všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Ako platiť preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2022 alebo novinky v platení preddavkov na daň


25. 1. 2022

1. Kedy sa platia preddavky na daň z príjmov PO?

Preddavky na daň z príjmov sa:

 • platia mesačne – ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla sumu 16 600 €;
 • platia štvrťročne – ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla sumu 5 000 € a nepresiahla sumu 16 600 €;
 • neplatia – da daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie nepresiahla sumu 5 000 €; potom sa daň vyrovná jednorázovo až pri podaní daňového priznania.

2. Ako a v akej výške sa platia preddavky na daň v roku 2022?

Preddavky sa platia rozdielne do lehoty na podanie daňového priznania – do 31.3.2022  (ďalej len „DP“) za rok 2021 a rozdielne po lehote na podanie DP za rok 2021:

Do lehoty na podanie DP v roku 2022:

 • sa preddavky na daň z príjmov platia z daňovej povinnosti uvedenej v DP za rok 2020 (t.j. vychádza sa z poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v DP podanom za rok 2020 a to vrátane uplatnenia sadzby dane použitej v DP za rok 2020);
 • sadzba dane z príjmov za rok 2020 bola 15% alebo 21% v závislosti od výšky dosiahnutých príjmov (za rok 2020 bola táto hranica pre 15% daň určená max. sumou 100 000 eur).

Po lehote na podanie DP v roku 2022:

 • sa preddavky na daň z príjmov platia z daňovej povinnosti uvedenej v DP za rok 2021;
 • sadzba dane z príjmov za rok 2021 je rovnako 15% alebo 21% v závislosti od výšky dosiahnutých zdaniteľných príjmov (za rok 2021 je táto hranica pre 15% daň určená max. sumou 49 790 eur);

3. Ako vysporiadať vzniknutý rozdiel na zaplatených preddavkoch na daň do lehoty na podanie DP?

Ak preddavky na daň zaplatené do lehoty na podanie DP – do 31.3.2022 sú v sume nižšej ako preddavky, ktoré sa platia po lehote na podanie DP – po 31.3.2022, potom:

 • tieto preddavky sa započítajú na celkovú daňovú povinnosť v DP za rok 2022; nedochádza k zmene v sume platenia preddavkov na daň, ale tieto sa vyrovnajú/doplatia v DP za rok 2022

Ak preddavky na daň zaplatené do lehoty na podanie DP – do 31.3.2022 sú v sume vyššej ako preddavky, ktoré sa platia po lehote na podanie DP – do 31.3.2022, potom:

 • tieto preddavky sa použijú na budúce preddavky na daň alebo na základe žiadosti daňovníka sa vrátia a správca dane postupuje ako pri vrátení daňového preplatku podľa § 79 daňového poriadku.

4. POZOR – oznamovacia povinnosť správcu dane o výške platenia preddavkov na daň v roku 2022

Od 1.1.2022 je správca dane povinný oznámiť daňovníkovi výšku a splatnosť preddavku na daň z daňového priznania podaného za rok 2021 (v lehote do 31.3.2022) a to v závislosti od toho, či ide o:

 • Štvrťročný preddavok na daň – splatný 30.6.2022 alebo
 • Mesačný preddavok na daň – splatný 30.4.2022, pričom
 • Výšku aj splatnosť je povinný oznámiť daňovníkovi najneskôr 5 dní pred splatnosťou preddavku na daň.

Ďalšie zmeny, doplnenia a spresnenia ohľadom platenia/neplatenia preddavkov na daň sú obsiahnuté v Metodickom pokyne FR SR č. 1/DZPaU/2022 k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby podľa § 42 zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, ktorý nájdete TU:

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane_uct/2022/2022.01.05_001_DZPaU_2022_MP_preddavky.pdf

 

Podrobnejšie problematikou preddavkov na daň z príjmov právnických osôb vrátane komplexného vyplnenia tlačiva daňového priznania za rok 2021 sa budeme zaoberať na našich online webinároch:

 

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies