všetky novinky Novinky

všetky články Články


Stravné pri tuzemských pracovných cestách


31.1.2020

I. Sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách

V nadväznosti na tieto zmeny sa zvýšili aj príspevky zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov od 1.7.2019 :

1/ minimálna hodnotu stravovacej poukážky pre zamestnanca sa zvyšuje z 3,60 EUR na 3,83 EUR  (§ 152 ods. 4 Zákonníka práce – hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín).

2/ maximálna  hranica  príspevku  zamestnávateľa pre zamestnanca na stravovanie z doterajších 2,64 EUR na 2,81 EUR na jedno hlavné jedlo (§ 152 ods. 3 Zákonníka práce – zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však do výšky 55 % sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín).

3/ pri stravovacej poukážke v minimálnej hodnote 3,83 EUR je príspevok zamestnávateľa minimálne v sume 2,11 EUR (55 % zo sumy 3,83 eura), maximálna suma príspevku môže byť  2,81 EUR  (55 % zo sumy stravného 5,10 eura).

II. Základná náhrada za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

III. Stravné pri zahraničných pracovných cestách

Stravné pri zahraničných pracovných cestách podľa § 13 ods.2 zákona č.283/2002 Z.z. upravuje Opatrenie MF SR č.401/2012 Z.z. K 1.1. 2020 nedošlo ku zmenám sadzieb stravného pre zahraničné pracovné cesty.

Článok pre Vás pripravila:
Ing. Zdenka Kováčová, manažérka pre projekty                  

Pripravili sme pre Vás na 13.2.2020 seminár Cestovné náhrady v roku 2020“, ktorý vedie lektorka Ing. Ľuboslava Minková. Tešíme sa na Vašu účasť.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK