všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Novela zákona o DPH účinná od 15. novembra 2021 a 1. januára 2022


28. 10. 2021

NR SR dňa 27. októbra 2021 schválila  zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V článku sa novelizuje a dopĺňa aj zákon o DPH opatreniami, cieľom ktorých je:

  • na jednej strane - boj proti daňovým únikom
  • na strane druhej - ďalšie znižovanie administratívnej záťaže podnikateľov a podpora dobrovoľného plnenia daňových povinností.

V zákone o DPH sa s účinnosťou od 15. novembra 2021 zavádza povinnosť platiteľov dane oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR všetky bankové účty, ktoré používajú alebo budú používať na podnikanie, ktoré je predmetom dane podľa zákona o DPH.

Platiteľom dane bude táto povinnosť vo vzťahu k existujúcim účtom vznikať už 15. novembra 2021 (do 30. novembra 2021) a následne vždy po zriadení nového účtu, respektíve v prípade zmeny využitia existujúceho účtu.

Finančná správa z takto oznámených účtov vytvorí zoznam, ktorý by platitelia mali využívať pri úhrade faktúry za dodanie tovaru alebo služby v tuzemsku.

Ak po 1. januári 2022 totiž uhradia protihodnotu na iný účet, ako oznámený účet svojho dodávateľa, ktorý bol zverejnený v tomto zozname, vystavujú sa tak riziku, že v prípade, že dodávateľ z plnenia nezaplatí daň, budú za dodávateľa ručiť a daňový úrad im uloží povinnosť túto daň zaplatiť.

Súčasne sa však v zákone o DPH navrhuje zaviesť nový nástroj, ktorý budú môcť platitelia dane využiť pri zdaniteľnej transakcii, v dôsledku ktorej sa obávajú, že by im mohla byť uložená povinnosť zaplatiť ich dodávateľom nezaplatenú daň. Ide o opatrenia:

  • mechanizmus rozdelenej platby (tzv. split-payment), na základe ktorého bude takýto odberateľ môcť zaplatiť daň z prijatého tovaru alebo služby priamo na osobný účet daňovníka vedený daňovým úradom pre jeho dodávateľa, a zároveň
  • akékoľvek platby DPH zo strany daňového úradu, ktoré si platiteľ dane bude nárokovať (nadmerný odpočet, preplatok a pod.), sa budú vyplácať len na oznámený bankový účet.

Okrem týchto doplnení a zmien sa v zákone o DPH upravuje proces registrácie a súvisiace inštitúty - s cieľom znižovania administratívnej záťaže sa totiž rušia osvedčenia o registrácii tzv. kartičky.

Taktiež dochádza k úprave postupov pri uplatňovaní osobitných úprav založených na tzv. jednom kontaktnom mieste (tzv. one-stop shop) a iných inštitútov.

So všetkými zmenami schválenými v zákone o DPH Vás podrobne oboznámime na pripravovanom Online webinári: DPH – zmeny, na ktoré je potrebné sa pripraviť od 15.11.2021 a od 1.1.2022, dňa 4. 11. 2021 pod vedením lektora Mgr. Mojmíra Beňa z Ministerstva financií SR.

Príspevok pre Vás pripravil: Mgr. Mojmír Beňo - Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z pridanej hodnoty

 

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies