všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Kto má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom?


5. 10. 2022

Účtovnú závierku musí mať audítorom overenú každá účtovná jednotka, ktorá spĺňa kritéria uvedené v § 19 Zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o účtovníctve“). V posledných rokoch sa však kritéria niekoľkokrát zmenili. Nižšie uvádzame vývoj prehľadu kritérií pre povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom od roku 2019. 


Kritérií pre povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom  platné  v rokoch 2019 -2022

   2019 2020 2021 2022
Celková suma majetku v miliónoch EUR*  1 2  4 
Čistý obrat v miliónoch EUR  2     8 
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 30 30 40 50

*celkovou sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o korekciu (stĺpec „Brutto“).

Účtovnú závierku overenú audítorom musia mať také obchodné spoločnosti a družstvá, ktoré ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie, spĺňajú aspoň dve z vyššie uvedených kritérií platných v tom účtovnom období, za ktoré dochádza k posudzovaniu povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom.

V prípade posudzovania povinnosti overenia účtovnej závierky za účtovné obdobie – kalendárny rok 2022 sa budú brať do úvahy kritéria pre rok 2022 a za bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie (účtovné obdobie – kalendárny rok 2021) sa budú brať do úvahy veľkostné kritéria platné pre rok 2021.  V prípade účtového obdobia – hospodársky rok sa posudzujú veľkostné kritéria podľa toho, kedy hospodársky rok začína, t. j. pre hospodársky rok začínajúci v priebehu roka 2022 platia kritéria platné od 1.1.2022, pre bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie - hospodársky rok začínajúci v priebehu roka 2021 platia kritéria platné od 1.1.2021.  

Zhrnutie všetkých dôležitých informácii týkajúcich sa overenia účtovnej závierky audítorom sa dozviete aj na krátkom Webinári: Prvý audit v spoločnosti10.10.2022 od 14:30 s audítorkou Ing. Máriou Cvečkovou, CA.

Kompletnú ponuku našich webinárov a seminárov nájdete TU.  

 

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies