie k uplatneniu daňového bonusu na zaplatené úroky a daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky Národná rada Slovenskej republiky dňa 08.12.2023 schválila zákon č. 508...

  Posledné dni na darovanie 2 percent

  Ak chcete poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane za rok 2023 vybranej neziskovej organizácii, nadácii či občianskemu združeniu, máte čas do konca mesiaca. Darovať 2 % alebo 3 % tretiemu sektoru...

  ;

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.