Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • 31. 5. 2022

  DPH v praxi - dodávky tovaru

  Z pohľadu zákona o DPH je dôležité, aby platiteľ pri kúpe tovaru od zahraničnej firmy z iného členského štátu, resp. z tretieho štátu venoval pozornosť textu uvedenému na faktúre a pokiaľ je to možné, mal vedomosti o spôsobe realizácie obchodu, pretože tieto skutočnosti majú rozhodujúci vplyv na správne určenie dňa vzniku daňovej povinnosti, t.j. priznanie DPH z daného obchodu v správnom zdaňovacom období.

  Príklad:

  Slovenská fy Alfa (platiteľ DPH) zaplatila 26.04.2022 zálohu vo výške 1 000 EUR poľskej fy Beta s prideleným PL IČ DPH v sume 1 000 EUR na kúpu tovaru – kancelárskeho nábytku. Na základe prijatej zálohy fy Beta dodala fy Alfa tovar dňa 30.05.2022 a na túto dodávku vyhotovila faktúru dňa 06.06.2022 v celkovej sume 3 000 EUR, po odpočítaní zálohy k úhrade 2 000 EUR.

  Riešenie:

  1. V prípade, že na faktúre je uvedený text, že dodávka je oslobodená od dane vrátane príslušného ustanovenia poľského zákona o DPH, resp. je na faktúre uvedená odvolávka na článok 138 smernice Rady 2006/112/ES a tovar bol na Slovensko prepravený z Poľska, z pohľadu odberateľa ide o nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu (§ 11 zákona o DPH), pri ktorom je povinná platiť daň fy Alfa podľa § 69 ods. 6 zákona o DPH a daňová povinnosť jej vzniká podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona o DPH dňom vyhotovenia faktúry, t.j. 06.06.2022.
   To znamená, že daň prizná v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie VI/2022 v riadku 07 uvedie sumu základu dane 3 000 EUR a v riadku 08 sumu 20% DPH vo výške 600 EUR; v kontrolnom výkaze za VI/2022 uvedie danú faktúru do časti B.1. Pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu zaplatením zálohy (26.04.2022) nevzniká daňová povinnosť.
  1. V prípade, že na faktúre je uvedený text, že pri dodávke tovaru sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti – „reverse charge“, resp. text, že ide o trojstranný obchod, prípadne je na faktúre uvedená odvolávka na článok 141 smernice Rady 2006/112/ES a tovar bol na Slovensko prepravený nie z Poľska, ale z iného členského štátu napr. z Rakúska, potom ide o trojstranný obchod (§ 45 zákona o DPH), v ktorom je fy Alfa tzv. druhým odberateľom a je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 7 zákona o DPH a daňová povinnosť jej vzniká nielen podľa § 19 ods. 1 zákona o DPH – dňom dodania tovaru, ale aj dňom zaplatenia zálohy podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH. V danom prípade teda fy Alfa podá dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie IV/2022, v ktorom v riadku 11 uvedie sumu základu dane 1000 EUR a v riadku 12 sumu 20% DPH vo výške 200 EUR; taktiež podá aj dodatočný kontrolný výkaz za IV/2022, v ktorom v časti B.1. uvedie na základe interného dokladu príslušné údaje.
   V daňovom priznaní za V/2022 v riadku 11 uvedie už len sumu základu dane vo výške 2 000 EUR a v riadku 12 sumu 20% DPH vo výške 400 EUR. V kontrolnom výkaze za V/2022 v časti B.1. uvedie zodpovedajúce údaje z danej faktúry.
  1. V prípade, že na faktúre je uvedený text, že pri dodávke tovaru sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti – „reverse charge“ a tovar bol fy Alfa dodaný z iného miesta na Slovensku napr. zo skladu v Čadci, ktorý má poľská fy v prenájme, kde má naskladnený tovar pre slovenských odberateľov, potom ide o dodanie tovaru s miestom dodania v tuzemsku, pri ktorom je povinná platiť daň fy Alfa podľa § 69 ods. 2 písm. b) zákona o DPH a daňová povinnosť jej vzniká nielen podľa § 19 ods. 1 zákona o DPH – dňom dodania tovaru, ale aj dňom zaplatenia zálohy podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH. (V takomto prípade môže byť poľská fy registrovaná aj na Slovensku podľa § 5 zákona o DPH a môže na faktúre uviesť aj toto slovenské IČ DPH pridelené podľa tohto ustanovenia miesto poľského IČ DPH).
   V danom prípade, teda fy Alfa podá dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie IV/2022, v ktorom v riadku 09 uvedie sumu základu dane 1000 EUR a v riadku 10 sumu 20% DPH vo výške 200 EUR; taktiež podá aj dodatočný kontrolný výkaz za IV/2022, v ktorom v časti B.1. uvedie na základe interného dokladu príslušné údaje.
   V daňovom priznaní za V/2022 v riadku 09 uvedie už len sumu základu dane vo výške 2 000 EUR a v riadku 10 sumu 20% DPH vo výške 400 EUR. V kontrolnom výkaze za V/2022 v časti B.1. uvedie zodpovedajúce údaje z danej faktúry. 

  Komplexne problematikou DPH sa budeme zaoberať v dňoch 8. 6. 2022 a 15. 6. 2022 na online webinári: „Vybrané ustanovenia zákona o DPH v praktických príkladoch“, pod vedením lektora, Ing. Martina Ťažkého, z Finančného riaditeľstva SR.

  Príspevok pripravil: Ing. Martin Ťažký, Finančné riaditeľstvo SR

  Kompletnú ponuku našich webinárov a seminárov nájdete TU.  

  Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

  Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

  * Vyplnením emailu a kliknutím na tlačidlo vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

  Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.

  Mohlo by vás zaujímať

  4/DPH/2023/MU Usmernenie k uplatňovaniu DPH pri transakciách zahŕňajúcich kryptomeny

  ÚvodDynamický vývoj v oblasti kryptomien v priebehu posledných rokov a súvisiace výzvy v tejto oblasti si vyžiadali, že zaobchádzanie s kryptomenami z pohľadu DPH bolo predmetom viacerých rokovaní...

  Daňové priznanie môžete podať aj mimo priestorov daňových úradov a aj z auta

  BRATISLAVA – 11.03.2024: Finančná správa bude v tomto roku preberať daňové priznania aj v teréne mimo priestorov daňových úradov vo viacerých mestách Slovenska. Plní tak svoj záväzok smerom k primá...

  17/DZPaU/2024/I - Informácia k postupu účtovania vrátenia kompenzácií k cenám energií podľa nariadení vlády SR

  17/DZPaU/2024/IInformácia k postupu účtovania vrátenia kompenzácií k cenám energií podľa nariadení vlády SR Na základe Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 464/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje...

  ;

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.