všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Online webinár: DPH – zmeny, na ktoré je potrebné sa pripraviť od 15.11.2021 a od 1.1.2022

Seminár sa už uskutočnil
Termín: 4. 11. 2021
Prednášajúci:

Mgr. Mojmír Beňo

- Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z pridanej hodnoty

Online webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária, s.r.o., Nitra

Program:

Webinár je zameraný na výklad zmien v zákone o DPH schválených s účinnosťou od 15.11.2021 a 1.1.2022, najmä - oznamovacích povinností platiteľa DPH súvisiacich s využívaním bankových účtov vo vzťahu k činnosti, ktorá je predmetom DPH (ako splniť oznamovaciu povinnosť voči správcovi dane, registrovanie bankových účtov, sankcie za neplnenie týchto povinností), ručenie za daň a osobitný spôsob úhrady DPH správcovi dane „split payment“ a ďalšie zmeny a doplnenia v zákone o DPH

Program

1. Zmeny v registračných ustanoveniach spôsobené vypustením tzv. „registračných kartičiek

2. Oznamovacia povinnosť platiteľa DPH súvisiaca s využívaním bankových účtov vo vzťahu k činnosti ktorá je predmetom DPH

  • spôsoby splnenia si oznamovacej povinnosti
  • zoznam registrovaných bankových účtov a jeho funkcie
  • následky neoznámenia bankového účtu pre platiteľa dane

3. Zmeny v zákone o DPH vyvolané transpozíciou EÚ smerníc (smernica Rady (EÚ) 2019/2235 a smernica Rady (EÚ)2021/1159)
4. Precizovanie opravy opravenej odpočítanej dane (postup po úhrade protihodnoty potom, ako dodávateľ vykonal opravu základu dane z dôvodu nevymožiteľnej pohľadávky)
5. Zmeny v osobitných úpravách založených na princípe jedného kontaktného miesta (OSS)
6. Rozšírenie inštitútu ručenia za nezaplatenú daň z pridanej hodnoty
7. Osobitný spôsob úhrady DPH z faktúry priamo správcovi dane (tzv. split payment)
8. Ostatné zmeny a doplnenia
9. Diskusia

Cieľová skupina účastníkov: účtovníci, ekonómovia firiem, asistenti audítorov a daňových poradcov, účtovní a daňoví poradcovia, spoločníci a konatelia firiem.

Harmonogram:

09:00 – 10:20 prednáška
10:20  10:30 prestávka
10:30  11:45 prednáška
11:45  12:30 prestávka
12:30  13:30 prednáška
13:30 – 13:40 prestávka
13:40 – 14:30 prednáška

Poplatok s DPH: 60,00 €
Poplatok bez DPH: 50,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na online webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie GoToWebinar.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830. sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK