všetky novinky Novinky

všetky články Články


Daňové priznanie fyzických osôb – typ B a súvisiace aktuálne problémy zdaňovania príjmov fyzických osôb

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Daňové priznanie fyzických osôb – typ B a súvisiace aktuálne problémy zdaňovania príjmov fyzických osôb
Termín: 28. 2. 2020
Prednášajúci:

Ing. Dagmar Bednáriková

- daňová poradkyňa, členka Slovenskej komory daňových poradcov od roku 2003, členka Metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov fyzických osôb SKDP, autorka odborných článkov a publikácií

Program:

1. Rámcové vymedzenie daňovej povinnosti fyzickej osoby

 • okruh osôb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť podať DP
 • aktuálne podmienky, platné tlačivá, elektronická komunikácia
 • zmena metodiky výpočtu preddavkov na daň, zvýšenie limitu a obmedzenie kategórií príjmov, z ktorých sa platia preddavky od 1.1.2020
 • dôsledky noviel zákona účinných v roku 2019

2. Lehota na podanie priznania, predĺženie lehoty

 • zdaňovacie obdobie, odklad lehoty - štruktúrované tlačivo, povinné prílohy
 • daňovníci s príjmami zo zahraničia
 • zrušenie povinnosti predkladať potvrdenia o návšteve školy na účely uplatnenia daňového bonusu - už za zdaňovacie obdobie 2019
 • zrušenie opakovaného predkladania dokladov na uplatnenie daňového bonusu - od 1.12.2019

3. Dôsledky chybne podaného daňového priznania a nepodania priznania

 • výzva správcu dane na odstránenie nedostatkov daňového priznania
 • riziká sankčných postihov

4. Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania typu B - vyčíslenie jednotlivých základov dane

 • vybrané okruhy v nadväznosti na zmeny ZDP účinné v roku 2019 - tuzemské, celosvetové príjmy, výška a charakter zdaniteľných príjmov, čiastkový základ dane, nezdaniteľné časti základu dane, odpočet daňovej straty, daňový bonus

5. Špecifiká zdaňovania jednotlivých druhov príjmov

 • príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti
 • príjmy z prenájmu - nehnuteľnosť v rámci bezpodielového spoluvlastníctva manželov, obchodný a neobchodný majetok a možnosti uplatnenia výdavkov - riešené prípady
 • príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu - dva spôsoby zdanenia príjmov z umeleckej činnosti - výhody, nevýhody
 • príjmy z kapitálového majetku – osobitný základ dane
 • ostatné príjmy - podstata zdaňovania príjmov z predaja nehnuteľností
 • príjmy oslobodené od dane, príjmy vylúčené z predmetu dane, príjmy zdanené zrážkou
 • pripočítateľné a odpočítateľné položky k čiastkovému základu dane

6. Spôsoby uplatňovania daňových výdavkov u FO

 • paušálne výdavky
 • preukázateľné výdavky na základe vedenia daňovej evidencie, jednoduchého účtovníctva alebo podvojného účtovníctva
 • kategorizácia a uplatniteľnosť výdavkov v súvislosti so zahrnutím do základu dane – v plnej výške, viazanosť na splnenie zákonných predpokladov, viazanosť na základ dane (napr. odpisy automobilov so vstupnou cenou nad 48 000 eur, členské príspevky vyplývajúce z nepovinného členstva v právnickej osobe)
 • výdavky považované za nedaňový výdavok
 • spotreba PHL – spôsob preukazovania
 • výdavky na rekreáciu
 • daňové zásady odpisovania majetku, prerušenie, resp. limitovanie odpisov, podpora elektromobility, príspevok na ubytovanie

7. Zmeny zákona účinné od 1.1.2020 a neskôr, postupne v rokoch 2021 a 2022

2020: nové sadzby dane z príjmov, zmena v odpočítavaní daňovej straty, príspevok na športovú činnosť dieťaťa, úprava nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, zjednotenie spôsobu zaokrúhľovania pre všetky prepočty

2021: automatická registrácia daňových subjektov správcom dane, rozšírenie oslobodených príjmov v prípade závislej činnosti - doprava zamestnancov do 60 eur mesačne, nová kategória v zákone - mikrodaňovník a jeho daňové zvýhodnenia

2022 - oslobodenia od dane pre vymedzené nepeňažné príjmy maximálne do výšky 500 eur

Harmonogram:

08:00 - 09:00 registrácia
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:50 obed
11:50 - 13:00 prednáška
13:00 - 13:10 prestávka
13:10 - 14:10 prednáška
14:10 - 14:20 prestávka
14:20 - 15:30 prednáška

Poplatok s DPH: 78,00 €
Poplatok bez DPH: 65,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK