všetky novinky Novinky

všetky články Články


Cestovné náhrady v roku 2020

Prihlásiť sa
Názov: Cestovné náhrady v roku 2020
Termín: 13. 2. 2020
Prednášajúci:

Ing. Ľuboslava Minková
- špecialitka a odborníčka v oblasti legislatívy zákona o cestovných náhradách. Dlhoročná pracovníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, lektorka odborných seminárov pre verejnosť

Program:
 1. všeobecná charakteristika zákona (povinnosť poskytovať náhrady, pôsobnosť zákona, kontrola dodržiavania zákona, poradenstvo k zákonu)
 2. stručná väzba na iné predpisy (pracovnoprávne predpisy, finančné predpisy, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení, Občiansky zákonník, smernice EÚ, nariadenie EK),
 3. úrovne aplikácie zákona (zákonná úroveň, vnútorný predpis, kolektívna zmluva, pracovná zmluva, iná písomná dohoda)
 4. právne úkony/skutočnosti, pri ktorých sa náhrady poskytujú (pracovná cesta, dočasné pridelenie, vyslanie zamestnanca do iného štátu EÚ v rámci poskytovania služieb, vznik pracovného pomeru, výkon práce v zahraničí, cesta v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce),
 5. osobný rozsah zákona (zamestnanec, dohodár, členovia orgánov, iné osoby)
 6. definície základných pojmov (pracovná cesta, pravidelné pracovisko, rodina zamestnanca, zamestnávateľ, zamestnanec),
 7. náhrady pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi
 8. náhrady pri vyslaní zamestnanca do iného členského štátu Európskej únie - zákon č. 307/2019 Z. z. - novela § 5 Zákonníka práce a novela § 6 zákona o cestovných náhradách - účinnosť od 30.7. 2020 – Smernica EÚ č. 2018/957, ktorou sa mení smernica 96/71/ES o vysielaní zamestnancov v rámci poskytovania služieb
 9. náhrady pri vzniku pracovného pomeru, pri ceste v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce mimo rozvrhu pracovnej zmeny, pri výkone práce v zahraničí v podnikateľskej sfére
 10. vysielanie zamestnancov na pracovné cesty (podmienky pracovnej cesty, náležitosti cestovného príkazu, forma vyslania)
 11. prerušenie pracovnej cesty (podmienky prerušenia, poskytovanie náhrad v súvislosti s prerušením pracovnej cesty)
 12. náhrady pri tuzemskej a zahraničnej pracovnej ceste
 13. používanie cestných motorových vozidiel na pracovné cesty (podmienky a náležitosti dohody o používaní)
 14. náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách,
 15. paušalizácia cestovných náhrad
 16. poskytovanie preddavku (právne úkony/skutočnosti, povinnosť zamestnávateľa, žiadosť zamestnanca, spôsob, mena)
 17. vyúčtovanie a splatnosť náhrad (mena, lehoty, zaokrúhľovanie)
 18. posudzovanie času stráveného na pracovnej ceste (v rámci pracovného času, mimo pracovného času, posudzovanie nadčasovej práce),
 19. náhrada za stratu času podľa Zákonníka práce,
 20. diskusia
Harmonogram:

08:00 - 09:00 registrácia
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:50 obed
11:50 - 13:00 prednáška
13:00 - 13:10 prestávka
13:10 - 14:10 prednáška
14:10 - 14:20 prestávka
14:20 - 15:30 prednáška

Poplatok s DPH: 78,00 €
Poplatok bez DPH: 65,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK