Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • VIDEOŠKOLENIE: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov za rok 2021 a novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022

  Archív
  Lektor

  Ing. Mária Horváthová

  – Ministerstvo financií SR, odbor legislatívy a metodiky účtovníctva; audítorka, členka SKAu

  Program

  1. Účtovníctvo v priebehu roka 2021

  • Účtovné prípady podľa jednotlivých zložiek majetku a záväzkov
  • Správne účtovanie položiek vlastného imania

  2. Kroky pred zostavením účtovnej závierky

  • Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania. Výsledky inventarizácie z pohľadu účtovníctva a z pohľadu zákona o dani z príjmov
  • Účtovné prípady spojené s účtovnou závierkou – oceňovanie majetku a záväzkov ku dňu, ktorému sa zostavuje účtovná závierka:
  • ocenenie reálnou hodnotou v účtovnej závierke a vplyv na základe dane z príjmov
  • opravné položky v účtovnej závierke a opravné položky z pohľadu zákona o dani z príjmov
  • nevyfakturované dodávky, pohľadávky s neurčitou výškou, rezervy v účtovnej závierke a daňovo uznané rezervy
  • kurzové rozdiely
  • časové rozlíšenie nákladov a výnosov
  • Zabezpečenie úplnosti účtovníctva – doúčtovanie účtovných prípadov z dôvodu zostavenia účtovnej závierky

  3. Rozsah zostavenia účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v podvojnom účtovníctve

  • Položky súvahy a výkazu ziskov a strát.
  • Poznámky – ako dôležitá zákonná povinnosť účtovnej závierky

  4. Archivácia účtovnej závierky, možnosti a legislatívne zmeny, ukladanie do registra účtovných závierok, proces schvaľovania účtovnej závierky, zmeny pre povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom

  5. Novela zákona o účtovníctve od 1.1. 2022

  • Zmeny pre vedenie účtovníctva od 1.1.2022
  • Proces digitalizácie účtovníctva
  • Rovnocennosť listinnej a elektronickej podoby účtovných záznamov
  • Proces spracovania účtovných záznamov v účtovníctve, povinnosť dodržania vymedzených zásad
  • Transformácia účtovných záznamov
  • Elektronické uchovávanie účtovnej dokumentácie bez povinnosti zaručene konverzie
  • Zmeny pre dokumenty v registri účtovných závierok
  • Zmeny pre ukladanie pokút za poručenie zákona o účtovníctve

  6. Diskusia

   

  Cieľová skupina účastníkov: účtovníci, ekonómovia firiem, daňoví poradcovia a audítori

  Harmonogram

  Emailom obdržíte prihlasovacie údaje na sprístupnenie videoškolenia.

  Poznámka

  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk, kontaktujte nás na tel. č.: +421 948 630 830 alebo nám zanechajte svoje postrehy a námety na tomto ODKAZE. 

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.