Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Videoškolenie: Zmeny v zákonoch o spotrebnej dani z minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu

  Archív
  Lektor

  Ing. Zuzana Füleová

  Ministerstvo financií SR, vedúca oddelenia spotrebných daní, lektorka odborných seminárov pre oblasť spotrebných daní

  Program

  1. Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov s následnými úpravami
    • jedna sadzba spotrebnej dane na benzín a naftu
    • zadefinovanie nových daňových subjektov, ktoré budú oprávnené prepravovať minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu zjednodušeným elektronickým administratívnym dokumentom v systéme  elektronických prepráv na daňovom území a na území EÚ
    • užívateľský podnik – legislatívne úpravy súvisiace s rozšírením už zavedených osobitných užívateľských podnikov o osobu, ktorá distribuuje iným podnikateľským subjektom na konečnú spotrebu LPG s 0 sadzbou dane, čím sa zníži počet osôb s registračnou povinnosťou
  2. Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
    • oprávnený spotrebiteľ elektriny, uhlia, zemného plynu
    • osoba povinná platiť daň z elektriny, uhlia, zemného plynu
    • oslobodenie od dane
  3. Informácie Finančného riaditeľstva SR k spotrebnej dani z minerálnych olejov a spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
    • daňové priznanie k spotrebnej dani z minerálneho oleja, postup pri vyplnení tlačiva
    • daňové priznanie k spotrebnej dani z elektriny, postup pri vyplnení tlačiva
    • daňové priznanie k spotrebnej dani z uhlia, postup pri vyplnení tlačiva
    • daňové priznanie k spotrebnej dani zo zemného plynu, postup pri vyplnení tlačiva
  4. Diskusia, otázky

  Harmonogram

  Záznam má dĺžku 3:15:00

  Poznámka

  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Róbert Franček
  manažér obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Lucia Liptáková
  manažérka pre portfólio produktov
  Lucia.Liptakova@sfera.sk
  +421 907 735 144
  Priamy kontakt
  Tomáš Krošlák
  manažér obchodu
  Tomas.Kroslak@sfera.sk
  +421 905 997 407
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.