všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Online webinár: Škola podvojného účtovníctva: Zásoby, nehnuteľnosti určené na predaj, zákazková výroba

Seminár sa už uskutočnil
Termín: 5. 10. 2021
Prednášajúci:

Ing. Mária Cvečková

- audítorka - členka SKAu, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné témy a je obľúbenou lektorkou účtovných seminárov pre odbornú verejnosť

Online webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária Nitra, s.r.o.

Program:

1. Definícia zásob - klasifikácia a členenie zásob, oceňovanie nakupovaných zásob, vyskladňovaných zásob, zásob vytvorených vo vlastnej réžii, zásoby zo zámeny, použitie reálnej hodnoty; analytická evidencia zásob; inventarizácia zásob a inventarizačné rozdiely;

2. Účtová skupina 11 – Materiál: obsahová náplň, osobitosti účtovania,

  • materiál na ceste, materiál na sklade,
  • drobný hmotný majetok s obstarávacou cenou do 1700 eur, resp. nad 1700 eur

3. Účtová skupina 12 - Zásoby vlastnej výroby: obsah náplň, účtovanie

  • Nedokončená výroba – stav a pohyb, účtovanie spôsobom A / B – vysvetlenie, ilustratívne príklady, problémy praxe;
  • Vlastné výrobky, osobitne vysvetlenie účtovania vlastných výrobkov pri nehnuteľnosti určených na predaj podľa § 30d postupov účtovania, vrátane ocenenia vlastných výrobkov (nehnuteľností) určených na predaj;

4. Účtová skupina 13 – Tovar: obsah a členenie s osobitným zreteľom na

  • Obstaranie tovaru, tovar na sklade a predajni
  • nehnuteľnosti určené na predaj verzus nehnuteľnosti určené na používanie účtovnou jednotkou (nehnuteľnosti odpisované), účtovanie v procese výstavby a účtovanie predaja výrobkov;

5. Zákazková výroba a nehnuteľnosti určené na predaj – osobitosti v posudzovaní a účtovaní; nehnuteľnosti určené na predaj a ich preradenie do obstarania dlhodobého hmotného majetku (reklasifikácia nehnuteľností);

6. Opravné položky k zásobám – indikátory ich tvorby, spôsob účtovania, prípadne zrušenia/zúčtovania; opodstatnenosť opravných položiek vo vzťahu k vernému obrazu účtovníctva a ocenenia majetku (aktív);

7. Ilustratívne príklady na účtovanie - zásob vlastnej výroby, na účtovanie nehnuteľnosti na predaj, účtovanie zákazkovej výroby.

Harmonogram:

09:00 – 10:20 - prednáška
10:20 – 10:40 - prestávka
10:40 – 12:10 - prednáška

Poplatok s DPH: 54,00 €
Poplatok bez DPH: 45,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na online webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830. sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK