všetky novinky Novinky

všetky články Články


Podpora elektromobility


31.1.2020

Viete, že štát podporuje predaj elektromobilov nielen priamymi finančnými nástrojmi – dotáciami na ich nákup, ale súčasne aj daňovými opatreniami - zvýhodnenou dobou odpisovania -  2 roky?

Jedným zo zámerov zapracovaných do zákona o dani z príjmov bola aj podpora elektromobility a tým aj  ochrany životného prostredia daňovými opatreniami. Práve takýmto daňovým nástrojom je nový spôsob odpisovania elektromobilov a to len počas 2 rokov (resp. počas 24 mesiacov) od ich zaradenia do užívania

Na ktoré osobné automobily sa vzťahuje táto výhoda?  Na tie, ktoré:

  • sú zaradené do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2
  • v osvedčení o evidencii časť II v položke „18 P.3 Druh paliva/zdroj energie“ uvedené
  • BEV (Battery Electric Vehicle) označuje vozidlo na výlučne elektrický pohon alebo
  • PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) označuje hybridné elektrické vozidlo, ktorého pohon tvorí spaľovací motor a elektromotor

Pre tieto elektromobily bola vytvorená:

  • nová odpisová skupina 0 – s dobou odpisovania 2 roky
  • automobily možno odpisovať len rovnomerne podľa § 27 ods. 1 zákona o dani z príjmov
  • túto výhodu môže využiť aj daňovník, ktorý automobil zaradil do užívania už v roku 2019

Upozornenie: táto výhoda sa nevzťahuje na osobné automobily s označením HEV (Hybrid Electric Vehicle) hybridné elektrické vozidlo, ktorého elektrický motor sa nemôže sa zapojiť a nabiť v nabíjacom bode

Príklad

Daňovník – spol. s r.o. „Alfa“ vo februári 2018 obstaral a uviedol do užívania elektromobil (kód Klasifikácie produktov 29.10.2), ktorý má v osvedčení o evidencii časť II v položke „18 P.3 Druh paliva/zdroj energie“ uvedené „BEV“. Priebeh odpisovania tohto elektromobilu bude nasledovný:

Rok 2018 - automobil zaradil do užívania vo februári, zaradil od odpisovej skupiny 1 a uplatnil daňový 

                   odpis vo výške 11/12 z vypočítaného ročného odpisu

Rok 2019 - automobil preradí do odpisovej skupiny 0 a uplatní odpis vo výške ½ z obstarávacej ceny

Rok 2020 - automobil doodpisuje už len do výšky zostatkovej ceny 6 500 eur (táto je nižšia ako ½  ročného odpisu)

Podľa § 52zza ods. 15 zákona o dani z príjmov, ak daňovník obstaral a uviedol do užívania elektromobil do 31.12.2018, tento už za zdaňovacie obdobie 2019 preradí do odpisovej skupiny 0 a ďalej pokračuje v odpisovaní, pričom odpisy uplatnené za rok 2018 sa spätne neupravujú

Všetky zmeny potrebné pre zostavenie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb typu B za rok 2019, ako aj novinky v zdaňovaní príjmov fyzických osôb platné pre rok 2020 a 2021 sa dozviete dňa 28.2.2020 na seminári Daňové priznanie fyzických osôb – typ B a súvisiace aktuálne problémy zdaňovania príjmov fyzických osôbpod vedením lektorky – daňovej poradkyne Ing. Dagmar Bednárikovej, PhD.

Článok pre Vás pripravila:
Ing. Dagmar Bednáriková, PhD.,
daňová poradkyňa, č. licencie 710/2003

 sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK