Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Videoškolenie: Vybrané problémy účtovníctva a zdaňovania neziskových organizácii a občianskych združení v roku 2022

  Archív
  Lektor

  Ing. Jana Vršková – pracovníčka Ministerstva financií SRodboru legislatívy a metodiky účtovníctva so zameraním na tvorbu a úpravy postupov účtovania pre  neziskové organizácie

  Ing. Michaela Vidová – pracovníčka Ministerstva financií SR, odboru priamych daní, so zameraním na legislatívu zákona o dani z príjmov

  Program

  • Legislatívny rámec účtovníctva v neziskových účtovných jednotkách
   • právne predpisy
   • uplatnenie hospodárskeho roku
   • sústavy účtovníctva v neziskových účtovných jednotkách
  • Vybrané špecifické účtovné prípady v neziskových účtovných jednotkách
   • vklady zriaďovateľov
   • bezodplatne nadobudnutý dlhodobý majetok, bezodplatne prijaté zásoby
   • finančné dary a príspevky z podielu zaplatenej dane
   • verejná zbierka
   • dotácie a iné verejné zdroje
   • osobitné náklady a výnosy, dobrovoľnícka činnosť
   • účtovanie zaokrúhľovania pri platbách v hotovosti
   • účtovanie v účtovnej jednotke, ktorá má organizačné jednotky
   • tvorba a použitie fondov podľa osobitných predpisov a fondov zo zisku
  • Legislatívna úprava zdaňovania príjmov v neziskových organizáciách
   • príjmy, ktoré nie sú predmetom dane
   • zdaniteľné príjmy verzus príjmy oslobodené od zdanenia
   • príjmy plynúce z charitatívnej reklamy
   • uplatňovanie nákladov do daňových výdavkov
  • Asignácia dane
   • registrácia na prijímateľa asignovanej dane – podmienky a povinnosti neziskovej organizácie
   • možnosť a lehota použitia asignovanej dane
   • povinnosť zverejňovania použitia asignovanej dane v Obchodnom vestníku
   • sankcie za porušenie podmienok pri asignácii dane
   • nezisková organizácia v pozícii poskytovateľa asignovanej dane – podmienky a spôsob poskytnutia asignovanej dane

  Harmonogram

  Záznam v dĺžke 4:17 h

  Poznámka

  Po prijatí úhrady Vám bude zaslaný email s linkom na záznam a materiály. Prosím, v prípade potreby si skontrolujte SPAM/Nevyžiadanú poštu.
  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Róbert Franček
  manažér obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Lucia Liptáková
  manažérka pre portfólio produktov
  Lucia.Liptakova@sfera.sk
  +421 907 735 144
  Priamy kontakt
  Tomáš Krošlák
  manažér obchodu
  Tomas.Kroslak@sfera.sk
  +421 905 997 407
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.