všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Online webinár: Daňová závierka za rok 2021

Seminár sa už uskutočnil
Termín: 3. 2. 2022
Prednášajúci:

Ing. Mária Dimitrovová

- odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti dane z príjmov právnických osôb. Je metodičkou Finančného riaditeľstva SR pre oblasť dane z príjmov. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť

Online webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária, s.r.o., Nitra

Program:

1. Daňové priznanie k dani z príjmov PO 2021

 • Povinnosť podať daňové priznanie
 • Určenie zdaňovacieho obdobia
 • Lehota na podanie a jej predlžovanie
 • Tlačivo daňového priznania
 • Opravné, dodatočné daňové priznanie

2. Komplexný príklad zisťovania základu dane (daňovej straty) PO a výpočtu dane za zdaňovacie obdobie 2021:

 • Úpravy základu dane podľa § 17 zákona o dani z príjmov (transferové oceňovanie, položky po zaplatení, opravy chýb minulých účtovných období, záväzky, zmarené investície, dotácie a s nimi súvisiace náklady, ...)
 • Daňové a nedaňové výdavky (predaj finančného majetku, náklady zamestnávateľa na pracovné a sociálne podmienky pre zamestnancov – BOZP, testovanie zamestnancov na ochorenie, zamestnanecké benefity, stravovanie zamestnancov, pohľadávky – opravné položky, odpis, postúpenie, odpisy majetku, odpisy majetku na prenájom, predaj majetku, luxusné autá, PHL, reklama, manká a škody, rezervy, výpožička, zmluvné pokuty, ...)
 • Príjmy a zdaniteľné príjmy (podiely na zisku, podiely na likvidačnom zostatku, príjmy vylúčené z predmetu dane, príjmy oslobodené od dane, príjmy zdanené zrážkovou daňou...)
 • Odpočet nákladov na výskum a vývoj
 • Medzinárodné zdaňovanie, eliminácia dvojitého zdanenia
 • Odpočet daňových strát od základu dane za rok 2021, pokračovanie v odpočte po využití špeciálneho odpočtu podľa lex corona
 • Výpočet dane, sadzba dane
 • Daňové zvýhodnenia u mikrodaňovníka

3. Preddavky na daň z príjmov PO do lehoty na podanie daňového priznania a po lehote na podanie daňového priznania

4. Poukazovanie podielu zaplatenej dane na osobitné účely

5. Otázky a odpovede v priebehu webinára a na záver webinára

Harmonogram:

08:30 – 09:00 - Prezentácia
09:00 – 14:30 - Prednáška
            14:30 - Predpokladané ukončenie

Poplatok s DPH: 60,00 €
Poplatok bez DPH: 50,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na online webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF, záznam z webináru po dobu 10 kalendárnych dní od termínu konania, aktuálne vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer.

Miesto konania:

Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie GoToWebinar.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies