všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


„Škola podvojného účtovníctva“ - Zásoby, nehnuteľnosti určené na predaj, zákazková výroba


7.9.2021

Problematika účtovania výstavby nehnuteľností určených na predaj je stále aktuálna, nakoľko stavebná výroba za posledné roky patrí nepretržite k prosperujúcim oblastiam podnikania. O to užitočnejšie je pre účtovných profesionálov porozumieť ustanoveniu § 30d) Postupov účtovania pre podnikateľov, ktoré v podstate kopíruje text jednej z interpretácií k medzinárodným štandardom finančného vykazovania v úsilí priblížiť sa aj našou slovenskou účtovnou legislatívou porovnateľnosti účtovného výkazníctva v rámci medzinárodného spoločenstva. Ide o interpretáciu IFRIC 15 (dátum publikovania je rok 2011), ktorá bola vydaná ako bližšie vysvetlenie účtovania výnosov k pôvodnému IAS 11 – Dlhodobé zmluvy (zákazková výroba); IAS bol nahradený novým štandardom IFRS 15 – Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi, a rieši výnosy v komplexe všetkých nových spôsobov predaja a obchodných politík. Je účinný od 1. 1. 2018. Z hľadiska našej témy je podstatné vedieť, že obsah týkajúci sa zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľností určených na predaj bol prevzatý do znenia nového IFRS.

Ako teda postupovať pri účtovaní stavebnej výroby, ak predmetom výstavby je nehnuteľnosť určená na predaj a nejde o zákazkovú výrobu v zmysle § 30 PÚ, t. j. kupujúci nehnuteľnosti v čase prípravy a aj samotnej realizácie výstavby nie sú zväčša známi, výstavba však prebieha viac ako jeden rok, prípadne prechádza minimálne cez dve účtovné obdobia.

Pri posudzovaní zmlúv (ak sú zmluvy s objednávateľmi uzatvorené pred výstavbou alebo v priebehu výstavby) alebo samotnej výstavby nehnuteľnosti (ak zmluvy s objednávateľmi nie sú uzatvorené) u zhotoviteľa diela môžu nastať rôzne situácie. Zhotoviteľ podrobí zmluvu alebo podmienky výstavby nehnuteľnosti analýze a na základe výsledkov zhotoviteľ účtuje o výstavbe nehnuteľnosti:

  • ako o zákazkovej výrobe, ak zmluva spĺňa podmienky pre zákazkovú výrobu ustanovené v § 30 PÚ, alebo 
  • ako o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj, ak výstavba nehnuteľnosti spĺňa podmienky ustanovené v § 30d ods. 1 až 5 PÚ, alebo
  • ako o zásobách vlastnej výroby, ak sa stavia nehnuteľnosť na predaj po ukončení výstavby a nie sú splnené podmienky na účtovanie o zákazkovej výrobe alebo o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj (§ 30d ods. 6 PÚ).

Nižšie uvedený tabuľkový prehľad je zhrnutím toho, čo je potrebné preskúmať z hľadiska vecného poznania zmluvy a jej podmienok pre správne rozhodnodnutie týkajúce sa účtovania:

VARIANT 1 – prenos efektívnej kontroly s výsledkom „ÁNO“ a súčasne posúdené aj podmienky  2 – 4:

Pre zväčšenie tabuľky, kliknete TU.

VARIANT 2 – prenos efektívnej kontroly s výsledkom „NIE“ a súčasne posúdenie podmienok 2 – 4:

Pre zväčšenie tabuľky, kliknite TU.

Ak bude výsledkom analýzy Variant 1, účtovanie ilustruje jednoduchý príklad:

ÚJ uzatvorila zmluvu o výstavbe nehnuteľnosti, ktorá spĺňa podmienky podľa § 30d ods. 1 PÚ. Rozpočtované náklady sú stanovené na 200 jednotiek a rozpočtované výnosy na 250 jednotiek, rozpočtovaný zisk dosahuje 50 jednotiek. Zmluva bude trvať 3 roky. V zmluve je dohodnutý aj priebeh fakturácie, a to priebežne. Rozpočtované náklady a výnosy boli dodržané.

Účtovná jednotka rozpočtuje:

Pre zväčšenie tabuľky, kliknite TU.

Účtovanie v 1. roku:

Účtovanie v 2. roku:

Účtovanie v 3. roku:

Ak bude výsledkom analýzy Variant 2, účtovanie ilustruje jednoduchý príklad:

Účtovanie o výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj ako o zásobách vlastnej výroby:

* V zmysle § 30d ods. 7 sa na účte 133 – Nehnuteľnosť na predaj účtuje aj obstaranie pozemku, na ktorom sa realizuje výstavba nehnuteľnosti s cieľom predaja podľa § 30d ods. 6 PÚ.

Problematikou účtovania zásob, zákazkovej výroby a nehnuteľnosti určenej na predaj ako aj ďalšími zaujímavosti v tejto oblasti sa budeme zaoberať na webinári: Škola podvojného účtovníctva“ - Zásoby, nehnuteľnosti určené na predaj, zákazková výroba, pod vedením lektorky Ing. Márie Cvečkovej, dňa 5. 10. 2021

Článok pre Vás vypracovala: Ing. Mária Cvečková, audítorka, LUCA PARTNER, s. r. o., Bratislava

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK