všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Daňová asignácia právnických osôb v roku 2022 alebo podmienky poukázania podielu zaplatenej dane právnické osoby


24. 1. 2022

1. Ktorá právnická osoba môže asignovať podiel zaplatenej dane

Právnická osoba – daňovník dane z príjmov právnických osôb („PO“)  je oprávnená v daňovom priznaní za rok 2021 poskytnúť 2 % zaplatenej dane s podmienkou, že:

  • daroval finančné prostriedky najmenej vo výške 0,5% zaplatenej dane neziskovým organizáciám uvedeným v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov (ZDP);
  • neposkytnutie finančného daru vo výške 0,5% zaplatenej dane, znižuje sumu daňovej asignácie na 1% zaplatenej dane;
  • finančné prostriedky je povinný darovať najneskôr v lehote na podanie daňového priznania za rok 2021, t.j. v lehote do 31.3.2022; ak si daňovník predĺži lehotu na podanie daňového priznania, predlžuje sa aj lehota na poukázanie podielu zaplatenej dane a súčasne sa predlžuje aj lehota na poskytnutie finančného daru vo výške 0,5%;
  • poukázanie podielu zaplatenej dane sa vykoná vyplnením „Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov PO“, ktoré je obsiahnuté v VI. Časti tlačiva daňového priznania PO;

2. Z akej sumy sa asignuje podiel zaplatenej dane

3. Podmienky pre realizáciu asignácie podielu zaplatenej dane

  • Daňovník – PO nemôže mať 15 dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani (za nedoplatok sa nepovažuje sume nepresahujúca 5 eur); ak by daňovník do 15 dní nedoplatok na dani z príjmov neuhradil, správca dane nepoukáže podiel zaplatenej dane určenému (určeným) prijímateľom.

4. Lehota na prevedenie podielu zaplatenej dane prijímateľovi

  • Správca dane prevedie podiely zaplatenej dane prijímateľom do 3 mesiacov po lehote na podanie daňového priznania;
  • Správca dane poukáže podiel zaplatenej dane, ak vyhlásenie obsahuje správne údaje o prijímateľovi – ktorými je názov a identifikačné číslo prijímateľa podielu zaplatenej dane; názov má len informatívny charakter a rozhodujúce je identifikačné číslo (IČO) prijímateľa, ktoré je 8 alebo 12 miestne číslo; prvých 8 čísiel je „klasické“ IČO používané aj v minulosti; ďalšie 4 číslice sa pridávajú pre organizačné jednotky občianskych združení (nazývané v minulosti ako „SID“). Ak IČO občianskeho združenia je 8 miestne číslo, vyplňuje sa sprava, ostatné polia ostávajú prázdne.

5. Zoznam prijímateľov zaplatenej dane

  • Zoznam prijímateľov zaplatenej dane je verejný zoznam, ktorý vedie a zverejňuje Notárska komora SR každoročne a je zverejnené na internetovej stránke: https://www.notar.sk/prijimatelia/

WEB - Zoznam prijímateľov podielu zaplatenej dane pre rok registrácie 2021 a rok príjmu 2022.xlsx - Tabuľky Google

Podrobnejšiu „Informáciu FR SR k poskytovaniu podielu zaplatenej dane právnickou osobou v roku 2022 z daňovej povinnosti za rok 2021 podľa § 50 zákona o dani z príjmov“ nájdete TU:

2022.01.13_6_PO_2022_IM.pdf (financnasprava.sk)

 

Podmienkami a povinnosťami spojenými s asignáciou zaplatenej dane na strane poskytovateľa aj prijímateľa sa budeme zaoberať dňa 26. 1. 2022 na online webinári: Účtovná závierka a daňové priznanie za rok 2021 v neziskových organizáciách s lektorkami Ing. Jankou Vrškovou a Ing. Michaelou Vidovou, z Ministerstva financií SR

 

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies