Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Videoškolenie: Zamestnanecké benefity 2022

  Archív
  Lektor

  Ing. Valéria Jarinkovičová – špecialistka v oblasti dane z príjmov, dlhoročne pôsobila ako metodička a lektorka Finančného riaditeľstva SR pre oblasť dane z príjmov s osobitným zameraním hlavne na fyzické osoby. Naďalej sa venuje lektorskej a publikačnej činnosti v oblasti dane z príjmov

   

   

  Program

  1. Ekonomická funkcia zamestnaneckých benefitov, prehľad najčastejšie poskytovaných zamestnaneckých benefitov v praxi
  2. Peňažné a nepeňažné plnenia – poskytované zamestnávateľom povinne - podľa Zákonníka práce a iných právnych noriem nad rámec mzdy (ktoré sa pri užšom výklade pojmu považujú za zákonnú povinnosť, nie za zamestnanecký benefit):
    • posudzovanie na strane zamestnanca; príjem od dane oslobodený/zdaniteľný podľa § 5 zákona o dani z príjmov)
    • posudzovanie na strane zamestnávateľa; podľa zákona o dani z príjmov: - § 19 ZDP - výdavok daňovo uznaný alebo § 21 ZDP - výdavok daňovo neuznaný
    • platenie/neplatenie poistného na sociálne a zdravotné poistenie 
  1. Peňažné a nepeňažné plnenia - poskytované zamestnávateľom dobrovoľne - nad rámec povinností vyplývajúcich z právnych predpisov s daňovým posúdením na strane zamestnanca aj na strane zamestnávateľa (odôvodnenie správnosti postupu na základe platných ustanovení zákona o dani z príjmov, resp. ďalších právnych predpisov):
    • prispievanie na stravovanie zamestnanca nad rámec povinností stanovených Zákonníkom práce, resp. inými právnymi normami
    • výdavky na vzdelávanie zamestnancov a zvyšovanie stupňa vzdelania za určených podmienok
    • zamestnanecké benefity v kontexte s domáckou prácou, teleprácou, prácou v rámci home office
    • poskytovanie rôznych peňažných a nepeňažných plnení na báze dobrovoľnosti, vrátane cestovných náhrad vo výške presahujúcej nárok zamestnanca podľa zákona o cestovných náhradách
    • fakultatívne vyplatenie odmien a darov pri príležitosti rôznych výročí a jubileí, či udalostí v rodine zamestnanca,
    • plnenia zo sociálneho fondu, sociálne výpomoci, príspevky zo sociálneho fondu na lekárske preventívne prehliadky nad rámec povinných (porovnanie s prehliadkami povinnými, a to aj z daňového aspektu),
    • poskytovanie obchodného majetku rôzneho druhu (aj) na súkromné účely/potreby zamestnanca, napr. automobilu, mobilného telefónu, notebooku a pod.
    • rozbor možností/povinnosti uplatnenia v daňových/nedaňových výdavkoch obstarávacej ceny majetku, služieb alebo iných nákladov podnikateľa (zamestnávateľa, ktorým môže byť obchodná spoločnosť aj FO – podnikateľ) v pomere 80 % / 20 %
    • zabezpečenie ubytovania a dopravy pre zamestnancov
    • príspevky zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie a/alebo životné poistenie zamestnanca
    • zabezpečovanie rôznych služieb pre zamestnancov
    • poskytnutie príspevku na športovú činnosť dieťaťa podľa § 152b Zákonníka práce (poskytovanie len na báze dobrovoľnosti),
    • usporiadanie teambuildingových podujatí, súťaží, podpora športovania zamestnancov a pod.

  Harmonogram

   

   

  Poznámka

  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk, kontaktujte nás na tel. č.: +421 948 630 830 alebo nám zanechajte svoje postrehy a námety na tomto ODKAZE. 

   

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Róbert Franček
  manažér obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Lucia Liptáková
  manažérka pre portfólio produktov
  Lucia.Liptakova@sfera.sk
  +421 907 735 144
  Priamy kontakt
  Tomáš Krošlák
  manažér obchodu
  Tomas.Kroslak@sfera.sk
  +421 905 997 407
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.